ภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เกิดขึ้นเมื่ออากาศเข้าสู่บริเวณระหว่างปอดและผนังอก มีทั้งแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ และแบบที่เกิดจากปัญหาในปอด

คำจำกัดความ

ภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศคืออะไร

ภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax) เกิดขึ้นเมื่ออากาศเข้าสู่บริเวณระหว่างปอดและผนังอก ภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศมีสองประเภท คือ ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศไม่ทราบสาเหตุ (เกิดขึ้นกับผู้ที่สุขภาพปกติและไม่เคยมีประวัติของโรค) และภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศทุติยภูมิ (เกิดขึ้นจากปัญหาในปอด) หากไม่ได้รับการรักษาทันที ภาวะนี้อาจทำให้เสียชีวิตได้

ภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศพบบ่อยแค่ไหน

ภาวะนี้มักเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่รูปร่างสูงผอม การลดปัจจัยเสี่ยงเป็นวิธีการจัดการกับภาวะนี้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

อาการของภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ หายใจถี่และเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหายใจเข้าแและออก อาการอื่นๆได้แก่

 • หายใจถี่
 • เป็นลม
 • หน้าซีด
 • อ่อนเพลีย
 • หัวใจเต้นเร็ว

อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

ควรพบหมอหากเกิดสัญญาณของโรค ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสาเหตุของการเกิดภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ ข้อมูลระบุว่าฟองอากาศเข้าไปและค้างอยู่ในปอด สาเหตุของภาวะนี้อาจเกิดจากกรรมพันธุ์

ในขณะเดียวกัน ภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศทุตยภูมิเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นโรคปอด (หอบหืด วัณโรค ไอกรน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) นอกจากนี้การบาดเจ็บที่ปอดและอก ทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ ได้แก่

 • เพศ ผู้ชายเกิดภาวะได้มากกว่าผู้หญิง
 • การสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยง
 • พันธุกรรม ความเสี่ยงภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศบางชนิดเกิดจากกรรมพันธุ์
 • โรคปอด หากคุณมีอาการโรคปอดมาก่อน ความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศเพิ่มขึ้น
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจ หากคุณใช้เครื่องช่วยหายใจ อาจเกิดภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศได้
 • เคยมีภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศมาก่อน

หากไม่พบปัจจัยอื่นไม่ได้หมายความว่า คุณไม่ป่วย สัญญาณเหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

แพทย์จะดูประวัติทางการแพทย์ของคุณ และทำการตรวจร่างกาย แพทย์จะฟังเสียงหายใจ การเอ็กซเรย์อกเป็นวิธีการวินิจฉัยโรค นอกจากนี้แพทย์จะทำการตรวจระดับออกซิเจนในเลือด และตรวจหัวใจ โดยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อประเมินว่าคุณมีภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศหรือไม่

การรักษาภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุของโรค ภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศไม่รุนแรงสามารถรักษาได้ โดยให้ร่างกายปรับให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม สำหรับกรณีที่รุนแรง การใช้เข็มหรือท่อใส่ในทรวงอกเพื่อปล่อยอากาศออก หากรูใหญ่ อาจต้องปล่อยให้ปอดขยายตัวประมาณสองสามวัน จนกว่ารูจะปิด ในกรณีนี้วิธีการข้างต้นอาจไม่ได้ผล อาจมีการผ่าตัดเพื่อป้องกันลมเข้าปอด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อจัดการภาวะปอดรั่วหรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับภาวะปอดรั่ว หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศได้

 • ตรวจซ้ำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโรค รวมถึงสุขภาพของคุณ
 • ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ไม่ควรหยุดใช้ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่คุณใช้ ทั้งยาที่แพทย์สั่งและยาที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วไป
 • ปรึกษาแพทย์หากคุณตั้งครรภ์อยู่

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 6, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 6, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย