เครดิตภาพ: I.ytimg.com

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดคืออะไร

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental Abruption) คือการที่รกแยกตัวออกก่อนกำหนดคลอด เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของการตั้งครรภ์ โดยรกนั้นจะมีพัฒนาการในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อเลี้ยงดูทารกที่กำลังเติบโตระหว่างลอกตัว ภาวะรกลอกออกจากผนังด้านในมดลูกก่อนถึงกำหนดคลอด สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ เรียงจากไม่ร้ายแรงไปจนถึงร้ายแรงมาก

รกที่แยกตัวออกจากผนังมดลูกไม่สามารถกลับไปเกาะติดใหม่ได้ จึงเป็นการจำกัดปริมาณออกซิเจนและสารอาหารให้กับทารก และมักทำให้ผู้เป็นมารดามีเลือดออกมาก ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเหล่านี้อาจนำไปสู่การผ่าท้องทำคลอดก่อนกำหนด ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดนี้มักเกิดขึ้นแบบกะทันหัน และต้องการการดูแลทางการแพทย์ทันที

ภาวะรกลอกตัวแบบปกติเป็นอย่างไร

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดมีอันตรายร้ายแรงมาก หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงมากในช่วงไตรมาสที่ 3 แต่สามารถเกิดได้หลังสัปดาห์ที่ 20 มีผู้ตั้งครรภ์เพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเป็นอย่างไร

อาการของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด เช่น

 • เลือดออกที่มดลูก มดลูกหดรัดตัวผิดปกติ และทารกอยู่ในภาวะเครียดจากการตรวจหัวใจทารกในครรภ์
 • อาการเจ็บปวดจากการหดรัดตัว
 • เหนื่อยล้า ความดันโลหิตต่ำ อัตราหัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง และปวดหลัง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (ระดับ 1, 2 หรือ 3) อาการอาจแตกต่างดังนี้

 • ระดับ 1 เลือดออกเล็กน้อยจากช่องคลอด มดลูกหดรัดตัวไม่รุนแรง ชีพจรคงที่ และอัตราการเต้นหัวใจของทารกคงที่ ทดสอบการแข็งตัวของเลือดปกติ
 • ระดับ 2 เลือดออกปานกลาง มดลูกหดรัดตัวผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ ทารกอยู่ในภาวะเครียด และการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
 • ระดับ 3 รุนแรงที่สุด สถานการณ์นี้เกิดพร้อมกับเลือดออก และมดลูกหดรัดตัวมาก ความดันโลหิตต่ำ ทารกตายในครรภ์ และเลือดแข็งตัวยาก

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น ถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา

เมื่อไรที่ควรไปหาหมอ

ควรไปหาหมอและรับการรักษาทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้

 • เลือดออกทางช่องคลอด
 • อาการปวดท้อง
 • อาการปวดหลัง
 • มดลูกบีบเกร็งตัวตลอดเวลา

 

อะไรเป็นสาเหตุของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

สาเหตุหลักของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดยังไม่มีความชัดเจน แต่ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

อาการเจ็บแผลระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นเหตุของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

 • อาการเจ็บแผลที่มีผลกระทบโดยตรงกับในช่องท้อง (เนื่องจากหกล้ม อุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกตีหรือหกล้มระหว่างทำงาน)
 • ผลกระทบจากแผลที่ถูกเย็บที่รกผิดตำแหน่ง เลือดออก มีก้อนเลือดหลังจากแผลตกสะเก็ด

ถ้าทำคลอดทารกด้วยวิธีผ่าตัดผิดวิธี ก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดในผู้ป่วยได้

อะไรเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

มีหลายปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด เช่น

 • มีประวัติเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนหนด หากเคยเป็นจากการตั้งครรภ์ในอดีต อาจเสี่ยงที่จะเกิดกับครรภ์ถัดไป
 • ความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดในเพศหญิง
 • เจ็บแผลในช่องท้อง อาการบาดเจ็บในช่องท้อง (เช่น อุบัติเหตุ) เพิ่มความเสี่ยงของภาวะรกลอกตัวก่อนหนด
 • การใช้สารเสพติด ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดจะเกิดในผู้ที่สูบบุหรี่หรือใช้โคเคนระหว่างตั้งครรภ์
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด ระหว่างตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ถูกห้อมล้อมด้วยชั้นปกป้องที่เรียกว่าถุงน้ำคร่ำ ความเสี่ยงของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นหากถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดคลอด
 • การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อาการใดๆ ที่มีผลกระทบกับความสามารถในการแข็งตัวของเลือด ทั้งหมดเพิ่มความเสี่ยงของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดได้
 • ครรภ์แฝด หากมีครรภ์แฝดสอง หรือแฝดสาม การให้กำเนิดแฝดคนแรกอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในมดลูก เป็นเหตุของภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดก่อนการให้กำเนิดแฝดคนที่สอง
 • อายุ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด พบมากในผู้หญิงที่อายุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผุ้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

ทำความเข้าใจกับการวินิจฉัยและการรักษา

*ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วินิจฉัยอย่างไรว่าเป็นภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

โรคภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดอาจถูกวินิจฉัยได้หลายวิธี เช่น

 • ประวัติทางการแพทย์
 • การตรวจร่างกาย
 • การทดสอบเลือดและทดสอบอื่นๆ จากห้องปฏิบัติการ

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดควรรักษาอย่างไร

ทีมแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลจะให้ของเหลวบางชนิด และฉีดยาเพื่อให้ความดันโลหิตเป็นปกติ และรักษาการไหลของปัสสาวะให้คงที่ ในกรณีฉุกเฉิน แพทย์จะทำคลอดโดยการผ่าคลอดทารกหรือให้เลือด ส่วนมากการคลอดเมื่อครบกำหนดมีสถานะแตกต่างกัน อาจคลอดแบบธรรมชาติ แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ และการรักษาด้วยตัวเองเหล่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดได้:

 • การตรวจคัดกรองก่อนคลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด เพื่อจะได้มีเวลารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • การรักษาโรค เช่นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะรกลอกก่อนกำหนด

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

 

**Hello คุณหมอ ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กรกฎาคม 20, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 20, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย