มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย (Invasive Lobular Carcinoma)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย คือโรคมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ต่อม (กลีบเล็กๆ) ที่ผลิตน้ำนมในเต้านม และแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและส่วนอื่นๆ ในร่างกาย

คำจำกัดความ

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายคืออะไร

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย (Invasive Lobular Carcinoma) คือโรคมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ต่อม (กลีบเล็กๆ) ที่ผลิตน้ำนมในเต้านม

มะเร็งชนิดแพร่กระจาย หรือลุกลาม (Invasive) หมายถึง เซลล์มะเร็งได้หลุดออกมาจากกลีบที่มันเกิดและอาจมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและส่วนอื่นๆ ในร่างกาย

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายพบได้บ่อยแค่ไหน

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของมะเร็งเต้านมทั้งหมด โดยมะเร็งเต้านมชนิดที่พบบ่อยที่สุดเริ่มต้นในท่อน้ำนม (invasive ductal carcinoma) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์

อาการ

อาการของมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

ในระยะแรกสุดมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายอาจจะไม่มีสัญญาณหรืออาการใดๆ เมื่อมันมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็อาจจะทำให้เกิดอาการดังนี้

 • เต้านมบางส่วนหนาขึ้น
 • มีบริเวณใหม่ของเต้านมที่หนาแน่นหรือบวมขึ้น
 • ผิวหนังรอบเต้านมมีความเปลี่ยนแปลงด้านสัมผัสหรือลักษณะ เช่น มีรอยบุ๋มหรือหนาขึ้น
 • อาการหัวนมบอดใหม่ๆ

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายมีโอกาสน้อยกว่าโรคมะเร็งเต้านมแบบอื่นๆ ในการทำให้เกิดก้อนในเต้านมที่แข็งและเห็นได้ชัด

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ควรไปพบหมอเมื่อไร

ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

สาเหตุของมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

การก่อตัวของมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

คุณหมอจะทราบว่าเริ่มเกิดโรคมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย ก็เมื่อเซลล์ในต่อมผลิตน้ำนมหนึ่งต่อมหรือมากกว่านั้น เริ่มเกิดการกลายพันธ์ุในดีเอ็นเอ การกลายพันธ์ุนี้ทำให้ไม่สามารถควบคุมการเติบโตของเซลล์ได้ ทำให้เซลล์แตกตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว เซลล์มะเร็งอาจจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของชนิดของมะเร็ง

มะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายนั้นมักจะบุกรุกเนื้อเยื่อเต้านมในลักษณะเหมือนดาว บริเวณที่มีอาการจะรู้สึกแตกต่างจากส่วนอื่นๆ คือหนาและแน่นกว่า แต่ไม่รู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

ปัจจัยเสี่ยงมีดังนี้

 • เป็นผู้หญิง ผู้หญิงมีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากกว่า แต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นได้เช่นกัน
 • ผู้สูงอายุ ความเสี่ยงในการเกิดมะเร้งเต้านมนั้นเพิ่มสูงตามอายุ ผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายมักจะมีอายุมากกว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมอื่นๆ
 • ภาวะผิดปกติในต่อมน้ำนมแบบไม่แพร่กระจาย (LCIS) หากคุณเคยมีภาวะผิดปกติในต่อมน้ำนมแบบไม่แพร่กระจาย ซึ่งมีเซลล์ที่ผิดปกติที่ถูกจำกัดอยู่ในกลีบเล็กๆ ในเต้านม คุณก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย ภาวะผิดปกติในต่อมน้ำนมแบบไม่แพร่กระจายนั้นไม่ใช่โรคมะเร็ง แต่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมชนิดไหนก็ได้
 • การใช้ฮอร์โมนในวัยหลังหมดประจำเดือน การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวัยหลังหมดประจำเดือนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

นักวิจัยเชื่อว่าฮอร์โมนอาจจะกระตุ้นให้เกิดเนื้องอก และยังทำให้การมองหาเนื้องอกด้วยการทำแมมโมแกรม (mammograms) เป็นไปได้ยาก ยังไม่แน่ชัดว่ายาฮอร์โมนแบบใหม่ ซึ่งรวมไปถึงส่วนผสมขนาดยาที่ลดลง นั้น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายด้วยหรือไม่

โรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นมีสภาวะที่ได้รับสืบทอดทางพันธุกรรมที่หายากคือ โรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ได้รับสืบทอดทางพันธุกรรม (hereditary diffuse gastric cancer syndrome) จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นทั้งโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งที่เกิดในนต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

ผู้หญิงบางคนที่มียีนส์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางชนิดอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

วิธีตรวจสอบและขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคมีดังนี้

 • การทำแมมโมแกรม (mammogram) วิธีการฉายภาพเอ็กซเรย์ของเต้านมแบบนี้ มักจะไม่ค่อยสามารถตรวจจับมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายได้ เมื่อเทียบกับมะเร็งเต้านมแบบอื่นๆ แต่การทำแมมโมแกรมก็เป็นวิธีการทดสอบที่มีประโยชน์
 • อัลตร้าซาวน์ ใช้คลื่นเสียงเพื่อฉายภาพของเต้านม แต่อาจจะตรวจจับมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจายได้ยากกว่ามะเร็งชนิดอื่น
 • การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ (MRI) เอ็มอาร์ไอนั้นคือการใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงเพื่อฉายภาพของเต้านม การทำเอ็มอาร์ไอเต้านมนั้น อาจจะช่วยประเมินพื้นที่น่าสงสัยที่การทำแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ไม่สามารถทำได้ และช่วยบ่งชี้การมีอยู่ของมะเร็งในเต้านม
 • นำเนื้อเยื่อตัวอย่างไปตรวจสอบ หากตรวจพบอาการผิดปกติ คุณหมอจะแนะนำให้ทำการตัดชิ้นเนื้อเต้านมส่วนต้องสงสัยออกไปตรวจ ในห้องแล็บ (biopsy) โทำได้โดยใช้เข็มดูดเอาของเหลวหรือเนื้อเยื่อเต้านมออกมา หรืออาจจะใช้วิธีผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อเต้านมออกมา

การกำหนดขอบเขตของมะเร็งในท่อน้ำนมแบบแพร่กระจาย

เมื่อคุณกำหนดได้แล้ว่าคุณเป็นมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย คุณหมออาจจะกำหนดว่า จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาขอบเขตหรือระยะมะเร็งนั้นหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่จำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนอกจากการการตรวจภาพวินิจฉัยเต้านม (breast imaging) การตรวจร่างกาย และตรวจเลือด

ขึ้นอยู่กับอาการของคุณ คุณหมออาจจะแนะนำให้ใช้วิธีการตรวจภาพเพื่อบอกระยะของโรคมะเร็งเต้านม เช่น การทำเอ็มอาร์ไอ

คุณหมอจะใช้ข้อมูลเหล่านีในการระบุระยะของโรคมะเร็งของคุณเป็นตัวเลข ระยะของมะเร็งเต้านมมีตั้งแต่ 0 ถึง 4 ระยะ 0 หมายถึงมะเร็งขนาดเล็กและไม่แพร่กระจาย มะเร็งเต้านมระยะ 4 หรือที่เรียกว่ามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย บ่งบอกถึงระยะที่มันจะกระจายไปสู่บริเวณอื่นในร่างกาย

การรักษาโรคมะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

มะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย อาจจะวินิจฉัยได้ยากกว่าโรคมะเร็งเต้านมแบบอื่นๆ เนื่องจากมันแพร่กระจายแตกแขนงอย่างมีเอกลักษณ์ ข่าวดีคือมันเป็นมะเร็งที่เติบโตช้า ทำให้คุณสามารถวางแผนการรักษากับทีมแพทย์ได้ และมีทางเลือกในการรักษาหลายวิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หาย

การรักษาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะของโรค เนื้องอกชิ้นเล็กๆ ที่ยังไม่แพร่กระจาย อาจสามารถกำจัดได้ด้วยการผ่าตัด เป็นขั้นตอนขนาดย่อของการผ่าตัดเต้านมแบบเต็มรูปแบบ การผ่าตัดกำจัดเนื้องอกนั้นจะเอาออกแค่เฉพาะเนื้อเยื่อเต้านม ขณะที่การผ่าตัดเต้านมนั้นจะผ่าเอาเต้านมออกทั้งหมด โดยอาจจะมีหรือไม่มีกล้ามเนื้อดั้งเดิมและเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน

การทำฮอร์โมนบำบัด หรือที่เรียกว่าการบำบัดด้วยการให้ยาต้านเอสโตรเจน (anti-estrogen therapy) หรือการทำเคมีบำบัด ทำเพื่อทำให้เนื้องอกหดตัวลงก่อนการผ่าตัด อาจต้องทำการฉายแสงบำบัดด้วยหลังจากการผ่ากำจัดเนื้องอกเพื่อให้แน่ใจว่า เซลล์มะเร็งถูกกำจัดไปทั้งหมด

คุณหมอจะช่วยคุณวางแผนการรักษาที่เฉพาะทางเหมาะสมกับตัวคุณ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มี

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยรักษามะเร็งในต่อมน้ำนมแบบแพร่กระจาย

ลักษณะไลฟ์สไตล์และการเยียวยาด้วยตนเองต่อไปนี้ อาจจะช่วยรับมือกับอาการของคุณได้

 • เรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งของคุณให้มากเพื่อการตัดสินใจ สอบถามรายละเอียดของโรคมะเร็งจากคุณหมอ ทั้งชนิด ระยะ และทางเลือกในการรักษา ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสบายใจเวลาต้องตัดสินใจ สอบถามหมอถึงแหล่งข้อมูลดีๆ ที่คุณจะเรียนรู้เรื่องนี้ได้
 • มองหาความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนของคุณ เพื่อนสนิทและครอบครัวของคุณ สามารถให้การสนับสนุนคุณในการรับมือกับการรักษาได้ พวกเขาอาจจะช่วยจัดการงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณไม่มีแรงจะทำ หรือรับฟังปัญหาของคุณเวลาที่คุณต้องการคุยกับใครสักคน
 • ติดต่อกับผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งคนอื่นๆ พวกเขาสามารถช่วยสนับสนุนแบบเฉพาะและข้อมูลเชิงลึก เพราะพวกเขาเข้าใจว่าคุณจะคาดหวังอะไร
 • ดูแลตัวเอง ในช่วงของการรักษานี้คุณควรให้เวลาตัวเองในการพัก ดูแลร่างกายของคุณให้ดี ด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ จะได้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเต็มอิ่ม เลือกรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยผักผลไม้ ออกกำลังกายเท่าที่พอจะทำได้ พยายามคงกิจวัตรประจำวันบางส่วนของคุณให้ได้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเข้าสังคม

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มีนาคม 26, 2019 | Last Modified: มีนาคม 26, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย