เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงซึ่งเกิดจากการเติบโตที่ผิดปกติของกลุ่มหลอดเลือด ภาวะนี้เป็นโรคทางกรรมพันธุ์แต่กำเนิด

คำจำกัดความ

เนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมาคืออะไร

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา (Hemangioma) เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงซึ่งเกิดจากการเติบโตที่ผิดปกติของกลุ่มหลอดเลือด ภาวะนี้เป็นโรคทางกรรมพันธุ์แต่กำเนิด เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมามีลักษณะเป็นปานแดงบวมนูนบนผิวหนัง และเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย

เนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมาเกิดขึ้นเมื่อทารกยังอยู่ในครรภ์และมักจะหายไปเมื่อโตขึ้น

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมาพบบ่อยแค่ไหน

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมาพบได้ทั่วไป เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กช่วงขวบปีแรก หนึ่งในสามของการเกิดเนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมาอยู่ในช่วงแรกเกิด โรคนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของเนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมา

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมามักเกิดขึ้นในช่วงแรกเกิด ผิวหนังของเด็กจะเกิดเป็นจุดแดงบริเวณหน้า อกหรือหลัง เมื่อเวลาผ่านไป จุดแดงจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นปานบนผิวหนัง เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมามักจะเรียบลงและจางหายไปเอง

อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อไร

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมาสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการตรวจทดสอบหรือวินิจฉัย หากเนื้องอกมีเลือดออก เจ็บและมีสัญญาณของการติดเชื้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมาเกิดจากการเติบโตผิดปกติ ของกลุ่มหลอดเลือดที่ไม่มีเชื้อมะเร็ง แต่สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนเป็นตัวการสำคัญ ในการเกิดเนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมา

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเป็นเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา

ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมา มีดังนี้

  • เพศหญิง
  • คลอดก่อนกำหนด
  • ทารกผิวขาวมีความเสี่ยงสูงกว่าทารกผิวสี

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมามองเห็นได้ชัด และไม่จำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มหลอดเลือดขยายใหญ่และเข้าไปในร่างกาย การทำซีทีสแกน (computerized tomography) และ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) อาจมีความจำเป็น

การรักษาเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา

เนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมามักจะจางหายไปเองตามเวลา ดังนั้นแพทย์อาจไม่ทำการรักษาใดๆ เนื่องจากอาจส่งผลข้างเคียงต่อผิวหนัง อย่างไรก็ตาม หากเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมาส่งผลต่อการมองเห็น หรือความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาดังต่อไปนี้

  • เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blockers) พร้อมกับยาโพรพราโนลอลในครั้งแรกที่รักษา เบต้า บล็อกเกอร์ในรูปแบบเจล ใช้ทาบริเวณที่เป็น อย่างไรก็ตาม ยาชนิดนี้สามารเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และเกิดเสี้ยงวี้ดขณะหายใจ
  • การใช้ยาคอร์ติสเตียรอยด์เป็นการรักษาวิธีหนึ่งแทนการใช้ยาเบต้า บล็อกเกอร์ อาจเป็นการฉีด รับประทานหรือทาบริเวณที่เป็น
  • การรักษาด้วยเลเซอร์ถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดเนื้องอกโดยไม่มีความเจ็บปวด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไล์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการกับเนื้องอกหลอดเลือด ฮีแมงจิโอมา

การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเยียวยาตนเอง ที่อาจช่วยรับมือกับเนื้องอกหลอดเลือดฮีแมงจิโอมามีดังนี้

  • เข้าใจสภาพของโรคและวิธีการรักษาที่เป็นไปได้
  • ปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษาใดๆ

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มกราคม 24, 2019 | Last Modified: มกราคม 24, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย