เลือดออกในสมอง เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก ทำให้เซลล์สมองสามารถตายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองอย่างถาวร

คำจำกัดความ

เลือดออกในสมองคืออะไร

เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก เซลล์สมองสามารถตายได้อย่างรวดเร็ว หากปราศจากออกซิเจนในเลือดที่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองอย่างถาวร

ภาวะเลือดออกในสมองอาจเป็นได้ทั้งมากและน้อย และผลที่ตามมามีทั้งสามารถหายขาดได้ไปจนถึงแก่ชีวิต

ภาวะเลือดออกในสมองยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (ICH) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดแตก และเลือดสะสมตัวในเนื้อเยื่อรอบรอยแตกนั้น ทำให้เกิดแรงกดที่สมอง และก่อให้เกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะโดยรอบ

การัรกษาทางการแพทย์โดยทันที เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับโอกาสที่เป็นไปได้ในการฟื้นตัว การป้องกันก็สำคัญเช่นเดียวกัน หากคุณป้องกันปัจจัยเสี่ยงของคุณได้ คุณก็จะสามารถลดโอกาสของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองประเภทใดๆ ก็ตาม

เลือดออกในสมองพบได้บ่อยเพียงใด

ภาวะเลือดออกในสมองค่อนข้างพบได้ไม่บ่อย ในความเป็นจริงแล้วเพียงแค่ร้อยละ 15 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เป็นภาวะเลือดออกในสมอง แต่คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

เลือดออกในสมองมีอาการอย่างไร

อาการทั่วไปของภาวะเลือดออกในสมอง ได้แก่

 • หมดสติโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะฉับพลันและรุนแรง
 • มีอาการเมื่อยล้าหรือชาที่ใบหน้า ขา หรือขาที่ด้านหนึ่งของร่างกาย
 • มีอาการชัก
 • เวียนศีรษะ
 • สูญเสียการทรงตัว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืน
 • มึนงงหรือไม่มีสมาธิ

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

อะไรทำให้เกิดเลือดออกในสมอง

มีข้อพิสูจน์ว่ามีสาเหตุอยู่สองประเภท ที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก สาเหตุที่พบได้มากที่สุดคือหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm)

หลอดเลือดโป่งพองเกิดขึ้น เมื่อบริเวณหนึ่งของหลอดเลือดแดง เกิดการขยายตัวจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังหรือรุนแรง หรือเมื่อผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแต่กำเนิด ภาวะหลอดเลือดโป่งพองนี้ ก่อให้เกิดภาวะผนังหลอดเลือดบาง และเกิดการแตกในที่สุด

สาเหตุที่พบได้น้อยกว่าของภาวะเลือดออกในสมองก็คือ โรคเส้นเลือดขอดในสมอง (arteriovenous malformation: AVM) เกิดขึ้นเมื่อหลอดแลือดแดงและหลอดเลือดดำ เชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ โดยไม่มีหลอดเลือดฝอยเชื่อมอยู่ โรคหลอดเลือดขอดในสมองเกิดขึ้นแต่กำเนิด หมายความว่าพบได้ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ถึงสาเหตุที่พบได้ในผู้ป่วยบางราย

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในสมอง

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับภาวะเลือดออกในสมองมีหลายประการ ได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง
 • การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากเกินไป
 • แอลกอฮอล์
 • การใช้ยาในทางที่ผิด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมอง

หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีภาวะดังกล่าวนี้ จะมีการตรวจร่างกาย การตรวจบางประเภทที่แพทย์อาจแนะนำ ได้แก่

 • การตรวจเลือด: การจัดการช่วงเวลาการแข็งตัวของเลือดและระดับน้ำตาลและสารเคมีที่สำคัญอื่นๆ ของคุณจะมีส่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) : การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะเลือดออก เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอื่นๆ ได้
 • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI): การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถตรวจหาเนื้อเยื่อสมองที่เกิดความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในสมอง

การรักษาอาการเลือดออกในสมอง

การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินโดยทันที เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับภาวะเลือดออกในสมอง การรักษาดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในสมองของคุณ และการลดความดันเลือดที่เกิดจากภาวะเลือดออก

สามารถใช้ยาเพื่อลดความดันโลหิต หรือชะลอการไหลของเลือดได้ หากคุณมีภาวะเลือดออกในสมอง ในขณะที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด คุณจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับภาวะเลือดออกมากกว่าปกติ มักให้ยาเพื่อต้านการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยทันที ในระหว่างการรักษาฉุกเฉิน

เมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ภายใต้การควบคุมในการรักษาฉุกเฉิน สามารถมีการประเมินการรักษาล่วงหน้าได้ หากรอยแตกที่เส้นเลือดมีขนาดเล็ก และมีเลือดออก และความดันเลือดเพียงเล็กน้อย การรักษาแบบประคับประคองอาจเป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่คุณจำเป็นเท่านั้น อาจรวมถึง

 • การให้ยาทางเส้นเลือด
 • การพักผ่อน
 • การจัดการภาวะสุขภาพอื่นๆ
 • การบำบัดทางการพูด ทางร่างกาย หรือทางอาชีวอนามัย

สำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาหลอดเลือดที่แตกและหยุดการไหลของเลือด หากโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากโรคเส้นเลือดขอดในสมอง อาจต้องใช้การผ่าตัดเพื่อรักษา อย่างไรก็ดี อาจรักษาไม่ได้เสมอไป และขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด เพื่อลดอาการที่เกิดจากภาวะเลือดออก และภาวะสมองบวม

 

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการภาวะเลือดออกในสมอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับภาวะเลือดออกในสมองได้

 • ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของภาวะเลือดออกในสมอง การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการลดความดันเลือด หากความดันเลือดสูงเกินไป
 • การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยา เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ด้วยเช่นกัน ให้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอเหมาะและหลีกเลี่ยงการใช้ยาใดๆ ในทางที่ผิด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: พฤศจิกายน 30, 2018 | Last Modified: พฤศจิกายน 30, 2018