โรคติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากปรสิตขนาดเล็กเรียกว่าทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis: TV) มักเกิดกับผู้หญิง

คำจำกัดความ

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสคืออะไร

โรคติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากปรสิตขนาดเล็กเรียกว่าทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis: TV) อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนสมักเกิดขึ้นภายในเดือนแรกของการติดเชื้อ แต่ผู้หญิงและผู้ชายที่ติดเชื้อจำนวนถึงครึ่งหนึ่งมักไม่มีอาการ

อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนสคล้ายคลึงกับอาการของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้น ในบางครั้งจึงวินิจฉัยได้ยาก

พบได้บ่อยเพียงใด

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบได้บ่อยมาก โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบในผู้หญิงได้มากกว่าในผู้ชาย โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสมักไม่มีอาการ เมื่อมีอาการเกิดขึ้น อาการมักเริ่มต้นในเวลา 5 ถึง 28 วันหลังจากได้รับเชื้อ ในผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลานานกว่านี้

อาการที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิง ได้แก่

 • มีสารคัดหลั่งจากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นสีขาว สีเทา สีเหลือง หรือสีเขียว และมักเป็นฟองที่มีกลิ่นเหม็น
 • มีเลือดกะปริบกะปรอย หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด
 • แสบหรือคันที่อวัยวะเพศ
 • อวัยวะเพศมีรอยแดงหรือบวม
 • อยากปัสสาวะบ่อย
 • มีอาการปวดระหว่างปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์

อาการที่พบได้มากที่สุดในผู้ชาย ได้แก่

 • มีสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะ
 • มีอาการแสบระหว่างปัสสาวะหรือหลังจากการหลั่งอสุจิ
 • อยากปัสสาวะบ่อย

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสเกิดจากโปรโตซัวเซลล์เดียวที่เรียกว่าทริโคโมแนส วาจินาลิส สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ผ่านทางสัมผัสกันทางอวัยวะเพศในระหว่างมีเพศสัมพันธ์

ในผู้หญิงนั้น โปรโตซัวทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอด ท่อปัสสาวะ หรือทั้งสองแห่ง ในผู้ชายจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในท่อปัสสาวะเท่านั้น เมื่อเริ่มติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสไม่ติดต่อผ่านการสัมผัสทางกายตามปกติ เช่น การกอด การจูบ การใช้จานร่วมกัน หรือการนั่งบนโถส้วม นอกจากนี้ยังไม่สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อวัยวะเพศ

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบในผู้หญิงได้มากกว่าในผู้ชาย และพบในผู้หญิงที่อายุมากมากกว่าในผู้หญิงอายุน้อย การศึกษาหนึ่งเผยว่า ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปมีโอกาสถึงสองเท่าที่จะมีอาการติดเชื้อตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

ความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • มีคู่นอนหลายคน
 • มีประวัติเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • เคยเป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนส
 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

คำจำกัดความ

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสคืออะไร

โรคติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากปรสิตขนาดเล็กเรียกว่าทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis: TV) อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนสมักเกิดขึ้นภายในเดือนแรกของการติดเชื้อ แต่ผู้หญิงและผู้ชายที่ติดเชื้อจำนวนถึงครึ่งหนึ่งมักไม่มีอาการ 

อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนสคล้ายคลึงกับอาการของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้น ในบางครั้งจึงวินิจฉัยได้ยาก  

พบได้บ่อยเพียงใด  

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบได้บ่อยมาก โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบในผู้หญิงได้มากกว่าในผู้ชาย โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

อาการ

อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสมักไม่มีอาการ เมื่อมีอาการเกิดขึ้น อาการมักเริ่มต้นในเวลา 5 ถึง 28 วันหลังจากได้รับเชื้อ ในผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลานานกว่านี้ 

อาการที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิง ได้แก่ 

 • มีสารคัดหลั่งจากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นสีขาว สีเทา สีเหลือง หรือสีเขียว และมักเป็นฟองที่มีกลิ่นเหม็น 
 • มีเลือดกะปริบกะปรอย หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด
 • แสบหรือคันที่อวัยวะเพศ 
 • อวัยวะเพศมีรอยแดงหรือบวม
 • อยากปัสสาวะบ่อย
 • มีอาการปวดระหว่างปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์ 

อาการที่พบได้มากที่สุดในผู้ชาย ได้แก่  

 • มีสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะ
 • มีอาการแสบระหว่างปัสสาวะหรือหลังจากการหลั่งอสุจิ
 • อยากปัสสาวะบ่อย  

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์  

ควรไปพบหมอเมื่อใด 

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ 

สาเหตุ

สาเหตุของโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสเกิดจากโปรโตซัวเซลล์เดียวที่เรียกว่าทริโคโมแนส วาจินาลิส สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ผ่านทางสัมผัสกันทางอวัยวะเพศในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 

ในผู้หญิงนั้น โปรโตซัวทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอด ท่อปัสสาวะ หรือทั้งสองแห่ง ในผู้ชายจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในท่อปัสสาวะเท่านั้น เมื่อเริ่มติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสไม่ติดต่อผ่านการสัมผัสทางกายตามปกติ เช่น การกอด การจูบ การใช้จานร่วมกัน หรือการนั่งบนโถส้วม นอกจากนี้ยังไม่สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อวัยวะเพศ

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสพบในผู้หญิงได้มากกว่าในผู้ชาย และพบในผู้หญิงที่อายุมากมากกว่าในผู้หญิงอายุน้อย การศึกษาหนึ่งเผยว่า ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปมีโอกาสถึงสองเท่าที่จะมีอาการติดเชื้อตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้   

ความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 • มีคู่นอนหลายคน
 • มีประวัติเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ  
 • เคยเป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนส 
 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การวินิจฉับโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

อาการของโรคติดเชื้อทริโคโมแนสคล้ายคลึงกับอาการของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โรคติดเชื้อทริโคโมแนสไม่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการเพียงอย่างเดียว ควรไปพบหมอเพื่อตรวจร่างกาย และทดสอบในห้องปฏิบัติการ หากคุณสงสัยว่าคุณอาจติดเชื้อ 

การตรวจหลายประเภทสามารถวินิจฉัยโรคติดเชื้อทริโคโมแนสได้ ได้แก่ 

 • การเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 • การตรวจแอนติเจน (แอนติบอดีรวมตัวกันหากมีเชื้อทริโคโมแนส ซึ่งทำให้สีเปลี่ยนแปลงที่เป็นการบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ
 • การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อทริโคโมแนส 
 • การตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งจากช่องคลอด (สำหรับผู้หญิง) และสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะ (สำหรับผู้ชาย) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์  

การรักษาโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสสามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาเมโทรไนดาโซล (metronidazole) อย่างเช่นแฟลกจิล (Flagyl) หรือยาไทไนดาโซล (tinidazole) อย่างเช่นทินดาแมกซ์ (Tindamax) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังจากใช้ยาเมโทรไนดาโซล หรือในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังจากใช้ยาไทไนดาโซล แอลกอฮอล์อาจทำให้คลื่นไส้และอาเจียน 

ให้มั่นใจว่าคู่นอนของคุณได้รับการตรวจอย่างเหมาะสม และใช้ยาในการรักษาอีกด้วย การไม่มีอาการใดๆ ไม่ได้หมายความว่า คู่นอนของคุณไม่มีการติดเชื้อ คุณจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังจากคู่นอนของคุณได้รับการรักษาแล้ว  

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับโรคติดเชื้อทริโคโมแนส

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณรับมือกับโรคติดเชื้อทริโคโมแนสได้ 

 • รับประทานยาให้หมด ถึงแม้ว่าไม่มีอาการแล้ว แต่คุณจำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะให้หมด 
 • บอกให้คู่นอนทราบเพื่อให้เข้ารับการตรวจและรักษา
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าคุณและคู่นอนของคุณได้รับการรักษาและหายขาด หลังจากรับประทานยาปฏิชีวนะหมดแล้ว คุณสามารถเป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนสได้อีก หากคุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อทริโคโมแนส 
 • ไปหาแพทย์หรือพยาบาล หากคุณมีอาการที่ไม่หายไปภายในสองสามวัน หลังจากรับประทานยาปฏิชีวนะหมดแล้ว  

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

 

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด 

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 14, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 14, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย