โรครากประสาทคอ เกิดขึ้นจากเส้นประสาทเกิดความเสียหายหรือถูกรบกวน หากรากประสาทบริเวณใกล้กระดูกคอถูกกดทับจะทำให้เกิดอาการปวดและไม่มีความรู้สึกตามแนวเส้นประสาทบริเวณแขนและมือ

คำจำกัดความ

โรครากประสาทคอคืออะไร

โรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy) เกิดขึ้นจากเส้นประสาทเกิดความเสียหายหรือถูกรบกวน หากรากประสาทบริเวณใกล้กระดูกคอถูกกดทับจะทำให้เกิดอาการปวดและไม่มีความรู้สึกตามแนวเส้นประสาทบริเวณแขนและมือ

โรครากประสาทคอพบบ่อยเพียงใด

โรคนี้ส่งผลต่อทั้งผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ดี ผู้หญิงอาจมีอาการได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรครากประสาทคอ

สัญญาณและอาการหลักของโรครากประสาทคอ คือความเจ็บปวดที่กระจายไปสู่แขน คอ หน้าอก หลังส่วนบน หรือไหล่ ผู้ป่วยเป็นโรคประสาทคออาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่นแรง หรืออาการชา หรือเป็นเหน็บที่นิ้วมือหรือมือ อาการอื่นอาจได้แก่การทำงานที่ไม่ประสานกันของมือ

เมื่อไรที่ควรไปพบหมอ

ถ้าคุณมีสัญญาณหรืออาการตามรายการด้านบน หรือมีคำถามใดก็ตาม โปรดปรึกษากับหมอของคุณ ร่างกายทุกคนแสดงออกต่างกัน เป็นการดีที่สุดเสมอที่จะปรึกษากับแพทย์ ถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุโรครากประสาทคอ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม ข้ออักเสบ หรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดแรงกดทับที่รากประสาทได้ ในคนวัยกลางคน อาการของโรคมีแนวโน้มที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ แล้วทำให้เกิดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือทำให้รากประสาทติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวดได้

มีสาเหตุหลายประการที่อาจทำให้เนื้อเยื่อกดทับเส้นประสาท ได้แก่

 • การบาดเจ็บ
 • อิริยาบถที่ไม่เหมาะสม
 • โรครูมาตอยด์ หรือข้อมืออักเสบ
 • ความตึงเครียดจากการทำงานซ้ำๆ
 • งานอดิเรกหรือกิจกรรมกีฬา
 • โรคอ้วน

แรงกดทับจากกิจกรรมข้างต้นทำให้เกิดอาการอักเสบและส่งผลต่อการทำงานของเส้นประสาท หากเส้นประสาทถูกกดทับเป็นเพียงเวลาสั้นๆ มักไม่มีความเสียหายถาวร ทันทีที่แรงกดทับบรรเทาลง การทำงานของเส้นประสาทจะกลับเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีแรงกดทับ อาการปวดเรื้อรัง ความเสียหายของเส้นประสาทอย่างถาวรก็สามารถเกิดขึ้นได้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรครากประสาทคอ

ปัจจัยเสี่ยงของโรครากประสาทคอมีหลายประการ ได้แก่

 • อิริยาบถ อิริยาบถที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดแรงกดทับที่กระดูกสันหลังและเส้นประสาท
 • เพศ ผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าที่จะมีกลุ่มอาการประสาทมือชา ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีช่องข้อมือเล็กกว่า
 • ข้ออักเสบรูมาตอยด์  การอักเสบที่เกิดจากข้ออักเสบรูมาตอยด์ สามารถกดทับเส้นประสาทโดยเฉพาะในข้อต่อได้
 • เบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงมากขึ้น ในการเกิดการกดทับเส้นประสาท
 • การใช้งานอวัยวะหนักเกินไป งานหรืองานอดิเรกที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวแขน ข้อมือ หรือไหล่ซ้ำๆ เช่น งานติดตั้ง เพิ่มโอกาสในการเกิดการกดทับเส้นประสาทได้
 • โรคอ้วน น้ำหนักร่างกายที่มากเกินไป สามารถทำให้เกิดแรงกดทับที่เส้นประสาทได้
 • การตั้งครรภ์ น้ำและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ อาจทำให้แนวเส้นประสาทบวม ซึ่งจะกดทับเส้นประสาทได้
 • กรรมพันธุ์ บางคนมีแนวโน้มเกิดการกดทับเส้นประสาทได้ง่ายกว่า เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรม

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรครากประสาทคอ

หากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ จะมีการตรวจร่างกายและการทดสอบเพิ่มเติม โดยการทดสอบดังกล่าวอาจได้แก่

การตรวจการชักนำประสาท

การทดสอบนี้เป็นการวัดกระแสประสาทและการทำงานในกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ผู้เชี่ยวชาญจะวางขั้วไฟฟ้าไว้บนผิวหนังเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ผ่านทางเส้นประสาท เพื่อวัดกระแสประสาทและการส่งสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์ประสาท

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

ในระหว่างการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ แพทย์จะใส่เข็มขั้วไฟฟ้าผ่านทางผิวหนังไปยังกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อประเมินการกำเนิดไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเมื่อหดตัวและคลายตัว

การตรวจ MRI

การทดสอบนี้ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุที่มีพลังมากเพื่อสร้างภาพถ่ายของร่างกายในระดับต่างๆ

การรักษาโรครากประสาทคอ

โรครากประสาทคอ อาจรักษาได้โดยการให้ยาบรรเทาปวดหลายชนิดร่วมกัน เช่น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเป็นยาต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพ หรือยาแก้ปวดที่ไม่มีสเตียรอยด์ อย่างเช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือนาพร็อกเซน (naproxen) โดยใช้ร่วมกับการกายภาพบำบัด

อาจมีการสั่งยาสเตียรอยด์ทั้งยารับประทานและยาฉีดเข้าที่บริเวณเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกในบริเวณเหนือเยื่อดูราซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบไขสันหลัง

แพย์อาจแนะนำการกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดึงและการเคลื่อนไหวคอแบบเบาๆ การออกกำลังกาย และวิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดอาการปวด หากการกดทับเส้นประสาทรุนแรงเกิดขึ้น จนทำให้เกิดอาการอ่อนแรง อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อลดแรงกดทับ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับโรครากประสาทคอ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้รับมือกับอาการของโรครากประสาทคอได้

 • รักษาอิริยาบถที่เหมาะสม
 • เพิ่มการออกกำลังกายทั้งแบบใช้แรงต้านและแบบยืดเหยียด
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำซ้ำ หรือหยุดพักให้บ่อยขึ้นเมื่อต้องทำกิจกรรมดังกล่าว
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 30, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 30, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย