เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) เป็นยาระงับประสาทประเภทหนึ่ง เมื่อผู้ป่วยได้รับและใช้ยาเหล่านี้สำหรับการออกฤทธิ์ระงับประสาทโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง ถือเป็น การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด

คำจำกัดความ

การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด

เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) เป็นยาประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะของ ยาระงับประสาท (tranquilizers) ชื่อที่คุ้นเคย ได้แก่ แวเลียม (Valium) และซาแน็กซ์ (Xanax) ยาเหล่านี้เป็นยาบางชนิดที่แพทย์ในสหรัฐอเมริกาสั่งกันมากที่สุด เมื่อผู้ป่วยได้รับและใช้ยาเหล่านี้สำหรับการออกฤทธิ์ระงับประสาทโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง การใช้ยานี้ถือเป็นการใช้ในทางที่ผิด

แพทย์อาจสั่งยาเบนโซไดอะซีปีนสำหรับอาการทางร่างกายที่ไม่ผิดกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 • ภาวะวิตกกังวล
 • โรคนอนไม่หลับ
 • ภาวะถอนพิษสุรา
 • การรักษาอาการชัก
 • การคลายกล้ามเนื้อ
 • สร้างภาวะความจำเสื่อม (amnesia) สำหรับกระบวนการรักษาที่สร้างความรู้สึกไม่สบาย
 • ใช้ก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก เช่น ก่อนการผ่าตัด

เบนโซไดอะซีปีนออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ก่อให้เกิดการระงับประสาท และการคลายกล้ามเนื้อ และลดระดับความวิตกกังวล

ถึงแม้ว่ามีการผลิตเบนโซไดอะซีปีนมากกว่า 2,000 ชนิด มีเพียง 15 ชนิดเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ยาชนิดนี้มักจำแนกโดยระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์

 • ยาที่มีฤทธิ์ระยะสั้นมาก เช่น ยาไมดาโซแลม (Midazolam) อย่างเวอร์เซด ( Versed), ยาทรัยอาโซแลม (triazolam) อย่างฮาลซิออน (Halcion)
 • ยาที่มีฤทธิ์ระยะสั้น เช่น ยาอัลพราโซแลม (Alprazolam) อย่างซาแนกซ์ ( Xanax), ยาลอราซีแพม (lorazepam) อย่างอะทีแวน (Ativan)
 • ยาที่มีฤทธิ์ระยะยาว เช่น ยาคลอร์ดีอาเซพ็อกไซด์ (Chlordiazepoxide) อย่างลิเบรียม (Librium), ยาไดอาซีแพม (diazepam) อย่างแวเลียม (Valium)

เบนโซไดอะซีปีนมักมีการใช้ในทางที่ผิดซึ่งพบได้บ่อย การใช้ในทางที่ผิดนี้ บางส่วนสัมพันธ์กับฤทธิ์ยาเบนโซไดอะซีปีนที่ทำให้มึนเมา รวมถึงการที่ยานี้หาได้ค่อนข้างง่าย มันอาจเป็นการใช้ในทางที่ผิดเป็นประจำ หรือที่พบได้มากกว่าก็คือ ในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการใช้ยาเกินขนาดอย่างตั้งใจหรือโดยบังเอิญ การเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยรุนแรง มักไม่ค่อยเกิดจากการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่มักเป็นการใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาชนิดอื่น ซึ่งการใช้ร่วมกันระหว่างเบนโซไดอะซีปีนและแอลกอฮอล์นั้น อาจเป็นอันตราย หรือแม้กระทั่งถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้ เบนโซไดอะซีปีนยังมีการนำมาใช้เป็นยาเพื่อการ “ล่วงละเมิดทางเพศ” เนื่องจากยาดังกล่าวสามารถทำให้ร่างกายไม่มีแรง หรือไม่สามารถต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลอื่นได้ ยาชนิดนี้ในรูปผงหรือของเหลว มักนำไปผสมในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือแม้แต่น้ำอัดลม โดยที่แทบจะไม่สามารถรับรู้รสชาติที่เปลี่ยนไปได้เลย

การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดพบได้บ่อยเพียงใด

การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดพบได้ทั่วไป โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของการใช้ยาในทางที่ผิด

อาการโดยทั่วไปของการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด ได้แก่

 • ง่วงซึม
 • เวียนศีรษะ
 • เห็นภาพซ้อน
 • พูดไม่ชัด
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • มีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง
 • ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน
 • สมาธิและความจำสั้น
 • มีอาการมึนงง
 • มีอาการไม่รู้สึกตัว

ลักษณะของอาการถอนยา เป็นสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า ผู้ใช้ยาได้มีการเลิกพึ่งพาการใช้ยาแล้ว อาการถอนยา ได้แก่

 • วิตกกังวล
 • ซึมเศร้า
 • นอนไม่หลับ
 • อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดสูงขึ้น
 • มีเหงื่อออกมาก
 • มือสั่น
 • ประสาทหลอน
 • มีอาการชัก

อาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล และอาการนอนไม่หลับ อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาว (เป็นเวลาหลายเดือน) หลังจากการเลิกใช้ยาเบนโซไดอะซีปีนอย่างเฉียบพลัน และอาจก่อให้เกิดการกลับมาใช้ยาซ้ำได้

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดปรึกษาแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุด ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุด ตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของการใช้ยาในทางที่ผิด

ถึงแม้ว่าบางคนอาจมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะมีอาการติดยา แต่มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่า ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญด้วยเช่นกัน ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่พบได้ทั่วไปคือ สถานภาพทางสังคมที่ต่ำ การว่างงาน และอิทธิพลจากคนรอบข้าง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาบางประการ สำหรับการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด ได้แก่ การเป็นเพศหญิง และกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวเลขทางสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดก็คือ ผู้หญิงมีความเป็นไปได้มากกว่าผู้ชาย ที่จะได้รับการสั่งยานี้จากแพทย์ และจึงมีใช้เบนโซไดอะซีปีนมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย การเป็นผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดด้วยเช่นกัน เนื่องจากแพทย์อาจมีการสั่งยาอย่างไม่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับข้อมูลจากประวัติสุขภาพ การตรวจ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ในการใช้ยาเฉียบพลัน การวินิจฉัยมักมีความชัดเจน เนื่องจากคุณหรือครอบครัวของคุณ สามารถแจ้งแพทย์ได้อย่างแน่ชัดว่า ใช้ยาอะไร

การวินิจฉัยการใช้ยาในทางที่ผิดอย่างเรื้อรัง อาจเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า เนื่องจากผู้ใช้และครอบครัวของผู้ใช้ มักพยายามปิดบัง หรือไม่เปิดเผยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

การดำเนินการของแผนกฉุกเฉินสำหรับการใช้ยาเกินขนาด ประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินในเบื้องต้น แพทย์จะประเมินการหายใจของคุณ การดำเนินการส่วนที่เหลือ ขึ้นอยู่กับตัวคุณและอาการของคุณ แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้และอาการต่างๆ หากคุณไม่ได้ตั้งใจจะยอมรับว่า มีการใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด หรือสมาชิกในครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วย เพื่อช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะปกปิดเกี่ยวกับการใช้ยาในทางที่ผิด

การเฝ้าระวังอาการและการทดสอบ

ในแผนกฉุกเฉิน คุณมักจะถูกนำตัวไปยังหน้าจอเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด และการตรวจวัดออกซิเจนในเลือด (การวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด) จะเริ่มติดตั้งสารให้ยาทางหลอดเลือด มีการให้ออกซิเจน หากหายใจลำบาก หรือมีระดับความรู้สึกตัวที่ลดลง

ในบางครั้งอาจมีการตรวจหายาในปัสสาวะ การทดสอบในห้องปฏิบัติการดังกล่าวนี้ สามารถตรวจจับการใช้ยาในทางที่ผิดที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ เบนโซไดอะซีปีน (แต่ไม่สามารถตรวจหาได้ทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม การตรวจหายาในปัสสาวะ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ถึงระดับหรือปริมาณยาที่ใช้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ มักมีการตรวจปัสสาวะสำหรับการตั้งครรภ์ด้วย สำหรับผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่ในช่วงอายุของการมีบุตร

อาจมีการใช้การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจเอ็กซเรย์หน้าอก หากมีข้อกังวลว่าคุณอาจได้ใช้ยาอันตรายอื่นๆ

การรักษา

ภาวะพิษเฉียบพลัน

การรักษาที่จำเป็นมักขึ้นอยู่กับยาที่ใช้และปริมาณการใช้ บ่อยครั้งที่คุณต้องการเพียงช่วงเวลาในการประเมินในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล

หากมีการใช้ยาภายใน 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมา แพทย์อาจใช้วิธีการล้างท้อง (gastric lavage) ด้วยวิธีการนี้ หลอดขนาดใหญ่จะถูกสอดเข้าไปโดยตรงในกระเพาะอาหาร ผ่านทางปากหรือจมูก แล้วมีการดันน้ำในปริมาณมากเข้าไปยังกระเพาะอาหาร เพื่อให้แรงดันชะล้างเศษยาออกไป วิธีการนี้มักไม่ใช้บ่อยนัก และจะใช้เฉพาะเมื่อทราบว่า คุณได้กลืนกินยาอันตรายไปแล้วเท่านั้น

การใช้ถ่านกัมมันต์ ได้รับการแนะนำสำหรับผู้ที่มายังห้องฉุกเฉินภายในเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากใช้ยา วิธีการนี้ใช้เพื่อป้องกันการดูดซึมตัวยา ถ่านกัมมันต์เป็นผงสีดำที่ผสมกับน้ำ และใช้สำหรับรับประทาน ผลข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการปวดบีบที่ท้อง

มียาแก้พิษเพื่อต้านฤทธิ์ของเบนโซไดอะซีปีน ที่เรียกว่ายา flumazenil (หรือยา Romazicon) ยาดังกล่าวช่วยถอนฤทธิ์ระงับประสาทของเบนโซไดอะซีปีน อย่างไรก็ตาม ยานี้มักใช้สำหรับภาวะพิษรุนแรง เนื่องจากส่งผลให้เกิดการหยุดยา และอาการชัก ในผู้ที่ใช้ยาเบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิดแบบเรื้อรัง และยังอาจต้องมีการใช้ยาซ้ำ พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังอาการอย่างระมัดระวัง อันเป็นผลมาจากระยะเวลาการออกฤทธิ์ยาที่สั้น

การใช้ยาในทางที่ผิดอย่างเรื้อรัง

การรักษาการใช้ยาในทางที่ผิดอย่างเรื้อรัง มักดำเนินการที่บ้าน โดยอาศัยความช่วยเหลือจากแพทย์ หรือดำเนินการในศูนย์ฟื้นฟูอาการจากการใช้ยาโดยเฉพาะ ขั้นตอนแรก เป็นการลดการใช้ยาเบนโซไดอะซีปีนทีละน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการลงแดงและอาการชัก วิธีการนี้มักดำเนินการได้ง่ายกว่าการฟื้นฟูที่ใช้เวลานาน ซึ่งผู้ป่วยต้องพยายามกำจัดยาออกจากร่างกาย นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว ผู้ที่ใช้ยาในทางที่ผิด มักต้องการการสนับสนุนทางสังคม และความช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัย และการทำงาน การมีส่วนร่วมของครอบครัวและเพื่อนมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในระยะที่ยากลำบากนี้

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับอาการนี้

หากคุณมีคำถาม คุณสามารถปรึกษาแพทย์ แต่หากคุณสงสัยว่า มีผู้ที่ต้องได้รับการรักษาโดยทันที คุณควรจะไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยตรง

หากคุณกังวลว่า คุณหรือบุคคลอื่นใช้ยาเกินขนาด เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้ารับการรักษาโดยทันที คุณควรจะไปห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด หรือโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังจากที่ใช้ยาเกินขนาด ฤทธิ์ยาอาจไม่เห็นผลได้ทันที

จะเป็นการช่วยในการทำงานของแพทย์ หากคุณนำภาชนะบรรจุยาติดตัวไปด้วย เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์สามารถระบุปริมาณ และประเภทของยาที่ใช้ได้

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 3, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 3, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย