ฮอร์โมนบำบัด
ฮอร์โมนบำบัด
ศูนย์มะเร็งเต้านม, ศูนย์สุขภาพ
การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธี ฮอร์โมนบำบัด
ฮอร์โมนบางชนิดสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ฮอร์โมนก็ช่วยรักษามะเร็งได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า ฮอร์โมนบำบัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
#
กลุ่มแท็ก
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเพิ่มเติม
วิธีรักษามะเร็งเต้านม
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี
เป็นมะเร็งเต้านมก็หายได้ ด้วย วิธีรักษามะเร็งเต้านม ที่ถูกต้อง
ปัจจุบันมี วิธีรักษามะเร็งเต้านม ที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยมีตัวเลือกในการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัย เช่น ขนาดของมะเร็ง ตำแหน่ง เป็นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ