ฮอร์โมนเทสทอสเทอโรนต่ำ
ฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน
ข้อมูลทั่วไป
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดต่ำ กับความต้องการทางเพศของผู้ชายที่หายไป
แรงขับทางเพศที่หายไปเป็นเวลานาน หรือเกิดขึ้นบ่อย อาจบ่งชี้ถึงปัญหาอื่นที่ซ่อนอยู่ และหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้ชายก็คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ที่ลดต่ำลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ