home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณกำลังมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

กลุ่มอาการเร็ทท์ (Rett Syndrome)

กลุ่มอาการเร็ทท์ (Rett Syndrome)
คำจำกัดความ|อาการ|สาเหตุ|การวินิจฉัยและการรักษาโรค|การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

กลุ่มอาการเร็ทท์ (Rett Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ยาก เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการเจริญเติบโตช้าผิดปกติ มีปัญหาทางทักษะด้านการเคลื่อนไหว และการพูด เป็นต้น

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการเร็ทท์ คืออะไร

กลุ่มอาการเร็ทท์ (Rett Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ยาก เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการเจริญเติบโตช้าผิดปกติ มีปัญหาทางทักษะด้านการเคลื่อนไหว และการพูด เป็นต้น

พบได้บ่อยแค่ไหน

กลุ่มอาการเร็ทท์มักพบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยอาการมักปรากฎในเด็กทารกช่วงอายุระหว่าง 6-18 เดือนแรก

อาการ

อาการของกลุ่มอาการเร็ทท์ เป็นอย่างไร

กลุ่มอาการเร็ทท์มักเกิดขึ้นกับทารกหลังตั้งครรภ์ ทารกส่วนใหญ่ที่มีอาการเรทท์จะมีการเจริญเติบโตและพฤติกรรมตามปกติในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะเริ่มมีอาการแสดงเด่นชัดเมื่ออายุ 12-18 เดือน โดยส่วนใหญ่มีอาการแสดงออกดังต่อไปนี้

 • การเจริญเติบโตช้า การเจริญเติบโตของสมองช้าลงหลังคลอด ขนาดศีรษะจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ (Microcephaly) เมื่ออายุมากขึ้นจะเห็นอย่างชัดเจนว่าส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมีการเจริญเติบโตช้า
 • ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น การควบคุมด้วยมือ การเดินมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงหรือแข็งเกร็งเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
 • ความผิดปกติด้านการสื่อสา เด็กที่เป็นโรคเรทท์มักมีความผิดปกติด้านการสื่อสาร เช่น การพูด การสบตา
 • ความผิดปกติการเคลื่อนไหวของดวงตา เด็กที่เป็นโรคเรทท์มักมีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของดวงตา เช่น การกระพริบตา หลับตาได้ทีละข้าง
 • ปัญหาด้านการหายใจ เช่น มีอาการหายใจเข้าออกอย่างรวดเร็ว หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • กระดูกสันหลังผิดปกติ มักจะมีอาการกระดูกสันหลังคดงอ อาการดังกล่าวนี้มักเกิดขึ้นในช่วงอายุ 8-11 ปี และอาการจะรุนแรงขึ้นตามอายุ
 • อาการอื่น เช่น กระดูกบาง มือและเท้าเย็น ปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวและกลืน

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีอาการใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีอาการผิดปกติที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง ปวดท้องอย่างรุนแรง และปัสสาวะเป็นเลือด หรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรปรึกษากับคุณหมอ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการเร็ทท์

ในปัจจุบันยังไม่ข้อระบุที่แน่ชัดของสาเหตุกลุ่มอาการเร็ทท์ โดยมีข้อสันนิษฐานที่คาดว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเม็คพีทู (MECP2) ส่งผลให้เกิดปัญหาการผลิตโปรตีนที่สำคัญต่อการพัฒนาสมอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสมอง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการเร็ทท์ มักพบในผู้ป่วยเพศหญิง แต่หากพบในเพศชายส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ง่ายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพราะเพศชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียว

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการเร็ทท์

สมาชิกในครอบครัวที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับอาการเร็ทท์อาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรทท์ได้ จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่ก็พบเพียงไม่กี่รายเท่านั้น

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการเร็ทท์

ในเบื้องต้นแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการสอบถามอาการจากผู้ปกครองของเด็ก สังเกตุดูอาการความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึงใช้วิธีอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรค เช่น การทดสอบทางพันธุกรรม

การรักษากลุ่มอาการเร็ทท์

ในปัจจุบันไม่มีวิธีการรักษากลุ่มอาการเรทท์ให้หายขาดได้ ต้องได้รับการรักษาไปตลอดชีวิต แพทย์จึงมุ่งเน้นการรักษาเพื่อให้อาการดีขึ้น เช่น

 • การดูแลทางการแพทย์และการใช้ยาที่ได้มาตรฐาน
 • กายภาพบำบัด
 • การดูแลทางด้านโภชนาการที่เหมาะสม
 • การบำบัดด้วยการพูด ฟื้นฟูความผิดปกติทางด้านการใช้ภาษา
 • กิจกรรมบำบัด

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยบรรเทาอาการกลุ่มอาการเร็ทท์ ซินโดรม

ลักษณะไลฟ์สไตล์และการเยียวยาด้วยตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกลุ่มอาการเร็ทท์ ได้ ดังนี้

ในปัจจุบันไม่สามารถรักษากลุ่มอาการเรทท์ให้หายขาดได้ ดังนั้นหากคุณมีลูกหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคในกลุ่มอาการเรทท์ ควรแจ้งแพทย์เพื่อรับการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียน
ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
แก้ไขล่าสุด 29/12/2020
x