backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

คาลาไมน์ (Calamine)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

คาลาไมน์ (Calamine)

คาลาไมน์ (Calamine) เป็นยาที่ใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย และผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด

ข้อบ่งใช้

คาลาไมน์ ใช้สำหรับ

โดยทั่วไปแล้วคาลาไมน์ (Calamine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย ผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด และยังช่วยทำให้สารคัดหลั่งและน้ำเหลืองเยิ้มที่เกิดจากการระคายเคืองแห้งลงอีกด้วย

วิธีใช้คาลาไมน์

 • ใช้ยานี้กับผิวหนังเท่านั้น ควรทำตามคำแนะนำที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เขย่าขวดก่อนใช้งาน ใช้แผ่นสำลีเพื่อทายาแล้วปล่อยให้ยาแห้งสนิทบนผิวหนัง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้ยานี้สัมผัสกับดวงตา ปาก จมูก และบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หากยานี้สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
 • หากอาการของคุณแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

การเก็บรักษา คาลาไมน์

คาลาไมน์ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง คาลาไมน์บางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งคาลาไมน์ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ คาลาไมน์

 • ก่อนใช้คาลาไมน์ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการแพ้ยานี้ หรือหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์ก่อนใช้ยาตัวนี้
 • ยานี้อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้คาลาไมน์ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาความเสี่ยงของการใช้ยานี้

คาลาไมน์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ยาต้องห้าม
 • N = ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ คาลาไมน์

 • แจ้งแพทย์ทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างหายาก ได้แก่ อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
 • การแพ้ยาที่รุนแรงนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรง ได้แก่ เวียนศีรษะขั้นรุนแรง หายใจติดขัด ผดผื่น คัน หรือบวม โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

 • ก่อนใช้ยานี้ โปรดแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณกำลังใช้ยาทาผิวชนิดอื่นๆ ทาบริเวณที่มีอาการ
 • คาลาไมน์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

คาลาไมน์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

คาลาไมน์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดคาลาไมน์สำหรับผู้ใหญ่

ใช้งานตามที่กำหนดไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนด อย่าใช้ในปริมาณที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แนะนำ

ขนาดคาลาไมน์สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

จุดเด่นและรูปแบบการใช้งานมีดังนี้

 • โลชั่น

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา