home

ประเมินผลการควบคุมโรคเบาหวาน ฟรี!

ประเมินผลการควบคุมโรคเบาหวาน ฟรี!

แบบประเมินการควบคุมโรคเบาหวานของเราจะ:

  • ประเมินว่าคุณสามารถจัดการกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ดีหรือไม่
  • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
  • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
  • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาอย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรุณาเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที