โลเพอราไมด์ (Loperamide)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา โลเพอราไมด์ ใช้สำหรับ

ยา โลเพอราไมด์ (Loperamide) หรืออิโมเดียม (Imodium®) นั้นใช้สำหรับ

 • รักษาอาการท้องร่วง
 • รักษาภาวะขาดน้ำ (dehydration) และขาดอิเล็กโทรไลท์ (electrolyte)
 • รักษาอาการท้องร่วงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้ใหญ่ หรือลดปริมาณของเสีย หลังจากช่วงที่ว่างเว้นจากการผ่าตัดของลำไส้เล็กส่วนปลายหรือลำไส้ใหญ่

วิธีการใช้ยา โลเพอราไมด์

สำหรับยารูปแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาโลเพอราไมด์ตามที่แพทย์กำหนด ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาโลเพอราไมด์
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยา

การเก็บรักษายาโลเพอราไมด์

ยาโลเพอราไมด์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาโลเพอราไมด์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโลเพอราไมด์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • คุณเป็นเด็ก
 • คุณเป็นผู้สูงอายุ
 • คุณเป็นโรคอื่น หรือกำลังใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดปฏิกิริยากับยาโลเพอราไมด์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาโลเพอราไมด์นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังต่อไปนี้

 • ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหนื่อยล้า วิงเวียน ปวดหัว
 • ท้องอืด ปากแห้ง อาเจียน
 • ลำไส้อุดตันเนื่องจากอัมพาต
 • โรคภูมิแพ้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโลเพอราไมด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโลเพอราไมด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาโลเพอราไมด์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น

 • โรคลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง โรคลำไส้อักเสบชนิดซูโดเมมเบรนัส (pseudomembranous colitis) (ลำไส้ใหญ่สามารถทำให้เกิดความเป็นพิษได้)
 • โรคบิด
 • ท้องอืด
 • สมรรถภาพของตับ หรือโรคลำไส้อักเสบชนิดมีแผล

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโลเพอราไมด์สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาของยาโลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีมีดังต่อไปนี้

 • ช่วงท้องร่วง ขนาดยาเริ่มต้นคือ 4 มก. แล้วตามด้วยรับประทาน 2 มก. นานถึง 5 วัน ขนาดยาปกติคือ 6-8 มก./วัน ขนาดยาสูงสุดคือ 16 มก./วัน
 • ท้องร่วงเรื้อรัง รับประทานยาในขนาด 4 มก. แล้วตามด้วยรับประทาน 2 มก. จนกระทั่งอาการลดลง ขนาดยาปกติคือ 4-8 มก./วัน แบ่งรับประทานในขนาดที่น้อยกว่า (2 ครั้ง) ขนาดยาสูงสุดคือ 16 มก./วัน

ขนาดยาโลเพอราไมด์สำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขนาดยาของยาโลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีมีดังต่อไปนี้  

สำหรับอาการท้องร่วงเป็นประจำ

 • ไม่แนะนำให้ใช้ยาโลเพอราไมด์ในเด็ก

สำหรับอาการท้องร่วงธรรมดา

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่แนะนำ
 • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานในขนาดยา ตั้งแต่ 0.08 ถึง 0.24 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 2 หรือ 3 ครั้ง
 • เด็กอายุ 6-8 ปี รับประทาน 2 มก. วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กอายุ 8-12 ปี รับประทาน 2 มก. วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาปกติคือ 1 มก./น้ำหนักตัว 10 กก. ดื่มหลังจากถ่ายหนักครั้งแรกเท่านั้น

สำหรับอาการท้องร่วงเรื้อรัง

 • ยังไม่มีการกำหนดขนาดยา

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูล ยาเม็ด เป็นไฮโดรคลอไรด์ ขนาด 2 มก.
 • ยาน้ำไฮโดรคลอไรด์สำหรับรับประทาน ขนาด 1 มก./ 5 มล. (60 มล. 90มล. 120 มล.)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

แอมโลดิปีน (Amlodipine) ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง อยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

ทารกท้องเสีย-สาเหตุ-รับมือ

ทารกท้องเสีย เกิดจากอะไร จะรับมือได้อย่างไรดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 19/02/2020 . 4 mins read
คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 06/02/2020 . 9 mins read
ดีกัวดิน-dequadin

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on 09/12/2019 . 3 mins read
อัลปราโซแลม-alprazolam

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 01/12/2019 . 9 mins read