ลงโฆษณากับเรา

หากสนใจ ลงโฆษณากับเรา ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงโฆษณา และเพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลของท่านไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบด้านโฆษณาที่เหมาะสม กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องโฆษณาของท่าน รวมทั้งสิ่งที่ท่านสนใจ ในหัวข้อดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือมากกว่านั้น

  • โฆษณาสำหรับผู้บริโภคทั่วไป: สินค้าอุปโภคบริโภค
  • โฆษณาสำหรับผู้บริโภคทั่วไป: ผลิตภัณฑ์การแพทย์และเภสัชกรรม
  • โฆษณาสำหรับกลุ่มบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ

English

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน