Hello Health Group - นโยบายด้านบรรณาธิการและการตรวจแก้

นโยบายด้านบรรณาธิการ

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ

หน้าที่ของ Hello Health Group คือการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยำที่สุด เป้าหมายในแต่ละวันของเราก็คือต้องแน่ใจได้ว่า Hello Health Group เป็นแหล่งข้อมูลที่ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย แทนการมุ่งเน้นเพียงเนื้อหาบางประเภท ที่อาจใช้ไม่ได้กับทุกคน เราเชื่อว่าผู้อ่านของเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ข้อมูลใน Hello Health Group และเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เสมอ  ไม่ควรละเลยคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพียงเพราะข้อมูลบางอย่างที่คุณอ่านจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ

เกณฑ์การคัดสรรเนื้อหาสำหรับต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดย Hello Health Group

Hello Health Group สร้างเนื้อหาต้นฉบับตามเกณฑ์ต่อไปนี้ : 

เรื่องใกล้ตัวคุณ –ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีจัดการด้านสุขภาพของคุณและครอบครัวคุณ หัวข้ออาจครอบคลุมไปถึงข่าวสารด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ยาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วยเตือนความจำและผลิภัณฑ์ช่วยแจ้งเตือนอื่น ๆ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการโรคและอาการต่าง ๆ รวมถึงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ความสำคัญของแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ – เราเลือกใช้แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ ที่มีการอ้างอิงถึงผลการวิจัยล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการแพทย์ และแหล่งข้อมูบสุขภาพที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของรัฐบาล เว็บไซต์สมาคมแพทย์ วารสารข้อมูลทางการแพทย์ และอื่น ๆ

ทันเหตุการณ์ – เรื่องที่น่าสนใจตามช่วงเวลา เช่น “ความปลอดภัยจากน้ำท่วม” “ฤดูกาลกับโรคภูมิแพ้”และ “หวัดและไข้หวัดใหญ่” ความตื่นตัวทางด้านสาธารณสุข เช่น “เดือนแห่งการตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านม”และ “เดือนแห่งสุขภาพหัวใจ” รวมไปถึงแนวโน้มของเทรนการรักษาสุขภาพใหม่ ๆ เช่น เทรนด์ล่าสุดด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาของเรา “แตกต่าง”

เนื้อหาของเรามีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อหลายที่ ที่มักเลือกใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง Hello Health Group โดดเด่นออกมาด้วยการเฃือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ได้

เนื้อหาบทความของเราสร้างขึ้นในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการอยู่ โดยใช้แพลตฟอร์มเฉพาะของประเทศนั้น ๆ ข้อมูลและเนื้อหาทุกส่วนที่เรานำเสนอให้ผู้อ่านจึงมีความครอบคลุม สมดุล และมีขอบเขตที่ชัดเจนเกี่วกับหัวข้อนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความทางการแพทย์ ลไฟสไตล์ และข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ข่าวสารและบทความของเราขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของบรรณาธิการ โดยเลือกจากประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวัน เนื้อหาข่าวของเราเป็นมากกว่าบทสรุปสั้น ๆ จากการศึกษาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งยังมักประกอบด้วยบทสัมภาษณ์นักวิจัยผู้เขียนผลงานนั้น รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง ที่สามารถนำเอางานวิจัยมาเทียบเคียงกับบริบทในความเป็นจริง และบอกผู้อ่านได้ว่างานวิจัยนั้นมีความหมายอย่างไรต่อโลกในปัจจุบัน

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ – ความรับผิดชอบทางด้านการเขียนข่าวของ Hello Health Group ก็คือ การสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าว เนื้อหาสำคัญ แหล่งอ้างอิง และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ออกจากเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้โฆษณาได้อย่างชัดเจน

ความเป็นกลางของบรรณาธิการ – ในการรายงานข่าว Hello Health Group รักษาหลักการสำคัญของการรายงานข่าว นั่นก็คือการรายงานข่าวด้วยความเป็นธรรม ความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ

ความเป็นเลิศด้านการเขียนข่าว – Hello Health Group ยึดถือหลักการดั้งเดิมของสื่อมวลชนในด้านการเขียนข่าวอย่างดีเยี่ยม สำหรับการรายงานข่าวทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการรีวิวและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ

นโยบายด้านบรรณาธิการสำหรับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของ Hello Health Group

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สนับสนุนหรือผู้ขายออกมาด้วยความโปร่งใส กองบรรณาธิการของเราถูกฝึกฝนมาเพื่อให้สามารถผลิตผลงานที่มีความเป็นกลาง มีความถูกต้องทางการแพทย์ ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้อ่านในท้องถิ่น

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย ความถูกต้องแม่นยำ และความเป็นกลางของหัวข้อ เหตุการณ์ และเนื้อหานั้น ๆ กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการแสดงหาเรื่องราวหรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและสามารถสอบถามความคิดเห็นได้ พวกเขายังต้องสามารถตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือพอที่สามารถสามารถให้ข้อมูลที่เป็นกลางได้อีกด้วย

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะรายงานข่าวที่มีความครอบคลุม และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสูงสุด

กระบวนการของข่าวและต้นฉบับ

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบ การประชุมทางการแพทย์ การประกาศจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล และเนื้อหาขององค์กรที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นอกจากนี้ Hello Health Group ยังเชื่อด้วยว่า เนื้อหาจากผู้สนับสนุนการโฆษณา บริษัทโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ต่างก็เป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าเช่นกัน เพียงแต่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องมีผ้ายกำกับออย่างชัดเจน

เนื้อหาที่สมบูรณ์แต่ละชิ้นที่จะเผยแพร่จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาทางการแพทย์ และการนำเสนอลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจได้รับการรับรองทางการแพทย์หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อ บทความจะได้รับการตรวจทานและแก้ไขอีกครั้งจากบรรณาธิการ ซึ่งจะเป็นผู้แก้ไขเรื่องของรูปแบบการเขียน ความลื่นไหลของเนื้อหา เครื่องหมายวรรคตอน และความน่าอ่าน จากนั้น บทความที่ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ต่อไปบนเว็บไซต์

เนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์

เมื่อ Hello Health Group ได้รับลิขสิทธิ์ให้ใช้เนื้อหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากบุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ Hello Health Group บรรณาธิการอาวุโสและบรรณาธิการด้านการแพทย์ของ Hello Health Group จะช่วยกันทบทวนนโยบายและขั้นตอนด้านบรรณาธิการของบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและการโฆษณา

ในการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group คุณจะได้เห็นว่าเนื้อหา ปุ่ม ป้าย หรือแบนเนอร์บางส่วน จะมีข้อความกำกับว่า “สนับสนุนเนื้อหาโดย” “จากผู้สนับสนุนของเรา” หรือ “โฆษณา” Hello Health Group อาจได้รับเงินทุนจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการโฆษณาและสนับสนุน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Hello Health Group เลือกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไร

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของ Hello Health จะวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมความคิดเห็นของผู้อ่าน เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้อ่านต้องการและมองหา สำหรับการตัดสินใจที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง

นอกจากนี้ เรายังศึกษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การบริการ และแบรนด์ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความนิยม คุณภาพ และความสะดวกในการใช้งานของเรา นอกจากนี้ เรายังสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนของเราและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบทความที่เป็นกลาง ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน รวมไปถึงให้ข้อมูลด้านราคาอย่างชัดเจน ไม่ปิดบัง

หากคุณได้ซื้อสินค้าผ่านทางลิงก์เว็บไซต์ที่เราให้ไว้ Hello Health Group อาจจะได้ผลประโยชน์บางส่วนที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานทั้งหมดของเรา

สำหรับในกรณีที่เราเป็นพัฒธมิตรกับแบรนด์สินค้าใด ๆ เราขอรับรองว่า  Hello Health Group จะทำงานกับองค์กรที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ และจุดประสงค์ของสินค้าและบริการนั้น ๆ

นโยบายการตรวจแก้ของ Hello Health Group

Hello Health Group ให้คำมั่นในการแก้ไขหรืออธิบายเนื้อหาต้นฉบับให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่จำเป็น เราจะดำเนินการแก้ไข้ข้อผิดพลาดทันที แม้จะเป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่าง เช่น การสะกด ไวยากรณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสไตล์การจัดหน้าไม่ทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไป การเปลี่ยน “สไตล์” เหล่านั้นจึงจะได้รับการอัปเดตในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากเราพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา เราจะอัปเดตเนื้อหาโดยเร็วที่สุดและเผยแพร่เนื้อหาที่อัปเดตใหม่ นโยบายการตรวจแก้นี้ใช้เฉพาะกับเนื้อหาที่ผลิตโดย Hello Health Group เท่านั้น ซึ่งรวมถึงข่าว บทความ และข้อมูลอ้างอิงทางการแพทย์ การตรวจแก้ไขใบอนุญาตหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดพิมพ์

หากคุณเชื่อว่าคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ Hello Health Group โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์มายังทีมของเรา โดยใช้ลิงค์ “ติดต่อเรา” ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

Hello Health Group จะสร้างบทความที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างไร

เนื่องจากส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์คุณธรรมด้านบรรณาธิการและการคัดเลือก บรรณาธิการของเราจะใส่ลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของเรา

การสร้างสรรค์บทความรีวิวผลิตภัณฑ์และใส่ลิงก์สำหรับการซื้อสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณาธิการ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายที่เข้มงวดด้านการโฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าบทความของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลจากผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน