home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ไข้หวัดนก (Bird Flu)

คำจำกัดความ | อาการ|สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง|การวินิจฉัยและการรักษา|การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง
ไข้หวัดนก (Bird Flu)

ไข้หวัดนก (Bird Flu) คือ กลุ่มของโรคที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เอที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก ทีมีชื่อเรียกว่า “H5N1” โดยถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 60% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

คำจำกัดความ

ไข้หวัดนก (Bird Flu) คืออะไร

ไข้หวัดนก (Bird Flu) คือ กลุ่มของโรคที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เอที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก ทีมีชื่อเรียกว่า H5N1 โดยถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 60% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากคุณ ติดเชื้อไข้หวัดนก จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ไอ ท้องร่วง ปวดศีรษะ เจ็บคอ เป็นต้น

พบได้บ่อยเพียงใด

การ ติดเชื้อไข้หวัดนก สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับสัตว์ปีก เช่น สัมผัสกับนกที่ติดเชื้อ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

อาการ

อาการของไข้หวัดนก

ผู้ที่ ติดเชื้อไข้หวัดนก ส่วนใหญ่จะมีอาการ ดังต่อไปนี้

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

สาเหตุของการ ติดเชื้อไข้หวัดนก ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด เป็นต้น รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • สัมผัสหรือหายใจกับอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ ของนกที่ติดเชื้อ
 • อยู่ในแหล่งที่ขายนก
 • การฆ่าหรือชำแหละสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ

ปัจจัยเสี่ยงของการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

ปัจจัยเสี่ยงของการ ติดเชื้อไข้หวัดนก มีดังต่อไปนี้

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
 • นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 • สัมผัสกับบนกที่ติดเชื้อ
 • บุคคลที่กินสัตว์ปีกหรือไข่สัตว์ปีกที่ยังไม่สุก
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
 • สมาชิกในครอบครัวมีคนติดเชื้อ

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

การทดสอบการ ติดเชื้อไข้หวัดนก นั้นเรียกว่า “influenza A/H5 (Asian lineage) virus real-time RT-PCR primer and probe set” การทดสอบนี้มีขั้นตอนดังนี้

 • การฟังตรวจ (การทดสอบที่ตรวจหาเสียงหายใจผิดปกติ)
 • การหาค่าความต่างของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • การตรวจลักษณะทางเดินหายใจส่วนบน
 • การเอ็กซเรย์อก

การรุักษาการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

จำเป็นต้องมีการให้ยาภายใน 48 ชั่วโมงหลักจากอาการได้เริ่มปรากฏขึ้น เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด และเนื่องจากมีเชื้อไข้หวัดนกอยู่หลายชนิด การรักษาจึงขึ้นอยู่กับอาการที่คุณเป็น ตัวยาสำหรับโรคไข้หวัดนกที่พบได้บ่อย ๆ คือ ยาทามิฟลู (Tamiflu) หรือ ซานามิเวียร์ (Zanamivir) ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ตลอดการรักษา

คนในครอบครัวของคุณหรือผู้อื่นที่ติดต่อกับคุณอาจได้รับการสั่งยาต้านไวรัสเพื่อเป็นการป้องกัน ถึงแม้ว่าคุณไม่มีอาการใดๆ คุณจะต้องถูกจับแยกเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ไวรัสไปสู่คนอื่น

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อไข้หวัดนก

 • ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อน-หลังรับประทานอาหาร หรือเข้าห้องน้ำ
 • หากมีอาการเข้าข่ายต่อการเป็นไข้หวัดนกให้หลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะหรือสัมผัสผู้อื่น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

What is bird flu?. https://www.healthline.com/health/avian-influenza. Accessed March 26, 2021

Bird Flu FAQ. https://www.webmd.com/cold-and-flu/flu-guide/what-know-about-bird-flu#1. Accessed March 26, 2021

Should I worry about H5N1 bird flu?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/5556. Accessed March 26, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 02/04/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ