backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

แผ่นตรวจน้ำตาล ใช้งานยังไง มีประโยชน์อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ · โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย ศุภานิช สุริโย · แก้ไขล่าสุด 13/06/2023

แผ่นตรวจน้ำตาล ใช้งานยังไง มีประโยชน์อย่างไร

แผ่น ตรวจ น้ำ ตาล (Test Strips) เป็นแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลที่ใช้คู่กับเครื่องวัดระดับน้ำตาล (BGM) เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูเเลตนเองได้ดีขึ้น เนื่องจากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำจะช่วยให้ทราบได้ว่าอาหาร กิจกรรมทางกาย และยารักษาเบาหวานที่ใช้อยู่ ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไรบ้าง

แผ่นตรวจน้ำตาล ใช้งานยังไง มีประโยชน์อย่างไร

แผ่น ตรวจ น้ำ ตาล (Test Strips) คือแผ่นทดสอบที่ใช้คู่กับเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด (BGM) ในการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูเเลตนเองได้ดีขึ้น เพราะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำด้วยตนเอง จะช่วยให้ทราบว่า ในชีวิตประจำวันนั้น อาหาร กิจกรรมที่ทำ และยารักษาเบาหวานที่ใช้อยู่ ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้สูง หรือ ต่ำ อย่างไรบ้าง

แผ่น ตรวจ น้ํา ตาล คืออะไร

แผ่นตรวจน้ําตาล คือ แผ่นทดสอบขนาดเล็กที่ใช้สำหรับเสียบเข้ากับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด มักใช้กับผู้ป่วยเบาหวานเเละผู้ที่ต้องการ เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในแต่ละวันด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมระดับน้ำตาลที่เเท้ของตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการประเมินารรักษาที่ได้รับ ทั้งตัวยา เเละ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ และยังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกในกรณีที่มีน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไปได้ด้วย

แผ่น ตรวจ น้ำ ตาลทำงานอย่างไร

ที่บริเวณปลายแผ่นตรวจน้ำตาลจะมีสารเคมีเคลือบอยู่ เมื่อดูดซับเลือดเข้าไป จะเกิดปฏิกิริยาเคมี แล้วส่งสัญญาณจากแผ่นตรวจไปยังเครื่องวัดระดับน้ำตาล จากนั้นจะแสดงค่าระดับน้ำตาล ออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งก็คือความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด โดยยิ่งหากมีน้ำตาลในเลือดสูงเท่าไหร่ ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเเละส่งสัญญาณไปยังเครื่อง เพื่อบอกเป็นค่าตัวเลขของระดับน้ำตาลมากขึ้นเท่านั้น

แผ่นตรวจน้ำตาลสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำเพราะจะทำให้ค่าระดับน้ำตาลที่ได้คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง ในการตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ผู้ใช้จึงควรต้องต้องเปลี่ยนแผ่นตรวจน้ำตาลใหม่ทุกครั้ง โดยคุณหมออาจเเนะนำให้ผู้ป่วยทราบว่า ในแต่ละวันควรวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ช่วงเวลาใดบ้าง เเละ บ่อยแค่ไหน โดยหากต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 อาจทำการตรวจระดับน้ำตาลมากถึง 10 ครั้ง/วัน  ส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเเต่ละราย อาจสุ่มตรวจสลับตามเเต่ช่วงระยะเวลาในเเต่ละวัน เช่น ก่อนเเละหลังอาหารในเเต่ละมื้อ เเละ ช่วงก่อนนอน

วิธีใช้แผ่นตรวจน้ำตาล

วิธีใช้แผ่นตรวจน้ำตาลและครื่องวัดน้ำตาลในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด มีวิธีเบื้องต้นดังนี้

  • ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง
  • ใส่แผ่นตรวจน้ำตาล 1 แผ่น เข้ากับครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
  • เช็ดปลายนิ้วที่จะเจาะเลือดด้วยเเอลกอฮอล์ และรอให้เเห้ง
  • เจาะเลือดที่ปลายนิ้วด้วยชุดเข็มสำหรับเจาะเลือด
  • บีบนิ้วที่เจาะเลือดเบา ๆ ให้มีเลือดไหลออกมา จากนั้นอาจเช็ดเลือดหยดเเรกทิ้งไปก่อน (เนื่องจากอาจมีแอลกอฮอล์ปน ทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน) เเล้วจึงบีบปลายนิ้วอีกครั้งเเละหยดเลือดที่บริเวณแผ่นตรวจน้ำตาล
  • เครื่องวัดน้ำตาลจะประมวลผล เเละ แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่หน้าจอของเครื่อง

ระดับน้ำตาลในเลือดเป้าหมายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ระดับน้ำตาลเป้าหมายของผู้ที่เป็นเบาหวานจะแตกต่างไปตามภาวะสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ทั่วไปอาจมีดังนี้

ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร ควรเป็นดังนี้

  • 80-130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 13-19 ปี
  • 80-180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
  • 100-180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 6 ปี

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (1-2 ชั่วโมง) ควรเป็นดังนี้

  • ไม่เกิน180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร สำหรับผู้ใหญ่

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย ศุภานิช สุริโย · แก้ไขล่าสุด 13/06/2023

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา