home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

การนับอายุครรภ์ สามารถนับได้อย่างไร

การนับอายุครรภ์ สามารถนับได้อย่างไร

การนับอายุครรภ์ อาจช่วยบ่งชี้ถึงพัฒนาการของทารกในครรภ์ในช่วงต่าง ๆ เพื่อให้คุณแม่สังเกตว่า ทารกในครรภ์มีการพัฒนาตามเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ ยังอาจช่วยให้คุณแม่สังเกตตนเองว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่ รวมถึงอาจช่วยให้คาดการณ์วันกำหนดคลอดคร่าว ๆ ได้อีกด้วย

health-tool-icon

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณกำหนดคลอดของคุณ แต่พึงระลึกไว้ว่า นี่เป็นเพียงการประมาณการณ์เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน! อย่างไรก็ตาม คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะคลอดภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังช่วงเวลาที่คำนวณนี้

ระยะเวลารอบเดือน

28 วัน

อายุครรภ์ คืออะไร

อายุครรภ์ คือ ระยะเวลาตั้งแต่การตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 38-42 สัปดาห์ หรือ 280 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย หากทารกคลอดก่อนครบ 37 สัปดาห์ นั่่นคือ การคลอดก่อนกำหนด แต่หากทารกคลอดหลังจากผ่านไป 42 สัปดาห์ อาจหมายถึง การตั้งครรภ์เกินกำหนด โดยอายุครรภ์แบ่งออกได้เป็น 3 ไตรมาส ดังนี้

 • ไตรมาสแรก ช่วงอายุครรภ์ 1-3 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 1-13
 • ไตรมาสที่ 2 ช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 14-26
 • ไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสสุดท้าย ช่วงอายุครรภ์ 7-9 เดือน หรือสัปดาห์ที่ 27-40

การนับอายุครรภ์ สำคัญอย่างไร

การนับอายุครรภ์อาจช่วยให้คุณแม่สามารถวางแผนการดูแลครรภ์ และเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น

 • การคาดการณ์วันกำหนดคลอด
 • การติดตามพัฒนาการและความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
 • การตรวจคัดกรองสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ในแต่ละไตรมาส
 • การตรวจภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจช่วยป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด หรือการตั้งครรภ์เกินกำหนด

วิธีการนับอายุครรภ์

คุณแม่อาจสามารถนับอายุครรภ์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

การนับอายุครรภ์จากรอบเดือนครั้งสุดท้าย

การตั้งครรภ์อาจใช้เวลาประมาณ 38-42 สัปดาห์ การนับอายุครรภ์จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย หรือนับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนครั้งต่อไปควรจะมาแต่ไม่มา โดยการนับอายุครรภ์อาจทำได้ดังนี้

1. เริ่มนับจากวันแรกที่รอบเดือนมาครั้งสุดท้าย แล้วนับเพิ่มไปอีก 9 เดือน และนับเพิ่มอีก 7 วัน ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 พฤศจิกายนคือวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย เมื่อนับเพิ่มไปอีก 9 เดือน จะเท่ากับวันที่ 1 กรกฎาคม และนับเพิ่มไปอีก 7 วัน จะเป็นวันที่ 8 กรกฏาคม ซึ่งอาจเป็นวันครบกำหนดคลอด

2. เริ่มนับจากวันแรกที่รอบเดือนมาครั้งสุดท้าย แล้วนับย้อนหลังกลับไป 3 เดือน แล้วบวกเพิ่มไปอีก 7 วัน ยกตัวอย่างเช่น วันแรกที่รอบเดือนมาครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน หากนับย้อนหลังไป 3 เดือน จะเท่ากับวันที่ 1 กรกฎาคม จากนั้นบวกเพิ่มไปอีก 7 วัน ซึ่งวันครบกำหนดคลอดจะเป็นวันที่ 8 กรกฎาคมของปีถัดไป

การนับอายุครรภ์ด้วยวิธีอัลตราซาวน์

อัลตราซาวน์เป็นวิธีที่แม่นยำในการระบุอายุครรภ์ อาจเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีรอบเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่แน่ใจว่าการตกไข่เกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการตรวจอัลตราซาวน์จากสูตินารีแพทย์ วิธีนี้อาจช่วยให้คุณหมอทราบถึงขนาดของทารกในครรภ์ และคำนวณอายุครรภ์ของคุณแม่ เพื่อกำหนดวันคลอด ซึ่งการอัลตราซาวน์ช่วยให้คุณหมอสามารถประเมินพัฒนาการของทารกว่า มีความสัมพันธ์กับอายุครรภ์หรือไม่ โดยสามารถดูได้จาก

 • น้ำหนัก
 • ส่วนสูง
 • ผม
 • รอบวงศีรษะ
 • อวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง หัวใจ กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ
 • ท่าทาง ปฏิกริยาตอบสนอง
 • สัญญาณชีพจร

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ แก้ไขล่าสุด 05/11/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย