backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 11/04/2022

ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์

ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ในด้านต่าง ๆ เช่น เสี่ยงต่อการแท้ง ทารกเสียชีวิตในครภ์ คลอดก่อนกำหนด เนื่องจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางสายสะดือ ดังนั้น ช่วงตั้งครรภ์จึงเป็นช่วงที่ต้องงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่และทารกในครรภ์

ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลอย่างไรบ้าง

การดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ดังนี้

 • เสี่ยงต่อการแท้ง หากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตั้งท้องได้ 2-3 เดือนแรก อาจมีภาวะเสี่ยงที่จะแท้งบุตรตั้งแต่ก่อนสัปดาห์ที่ 20
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ หากคุณแม่ยังดื่มแอลกอฮอล์อาจเกิดภาวะเสี่ยงที่ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์ได้
 • คลอดก่อนกำหนด การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้มีโอกาสคลอดก่อนกำหนด ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย เช่น ปัญหาการหายใจ ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของปอด
 • ปัญหาสุขภาพ ทารกบางคนที่คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้วอาจพบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือไต นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการได้ยินอีกด้วย
 • ภาวะกลุ่มอาการผิดปกติของทารกที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ขณะคุณแม่ตั้งครรภ์ (Fetal Alcohol Spectrum Disorder หรือ FASD) ใช้เรียกอาการต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลกระทบที่เกิดจากคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดทั้งกับสมอง ร่างกาย หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การจดจำ สมาธิสั้น นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลทำให้น้ำหนักของทารกแรกเกิดน้อย สมองมีขนาดเล็กกว่าปกติ รูปหน้าผิดปกติ หูชี้ ไม่มีดั้ง ไม่มีร่องจมูก ริมฝีบางบนบาง หัวใจผิดปกติ
 • หยุดดื่มแอลกอฮอล์

  เมื่อรู้ว่าตัวเองมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ควรเลิกดื่มแอลกอฮอล์ทันที หรือเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ควรหยุดดื่มทันที่ที่รู้ นอกจากการหยุดดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อาจต้องหยุดบริโภคยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย แม้ว่าจะมีคุณแม่บางคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ แต่ทารกที่คลอดออกมาก็แข็งแรง แต่ก็ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการดื่มแอลกอฮอล์แล้วทารกที่คลอดออกมาจะไม่เป็นไร ดังนั้น ทางที่ดีควรหยุดดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกในครรภ์

  วางแผนล่วงหน้า

  หากวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรวางแผนในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไปพร้อม ๆ กัน เพราะการค่อย ๆ หยุดดื่มอาจช่วยให้เลิกแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าการเลิกแบบหักดิบ ที่สำคัญควรขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ เพื่อน สามี โดยช่วยเป็นกำลังในการเลิกดื่ม ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์ หรือจะช่วยสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ ก็อาจทำให้การหยุดดื่มแอลกอฮอล์ได้ผลมากขึ้น

  หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดื่มแอลกอฮอล์

  การเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่าย หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการดื่ม อาจทำให้การหยุดดื่มแอลกอฮอลืกลายเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นทางเลือกที่ควรทำ โดยไม่เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล้านั้นหรือปฏิเสธให้เคยชิน นอกจากนี้ ยังควรใจแข็งและจริงจังกับการเลิกแอลกอฮอล์อีกด้วย

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 11/04/2022

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา