backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

แท้ง อาการ สาเหตุ และวิธีป้องกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 14/12/2021

แท้ง อาการ สาเหตุ และวิธีป้องกัน

แท้ง คือ การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ หรือการสูญเสียทารกในครรภ์ โดยผู้หญิงที่เกิดภาวะแท้งบุตร มากกว่า 80% เกิดการแท้งภายใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่เกิดภาวะแท้งบุตร ประมาณ 50% อาจแท้งในช่วงเวลาก่อนที่ประจำเดือนจะไม่มา หรือการแท้งในตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว และประมาณ 15-25% รับรู้ว่าการตั้งครรภ์สิ้นสุดลงในตอนแท้ง

สัญญาณและอาการของการแท้ง

สำหรับสัญญาญและอาการของการแท้ง อาจมีดังนี้

 • เลือดไหล โดยอาจจะเริ่มจากไหลจากบางเบาจนเลือดไหลหนัก
 • ปวดท้องอย่างรุนแรง
 • เจ็บท้อง
 • มีไข้
 • รู้สึกป่วย
 • ปวดหลัง

หากมีอาการดังที่กล่าวมา ควรไปพบคุณหมอทันที

การแท้ง-สัญญาณและอาการ

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้ง

ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ สาเหตุการแท้งที่พบบ่อย คือ ความผิดปกติของโครโมโซม หมายถึง มีบางอย่างผิดปกติในโครโมโซมของทารก ที่เป็นเหตุให้ไข่หรือเซลล์อสุจิเสียหาย รวมถึงการมีปัญหาตอนที่ทารกเป็นไซโกต (Zygote) หรือเซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิกับอสุจิแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาในกระบวนการการแบ่งเซลล์ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้แท้ง ได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน
 • การติดเชื้อ
 • ปัญหาสุขภาพของมารดา เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์
 • การใช้ชีวิตของมารดา เช่น การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด ภาวะขาดแคลนสารอาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป การสัมผัสรังสีหรือสารพิษ
 • การฝังตัวของไข่ในมดลูกเกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสม
 • อายุของมารดา
 • การบาดเจ็บของมารดา
 • ความผิดปกติของมดลูก

โอกาสในการแท้งของผู้หญิง

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการแท้ง โดยผู้หญิงมีโอกาสแท้งโดยเฉลี่ยดังนี้

 • ผู้หญิงที่อายุกว่า 35 ปี มีโอกาสแท้งประมาณ 15%
 • ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 45 ปี มีโอกาสแท้งประมาณ 50%
 • ผู้หญิงที่แท้งมาก่อนมีโอกาส 25%
 • ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 35-45 ปี มีโอกาสแท้งประมาณ 20-35%
 • ผู้หญิงที่เคยมีประวัติแท้ง มีโอกาสมีบุตร 25%

การป้องกันการแท้ง

ส่วนใหญ่แล้ว การแท้งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารก ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้แท้งไม่ได้มีเพียงแค่ความผิดปกติทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว การดูแลร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์อาจช่วยป้องกันการแท้งได้ และวิธีดูแลตัวเองที่อาจช่วยป้องกันการแท้ง มีดังนี้

 • รับประทานกรดโฟลิกอย่างน้อย 400 มิลลิกรัมทุกวัน และควรรับประทานกรดโฟลิกก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 1-2 เดือนหากเป็นไปได้
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • จัดการกับความเครียด
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • เลิกบุหรี่ หรืออยู่ให้ห่างจากควันบุหรี่
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา มากกว่า 1-2 แก้ว/วัน
 • ไม่ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • หลีกเลี่ยงรังสีและสารพิษ เช่น สารหนู สารตะกั่ว สารฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซีน เอทิลีนออกไซด์
 • หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่เสี่ยงทำให้ได้รับบาดเจ็บ และควรใส่เข็มขัดนิรภัยเสมอเวลาอยู่บนยานพาหนะ
 • ควรปรึกษาคุณหมอทุกครั้ง ก่อนรับประทานยาทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่อันตราย เช่น สถานที่ที่มีโรคติดต่อ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 14/12/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา