home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

พ่อแม่ติดเหล้า ส่งผลกับลูกอย่างไรบ้าง

พ่อแม่ติดเหล้า ส่งผลกับลูกอย่างไรบ้าง

ครอบครัว ถือเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดของสังคม เปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกที่คอยสั่งสอนวิธีการดำรงชีวิต รวมไปถึงปลูกฝังความคิด และพฤติกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก หากครอบครัวมีปัญหา มักทำให้ลูกหลานมีปัญหาตามไปด้วย ปัญหาครอบครัวอย่างหนึ่งที่พบได้มากและสามารถนำไปสู่ปัญหาอื่นได้ไม่ยากก็คือ ปัญหา พ่อแม่ติดเหล้า หรือที่เรียกว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งไม่เพียงจะบั่นทอนสุขภาพและชีวิตของตัวเอง แต่ยังส่งผลกระทบกับลูกอย่างมาก

การติดเหล้า…นำไปสู่โรคพิษสุราเรื้อรัง

พ่อแม่บางคนเริ่มดื่มเหล้าเพราะเครียด เช่น เรื่องงาน เรื่องครอบครัว และเชื่อว่าการดื่มเหล้าจะช่วยให้ลืมปัญหาได้ ดื่มแค่นิดหน่อยคงไม่เป็นไร แต่รู้ตัวอีกที กลับติดเหล้าจนเลิกไม่ได้ กลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หากหากพ่อหรือแม่คนใดมีพฤติกรรมหรืออาการเหล่านี้ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป นั่นคือสัญญาณว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

 • ชอบแอบดื่มเหล้า หรือดื่มเหล้าคนเดียวเป็นประจำ
 • มักเก็บเหล้าไว้ในที่ที่ไม่ควร เช่น ใต้เตียง ลิ้นชักโต๊ะทำงาน ในรถ
 • ดื่มเหล้าหนักขึ้น บ่อยขึ้น และนานขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ
 • ดื่มเหล้าจนหลับหรือหมดสติไป ตื่นขึ้นมาแล้วจำเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้
 • พยายามเลิกเหล้า แต่ทำไม่สำเร็จ
 • หงุดหงิดง่ายและอารมณ์ไม่คงที่
 • เมาค้างเป็นประจำ
 • ดื่มเหล้ามากจนป่วย หรือกระทบต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเงิน หรือความสัมพันธ์
 • เลิกทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ และหันมาดื่มเหล้าแทน
 • อยากดื่มเหล้าตลอดเวลา
 • เมื่อหยุดเหล้า จะมีอาการลงแดง เช่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ เหงื่อออก ตัวสั่น มือสั่น
 • สนใจแต่จะดื่มเหล้าจนยอมทำผิดกฎหมาย เช่น ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับ

สุขภาพกายใจของลูกเมื่อมีพ่อแม่ติดเหล้า

เมื่อในครอบครัวมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งติดเหล้า แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวนั้น ย่อมมีแต่ความวุ่นวาย ไร้ความสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีพ่อแม่ติดเหล้า ซึ่งมีแนวโน้มจะเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวด ขาดความยืดหยุ่น ตัดสินทุกอย่างแบบเผด็จการ หรือบางครั้งอาจปล่อยปละละเลย ใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เด็กมีปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ ที่พบบ่อยคือเด็กเครียดเรื้อรัง รู้สึกอับอาย และมีพฤติกรรมหรือภาวะทางอารมณ์ สัญญาณและอาการที่อาจพบได้ก็คือ

เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

 • ปัสสาวะรดที่นอน
 • กลัวการพลัดพรากหรือการถูกทิ้ง
 • ฝันร้ายเป็นประจำ
 • ร้องไห้หรือทำตัวมีปัญหาเมื่อไม่สบอารมณ์

เด็กโตและวัยรุ่น

 • มีปัญหาการเรียน
 • เสี่ยงเป็นโรควิตกกังวล หรือโรคซึมเศร้า
 • มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ ต้องคอยถามความคิดเห็นและการยอมรับจากคนอื่นเสมอ
 • เสี่ยงเป็นผู้ชอบใช้ความรุนแรง ทั้งทางพฤติกรรม และคำพูด
 • อาจติดเหล้าหรือยาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
 • กลัวคน โดยเฉพาะคนมีอำนาจ และคนเจ้าอารมณ์
 • เป็นคนเข้มงวดเกินพอดี รักความสมบูรณ์แบบสุดขั้ว
 • ชอบปลีกวิเวก หรือระมัดระวังตัวเกินพอดี

การที่ต้องใช้ชีวิตกับพ่อแม่ติดเหล้า นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเด็กดังที่กล่าวไปข้างต้น ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายได้ด้วย เช่น

 • ทำให้โครงสร้างและการทำงานของสมองมีปัญหา
 • ร่างกายจะตอบสนองต่อความเครียดและจัดการกับความเครียดได้ไม่ดี

มีพ่อแม่ติดเหล้า ลูกอาจโตเป็นผู้ใหญ่มีปัญหา

ปัจจุบันมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า เด็กที่มีพ่อแม่ติดเหล้าหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เสี่ยงต่อการโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ทั้งยังมีแนวโน้มติดเหล้าหรือยาเสพติด มากกว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ไม่มีสมาชิกติดเหล้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม การทำงาน และความสัมพันธ์ได้ เช่น

 • หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง หรือคบหาดูใจกับใคร
 • ไม่แสดงความรู้สึกหรือความคิดให้ผู้อื่นรับรู้
 • ไม่รู้จักวิธีตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่น
 • ชอบจับผิด เข้มงวด หรือเป็นคนสมบูรณ์แบบเกินไป
 • ชอบใช้ความรุนแรง

ความช่วยเหลือและกำลังใจ…คือสิ่งสำคัญ

แม้การใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ติดเหล้า จะเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหา และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ แต่ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า กว่า 50% ของเด็กที่มีพ่อแม่ติดเหล้า สามารถเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพฤติกรรมเหมือนพ่อแม่ หากพวกเขามีผู้ใหญ่ เช่น ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง เพื่อนของครอบครัว ที่ไม่มีปัญหาติดเหล้า คอยสนับสนุน ดูแล ให้ความรักและการเอาใจใส่ รวมไปถึงช่วยแนะนำสั่งสอนให้เด็กรู้จักวิธีแก้ปัญหา และวิธีใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง จึงช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาติดเหล้าของพ่อแม่ได้

สำหรับพ่อแม่ที่ติดเหล้า โรคพิษสุราเรื้อรังก็เหมือนโรคอื่นๆ คือต้องได้รับการรักษา หากคุณคือพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าข่ายติดเหล้า อย่าลังเล ควรรีบปรึกษาสมาชิกคนอื่นในครอบครัวหรือเพื่อน ให้ช่วยหาทางแก้ไขและรักษา ก่อนที่พฤติกรรมติดเหล้า หรือโรคพิษสุราของคุณจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกายใจทั้งคุณและลูก หรือกลายเป็นสาเหตุของปัญหาการงาน การเงิน ครอบครัวที่ใหญ่จนเกินแก้ไข

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

How to Help An Alcoholic Parent. https://www.addictioncenter.com/alcohol/help-alcoholic-parent/. Accessed on December 25, 2018

What Happens To Children Of Alcoholic Parents?. https://www.mentalhelp.net/articles/what-happens-to-children-of-alcoholic-parents/. Accessed on December 25, 2018

Children of Alcoholics. https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/children. Accessed on December 25, 2018

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ