backup og meta

โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิต ที่ไม่ควรละเลย

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ · พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 29/09/2022

  โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิต ที่ไม่ควรละเลย

  โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น เป็นอีกปัญสุขภาพจิตที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย เนื่องจากวัยรุ่นทุกคนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ และหากวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้นก็สามารถส่งผลกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ การเรียน และการใช้ชีวิตของวัยรุ่นได้

  โรคสมาธิสั้น ส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไร

  โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเรียนได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการรักษาโรคสมาธิสั้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก และได้รับผลจากโรคต่อเนื่องมาถึงช่วงวัยรุ่น วัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจลืมทำงานหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ทำหนังสือเรียนหาย รู้สึกเบื่อกับการนั่งเรียนนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน อาจกลายเป็นคนไม่สนใจการเรียนหรือบางคนอาจปรับตัวมาจริงจังกับการเรียนและการใช้ชีวิตมากเกินไปเนื่องจากเกิดความเครียด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วย

  โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น เพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตอื่น ๆ

  โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่นอาจเพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ได้ ทั้งความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ ดังนี้

  • ความผิดปกติทางพฤติกรรมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดความรุนแรง และการกระทำผิดต่าง ๆ
  • ความผิดปกติทางอารมณ์ทั้งความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
  • อาจเป็นเป้าหมายของการถูกกลั่นแกล้ง
  • เสี่ยงใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่
  • เสี่ยงฆ่าตัวตาย
  • อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

  การดูแล โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น

  โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในหลายด้าน ครอบครัวและโรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  การดูแลที่บ้าน

  คุณอาจช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนี้

  • วางทิศทางการเรียนและขีดเส้นจำกัดกิจกรรมบางอย่างอย่างชัดเจน
  • กำหนดตารางประจำวัน และเก็บสิ่งรบกวนสมาธิ
  • สนับสนุนในกิจกรรมที่วัยรุ่นสนใจ เช่น กีฬา งานอดิเรก ดนตรี
  • ให้รางวัลหรือแสดงคำชื่นชมเมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดี
  • จัดกิจวัตรประจำวันของสมาชิกในครอบครัวให้เหมือนกัน เพื่อเอื้อต่อการทำกิจกรรมของลูก
  • พูดคุยกับครูที่โรงเรียนเพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้น
  • ฝึกควบคุมอารมณ์เมื่อต้องการฝึกวินัยให้วัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้น
  • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่น
  • ให้วัยรุ่นนอนหลับอย่างเพียงพอ วันละ 7-8 ชั่วโมง โดยอาจตั้งกฎการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต อย่างจริงจัง
  • ใช้สมุดบันทึกจดงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของงานต่าง ๆ หรือสิ่งของที่ต้องไม่ลืม

  การดูแลในโรงเรียน

 • การอยู่ในสังคม เปิดโอกาสให้วัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีส่วนร่วมในสังคม เช่น เล่นกีฬาประเภททีมเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อน ๆ
 • การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเผยว่า การช่วยเหลือทางวิชาการร่วมกับการรักษาด้วยยา และการบำบัดพฤติกรรมร่วมกับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมในห้องเรียน สามารถช่วยเหลือวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นได้อย่างมาก เช่น
  • ขยายเวลาสอบ
  • จัดที่นั่งพิเศษ
  • มีเพื่อนช่วยจดบันทึกงาน
  • มอบหมายงานด้วยลายลักษณ์อักษรและด้วยคำพูด
  • จัดเวลาพักบ่อย ๆ
  • มีชุดหนังสือเรียนไว้ที่บ้านด้วย
 • การจัดการทางอารมณ์ วัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นต้องการความช่วยเหลือจากที่บ้าน เพื่อช่วยให้สามารถเติบโตบนโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
  • แสดงความยินดีเมื่อวัยรุ่นทำสิ่งที่ถูกต้อง
  • ช่วยลูกของคุณค้นหาจุดแข็งและความสามารถของตนเอง เพื่อมุ่งปฏิบัติไปที่สิ่งเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ
  • สนับสนุนทุกความสนใจของลูก
  • เข้ารับการบำบัดทางจิตใจเพื่อให้วัยรุ่นสามารถรับมือกับความรู้สึกวิตกกังวลหรือความภาคภูมิใจได้
  • หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันเมื่อยังอยู่่ในอารมณ์โกรธ
  • สมาชิกครอบครัวควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 • หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ

  พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 29/09/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา