backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-Lipoic Acid)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-Lipoic Acid)

ข้อบ่งใช้

กรดอัลฟาไลโปอิก ใช้สำหรับ

กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-Lipoic Acid) เป็นกรดไขมันที่พบได้ในอาหารหลากหลายชนิด เช่น ยีสต์ ปวยเล้ง บร็อคโคลี่ มันฝรั่ง เครื่องในสัตว์ (เช่น ตับ ไต) กรดแอลฟาไลโปอิกถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้เป็นยารักษาโรค และอาการทางการแพทย์ดังต่อไปนี้

 • โรคเบาหวาน และอาการปวด แสบร้อน ชาตามเส้นประสาทบริเวณแขน ขา ที่มาจากโรคเบาหวาน
 • ความจำเสื่อม
 • อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
 • เอดส์
 • โรคมะเร็ง
 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงความผิดปกติที่เรียกว่า โรคระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม
 • โรคลายม์
 • ความผิดปกติทางสายตา เช่น ความเสียหายของจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน และโรคทางตาที่เรียกว่า โรควิลสัน หรือภาวะทองแดงคั่งในร่างกาย

กรดอัลฟาไลโปอิกอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของกรดอัลฟาไลโปอิก

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของกรดอัลฟาไลโปอิกที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ตาม มีงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า กรดอัลฟาไลโปอิกอาจมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยป้องกันการถูกทำลายของเซลล์บางอย่างในร่างกาย และช่วยซ่อมแซมระดับของวิตามินในร่างกาย เช่น วิตามินอี วิตามินซี มีหลักฐานชี้ชัดว่า กรดแอลฟาไลโปอิกสามารถเสริมการทำงานของเซลล์ประสาทในโรคเบาหวานได้
 • ใช้ในร่างกายเพื่อการสลายคาร์โบไฮเดรต และสร้างพลังงานให้กับอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • กรดอัลฟาไลโปอิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันสมองจากการถูกทำลายหรืออาการบาดเจ็บ และสารต่อต้านอนุมูลอิสระยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคตับบางชนิด

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้กรดแอลฟาไลโปอิก

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากกรดแกมมาไลโนเลนิก หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมกรดอัลฟาไลโปอิก ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการอธิบายความปลอดภัย จากการใช้กรดอัลฟาไลโปอิกระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้งาน

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้กรดอัลฟาไลโปอิก

กรดอัลฟาไลโปอิกอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น

 • อาการนอนไม่หลับ
 • อาการล้า
 • ท้องเสีย
 • ผื่นขึ้นบนผิวหนัง

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

กรดอัลฟาไลโปอิกอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้

 • ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาเคมีบำบัด
 • ยารักษาโรคเบาหวาน เช่น ไกลเมพิไรด์ (Glimepiride) อินซูลิน ไพโอกลิตาโซน (Pioglitazone) คลอร์โปรปาไมด์ (Chlorpropamide) 
 • ยารักษาโรคไทรอยด์
 • ยาไทรอยด์ฮอร์โมนสังเคราะห์
 • วิตามินบี 1

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามมารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาชนิดนี้ทุกครั้ง

ขนาดยาของกรดอัลฟาไลโปอิก

ขนาดในการใช้เพื่อเสริมการรักษาโรคเส้นประสาท : 600 มิลลิกรัม ต่อวัน

ขนาดในการใช้เพื่อเสริมการรักษาโรคเบาหวานและโรคเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน : 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ

ขนาดในการใช้เพื่อประโยชน์ด้านการต้านอนุมูลอิสระ : 20-50 มิลลิกรัมต่อวัน

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับปริมาณที่เหมาะสมกับคุณ

รูปแบบของกรดอัลฟาไลโปอิก

กรดอัลฟาไลโปอิก อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • รูปแบบแคปซูลหรือเม็ด (300 มิลลิกรัม)

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา