backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

นีโอเปปทีน® (Neopeptine®)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

นีโอเปปทีน® (Neopeptine®)

ข้อบ่งใช้ นีโอเปปทีน®

นีโอเปปทีน® ใช้สำหรับ

นีโอเปปทีน® (Neopeptine®) ใช้รักษาอาการอาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อน ท้องอืดท้องเฟ้อ รวมถึงอาการอาเจียนในทารก นีโอเปปทีน®มีส่วนประกอบหลักของ อัลฟาอะไมเลส (Alpha-amylase) ที่ได้จากการเตรียมเอนไซม์ถูกกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการย่อยอาหารของอนุภาคแป้งและเพื่อปรับปรุงการดูดซึมสารอาหาร อัลฟ่าอะไมเลสถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบที่ไม่สามารถสังเคราะห์เอนไซม์ได้ด้วยตนเอง

วิธีการใช้ นีโอเปปทีน®

 • รับประทานยานีโอเปปทีน®ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลาก อย่าใช้ยานี้ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • สามารถรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือแยกต่างหากในเวลาหลังอาหารได้ นอกจากนี้ยังอาจใช้ผสมกับนม น้ำดื่ม หรืออาหารโดยตรง

การเก็บรักษา นีโอเปปทีน®

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งนีโอเปปทีน®ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

นีโอเปปทีน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ นีโอเปปทีน®

ก่อนใช้นีโอเปปทีน® ควรคำนึงถึงอาการเหล่านี้และแจ้งให้แพทย์ทราบ

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ร่วมด้วย ทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของนีโอเปปทีน® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • ขนาดยาที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง หรือท้องร่วง เกี่ยวข้องกับภาวะกรดยูริกสูงในปัสสาวะ (hyperuricosuria) และ ภาวะกรดในเลือดสูง (hyperuricemia) บุคคลที่แพ้สารประกอบใด ๆ ของนีโอเปปทีน®ก่อนหน้านี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงผลข้างเคียงจากยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรี ที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

นีโอเปปทีน®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้นีโอเปปทีน®

ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้ ดังนี้

 • ปฏิกิริยาเกิดอาการเข้าสู่ภาวะภูมิแพ้
 • ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร (เมื่อใช้ในปริมาณสูง)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

นีโอเปปทีน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น คุณควรบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

นีโอเปปทีน®อาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

นีโอเปปทีน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
 • โรคตับอ่อนเรื้อรัง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดนีโอเปปทีน®สำหรับผู้ใหญ่

 • ชนิดน้ำ : ปริมาณที่แนะนำคือ 5 มล. วันละสองครั้ง

ขนาดนีโอเปปทีน®สำหรับเด็ก

 • แคปซูล : ปริมาณที่แนะนำคือ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทั้ง 3 มือ
 • ชนิดน้ำแบบหยด : ปริมาณที่แนะนำคือ 5 มล. 2 ครั้ง

ทารก <1 ปี : ปริมาณที่แนะนำคือ 0.5 มล. (ประมาณ 12 หยด) ทุกวัน ในปริมาณเดียวหรือ 2 ครั้ง

เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป : ปริมาณที่แนะนำคือ 0.5 mL (ประมาณ 12 หยด) 2-3 ครั้งต่อวัน

คำแนะนำ

 • ผสมกับน้ำเล็กน้อยและรับประทานหลังจากรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ

รูปแบบของยา

รูปแบบของยามี ดังนี้

 • ยานีโอเปปทีน แคปซูล 10 x 10’s
 • ยานีโอเปปทีน เหลว 60 มล. 100 มล
 • ยานีโอเปปทีนหยด 15 มล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานนีโอเปปทีน®ควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา