บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)

บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)

ข้อบ่งใช้ บรอมเฟนิรามีน

บรอมเฟนิรามีน ใช้สำหรับ

บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ โรคไข้ละอองฟาง (hay fever) และโรคหวัด ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ผดผื่น น้ำตาไหล อาการคันที่ดวงตา จมูก ลำคอ หรือผิวหนัง ไอ น้ำมูกไหล และจาม

วิธีการใช้ บรอมเฟนิรามีน

 • รับประทานยาเม็ด ยาแคปซูล หรือยาน้ำพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก หรือตามที่แพทย์กำหนด สามารถรับประทานยาพร้อมกับอาหารหรือนมหากเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน
 • หากคุณใช้ยาแบบเคี้ยว ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนแล้วจึงค่อยกลืน
 • หากคุณกำลังใช้ยาน้ำ ควรใช้อุปกรณ์สำหรับตวงยาเพื่อได้ปริมาณที่ถูกต้อง ห้ามใช้ช้อนธรรมดา หากยาน้ำนั้นเป็นยาแขวนตะกอน ควรจะเขย่าขวดยาให้ดีก่อนใช้ทุกครั้ง

การเก็บรักษา บรอมเฟนิรามีน

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งบรอมเฟนิรามีนลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

บรอมเฟนิรามีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ บรอมเฟนิรามีน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราถึงอาการเหล่านี้

 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ร่วมด้วย รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น ยาที่จำหน่ายโดยแพทย์ ยาที่หาซื้อได้เองโดยเภสัชกร และสมุนไพรอื่นๆ
 • มีประวัติการแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาบรอมเฟนิรามีน หรือยาอื่นๆ
 • มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ โรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาบางชนิดอย่างโรคต้อหิน ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคตับ อาการชัก ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism) ปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโต หรือภาวะปัสสาวะคั่ง (urinary retention)

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

บรอมเฟนิรามีนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาบรอมเฟนิรามีน

อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการทั้งหมดของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียง

บรอมเฟนิรามีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • อาการง่วงซึม
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • คลื่นไส้
 • ปวดหัว
 • อาการแน่นหน้าอก
 • ปัสสาวะติดขัด
 • การมองเห็นผิดปกติ

หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลงควรแจ้งแพทย์ในทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

บรอมเฟนิรามีนสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้ มีดังนี้

 • ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) ที่ทาลงบนผิวหนัง เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) แบบครีม แบบขี้ผึ้ง หรือแบบยาพ่น
 • ยาแก้ปวดท้อง (Antispasmodics) เช่น อะโทรปีน (atropine) เบลลาดอนนา อัลคาลอยด์ (belladonna alkaloids)
 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAO inhibitors) เช่น ยาไอโซคาร์บอกซาซิด (isocarboxazid) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาเมทิลีน บลู (methylene blue) ยาโมโคลเบไมด์ (moclobemide) ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาโพรคาร์เบซีน (procarbazine) ยาราซาจิลีน (rasagiline) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine)
 • ยาสำหรับโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อย่างยาแอนติโคลิเนอร์จิก (anticholinergics) เช่นยาเบนซ์โทรปีน (benztropine) หรือยาไตรเฮกซีเฟนิดิล (trihexyphenidyl)
 • ยาสโคโปลามีน (Scopolamine)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น ยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline)

บรอมเฟนิรามีนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรของคุณทราบทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

บรอมเฟนิรามีนอาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

บรอมเฟนิรามีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการใช้ยานี้

ขนาด บรอมเฟนิรามีน สำหรับผู้ใหญ่

อาการของโรคหวัด

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 4 มก. ถึง 8 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจต้องการยาเพียงแค่วันละ 2 ครั้ง
 • ยาออกฤทธิ์นาน 6 มก. ถึง 12 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้งเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละครั้งก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วงซึม
 • ขนาดยาสำหรับรับประทานสูงสุด 24 มก.ต่อวัน

โรคภูมิแพ้

 • 4 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 24 มก. ต่อวัน)
 • ยาออกฤทธิ์นาน ยาเม็ด 8-12 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง หรือรับประทานยาแคปซูล 12-24 มก. ต่อวัน

โรคลมพิษ (Urticaria)

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 4 มก. ถึง 8 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละ 2 ครั้ง
 • ยาออกฤทธิ์นาน 6 มก. ถึง 12 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้งเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละครั้งก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วงซึม
 • ขนาดยาสำหรับรับประทานสูงสุด 24 มก./วัน

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) นั้นมักจะมีอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหากจำหน่ายยานี้ให้แก่ผู้สูงอายุ

ขนาด บรอมเฟนิรามีน สำหรับเด็ก

 • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี รับประทานยา 5 มก.ต่อวัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

รูปแบบของการใช้งานมี ดังนี้

 • ยารูปแบบเม็ด (ออกฏทธิ์นาน ออกฤทธิ์ทันที)
 • ยารูปแบบเม็ดเคี้ยวได้
 • ยารูปแบบน้ำเชื่อม(ผสมกับส่วนผสมที่มีฤทธิ์บางอย่าง)
 • ยารูปแบบอิลิกเซอร์(elixir) (ผสมกับส่วนผสมที่มีฤทธิ์บางอย่าง)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานบรอมเฟนิรามีนควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา