backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ (Bena Expectorant)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 31/12/2019

สรรพคุณของบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ เป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการ แน่นหน้าอก และอาการไอที่มีเสมหะ ล้างช่องจมูก และละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ

วิธีการใช้ยา

รับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ตามคำแนะนำของแพทย์

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้แล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ยานี้อาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ได้แก่

 • กดประสาท
 • อาการเวียนศีรษะ
 • หูอื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • เมื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ผิดปกติในอารมณ์
 • ความกังวลใจ
 • นอนไม่หลับ
 • สั่น

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาจมีผลกระทบกับยาเช่น การกดประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่และเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดที่แนะนำคือ 5-10 มล. สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 60 มล. / วัน)
ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับเด็ก
เด็กอายุ 6-12 ปีขนาดที่แนะนำคือ 2.5-5 มล.สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 30 มล. / วัน)

รูปแบบยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 • ชนิดน้ำ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 31/12/2019

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา