backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย วรภพ ไกยเดช · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ข้อบ่งใช้

ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก ใช้สำหรับ

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ใช้ป้องกันและรักษาอาการเหล่านี้

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • อาการเวียนศีรษะ
 • อาการป่วยที่เกิดจากการเดินทาง เช่น เมารถ เมาเรือ

วิธีการใช้ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ควรรับประทานยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ก่อนออกเดินทางโดยรถ เรือ หรือว่าเครื่องบิน 30-60 นาทีทำตามคำแนะนำการใช้ยาบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ข้อมูลปริมาณจะขึ้นอยู่กับอายุ หากไม่มั่นใจในวิธีการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง

ลองขนาดยาที่แนะนำน้อยที่สุดก่อน หากปริมาณนี้เป็นวิธีที่ไม่ช่วย ให้เพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไป ซึ่งคุณสามารถให้ลูกของคุณได้รับยาทุกๆ 6-8 ชั่วโมงได้ตามที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ให้ลูกมากกว่าปริมาณสูงสุดที่ระบุที่ฉลากข้างผลิตภัณฑ์

ใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาหรือตาที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ โดยปกติมักจะใช้ยาแก้หวัดหรือแก้แพ้แค่ในระยะสั้นจนกว่าอาการจะหายไปจนหมด

การเก็บรักษายา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้
 • ลูกของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ใช้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

บางส่วนผลข้างเคียงของยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

 • ง่วงนอน
 • ปวดหัว
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • หูอื้อ
 • ปากและทางเดินหายใจแห้ง
 • โคม่า
 • หนาวสั่น
 • อาการเวียนศีรษะ
 • ความดันเลือดต่ำ

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

 ยาดรามามีน® สำหรับเด็กอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาดรามามีนสำหรับเด็กอาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ขนาดยาดรามามีน® สำหรับเด็ก สำหรับผู้ใหญ่

ปรึกษากับแพทย์ก่อนใช้

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

รับประทานยาเม็ดโดยการเคี้ยว 6-8 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาเกินกว่า 6 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามคำแนะนำของแพทย์

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ใช้ยาเม็ดเคี้ยวทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาเกินกว่า 3 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

รูปแบบของยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย วรภพ ไกยเดช · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา