home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา|ขนาดยา
ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ข้อบ่งใช้

ยา ดีกัวดิน® ใช้สำหรับ

ยาดีกัวดิน® (Dequadin®) เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ และการติดเชื้อได้ทันที ยาดีกัวดิน® มีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อที่ช่องปากและลำคอ เช่น เชื้อราในช่องปาก ลิ้นอักเสบ เยื่อบุในช่องปากอักเสบ และ คออักเสบ ซึ่งยาดีกัวดิน® มีสารที่ชื่อว่า ดีควอลิเนียม คลอไรด์ (Dequalinium Chloride) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านแบคทีเรียและต่อต้านเชื้อรา ซึ่งช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้ยา ดีกัวดิน®

โปรดปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา สั่งจ่ายยา ถึงวิธีการใช้ยา ปริมาณ และขนาด ของยา โปรดอ่านรายละเอียดการใช้ยาบนฉลากยาถึงวิธีการใช้ยา ทำตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

การเก็บรักษายา ดีกัวดิน®

ยาดีกัวดิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดีกัวดิน® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดีกัวดิน® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ดีกัวดิน®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ยาดีกัวดิน® หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ใช้ยาดรามามีนสำหรับเด็ก ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ดีกัวดิน®

ผลข้างเคียงจากใช้ยาดีกัวดิน® ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยพบอาการ แต่อาจทำให้

  • เจ็บลิ้น
  • มีปฏิกิริยาแพ้ต่อส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งของยาดีกัวดิน®

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาที่มาพร้อมกับยาอย่างละเอียดหรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของยาดีกัวดิน® โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดีกัวดิน® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดีกัวดิน® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาดีกัวดิน® อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ขนาดยาดีกัวดิน®

ยาอม

1 ยาอม อมช้า ๆ ทุก 2 หรือ 3 ชั่วโมง ในการติดเชื้อที่รุนแรง สามารถเพิ่มความถี่ในการอมยาได้

ยาอมดีกัวดิน® มี ดีควอลิเนียม คลอไรด์ 0.25 มก. มีการปรุงแต่ง สีและรสส้ม มะนาวและรสสตรอว์เบอร์รี่ ให้พลังงาน 4.29 แคลอรี่

ยาทา

ทายาดีกัวนาดิน® ให้ทั่วบริเวณที่ติดเชื้อ ทุก 2 หรือ 3 ชั่วโมงหรือตามคำแนะนำของแพทย์

ยาทาดีกัวดิน® แต่ละขวดประกอบด้วย ดีควอลิเนียม คลอไรด์ ร้อยละ 0.5 มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.8

โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ยาอย่างเคร่งครัด เพราะแต่ละคนอาจมีอาการหรือการติดเชื้อรุนแรงที่แตกต่างกัน

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ด
  • ยาทา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

ยาดีกัวดิน(dequalinium) https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/23344 AccessedApril 20 2017

Dequalinium

https://www.drugbank.ca/drugs/DB04209

Dequadin (Dequalinium Chloride)

https://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/cps-_monographs/CPS-_(General_Monographs-_D)/DEQUADIN.html

Dequadin Lozenges

https://www.chemistdirect.co.uk/dequadin-lozenges/prd-2s0

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย วรภพ ไกยเดช แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ
x