backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

พานาดอล® (Panadol®)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

สรรคุณของ พานาดอล® (Panadol®)

พานาดอล® (Panadol®) ใช้เป็นยาแก้ปวดและลดไข้ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาอาการต่างๆ เช่นปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดฟัน ไข้หวัดและเป็นไข้ พานาดอล®อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ในตัวยา

การรับประทานพานาดอล®

ชนิดเม็ด

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา
 • หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ยาเหน็บ:

 • ฉีกกระดาษฟอยล์ ลอกออก และใช้ยาเหน็บ
 • สอดเข้ากับทวารหนักตามตารางการให้ยา

ชนิดเม็ดละลายน้ำ

 • ใส่ยาเม็ดลงในแก้วน้ำที่มีความเย็นในอุณหภูมิห้อง
 • รอจนกว่ายาละลาย
 • ดื่มยาน้ำ

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บวิธีจัดเก็บพานาดอล®ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างพานาดอล®บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของพานาดอล® หรือยาอื่น ๆ
 • คุณมีเคยมีประวัติของโรคตับและการใช้แอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • คุณมี ความผิดปกติของการสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine เป็นภาวะที่ได้รับการสืบทอดซึ่งต้องรับประทานอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา) หรือโรคเบาหวาน พานาดอล®อาจมีรสหวาน
 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ความปลอดภัยในการใช้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ B ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

อ้างอิงหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ FDA ดังนี้:

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่มีความเสี่ยงในการศึกษาบางส่วน
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
 • X = ห้าม
 • N = Unknown

ผลข้างเคียง

ยานี้มักไม่มีผลข้างเคียง หากคุณมีอาการผิดปกติโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันที อาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้น ได้แก่ :

 • อุจจาระปนเปื้อนเลือด
 • ปัสสาวะปนเปื้อนเลือด
 • มีไข้ อาจมีหรือไม่มีอาการหนาวสั่น
 • ปวดหลังส่วนล่างและหรือด้านข้างรุนแรง
 • มีจุดแดงบนผิวหนัง
 • มีผื่นผิวหนัง ลมพิษ หรือมีอาการคัน
 • เจ็บคอ (อาจมีอาการก่อนการรักษาหรือเกิดจากสาเหตุที่กำลังรับการรักษา)
 • แผล หรือแผลพุพองบนริมฝีปากหรือในปาก
 • ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างฉับพลัน
 • เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ
 • อ่อนเพลียหรืออ่อนแอผิดปกติ
 • ผิวหนังหรือดวงตามีสีเหลือง

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

 • อาจลดระดับซีรัมของยากันชัก (phenytoin barbiturates carbamazepine)
 • อาจเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการแข็งตัวของยา warfarin และ coumarins อื่น ๆ
 • การเร่งการดูดซึมสาร metoclopramide และ domperidone
 • อาจเพิ่มระดับซีรัมใน probenecid chloramphenicol
 • อาจลดการดูดซึม cholestyramine
 • อาจทำให้ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส hypothermia รุนแรงร่วมกับ ยา phenothiazine

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ปริมาณพานาดอล®สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับอาการไข้ ปวด

 • ยาเม็ดพานาดอล® เม็ดฟู่: รับประทาน 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุด 8 เม็ด ต่อวัน
 • พานาดอล® Extra: อาการปวดเมื่อย รับประทาน 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงต่อวัน

ปริมาณสูงสุด: 4000 มก.  520 มก.

ทางเดินปัสสาวะ: รับประทาน 650 มก.  ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุด: 3900 มก.  24 ชั่วโมง

ปริมาณพานาดอล®สำหรับเด็ก

สำหรับอาการไข้ ปวด

ให้ยาตามน้ำหนักตัว : อายุ <12 ปี: 10-15 มก. ต่อ  กก. รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงปริมาณสูงสุด: 60 มก. ต่อ  กก. ต่อ วัน

อายุต่ำกว่า 12 ปีไม่แนะนำให้ใช้พานาดอล® Extra

รูปแบบของยาพานาดอล

สำหรับผู้ใหญ่:

พานาดอล®ชนิดเม็ด แคปซูลพาราเซตามอล 500 มก.

พานาดอล®ชนิด Extra พาราเซตามอล500 มก.และคาเฟอีน 65 มก.

พานาดอล®ชนิดเหน็บ 1- 2 เม็ด ทุก 4-6 ชม. ขนาดยาสูงสุด 8 เม็ดต่อวัน

สำหรับเด็ก:

พานาดอล®ชนิดเคี้ยวขนาดพาราเซตามอล120 มิลลิกรัม

พานาดอล®ชนิดหยอดขนาด 20 มิลลิกรัม

พานาดอล®ชนิดแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม

พานาดอล® Elixir 100 มิลลิกรัม

พานาดอล®ที่ละลายน้ำได้

พานาดอล®เสริม พาราเซตามอล 125มก.

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา