backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

พานาดอล® (Panadol®)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

สรรคุณของ พานาดอล® (Panadol®)

พานาดอล® (Panadol®) ใช้เป็นยาแก้ปวดและลดไข้ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาอาการต่างๆ เช่นปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดฟัน ไข้หวัดและเป็นไข้ พานาดอล®อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ในตัวยา

การรับประทานพานาดอล®

ชนิดเม็ด

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา
 • หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
 • ยาเหน็บ:

  • ฉีกกระดาษฟอยล์ ลอกออก และใช้ยาเหน็บ
  • สอดเข้ากับทวารหนักตามตารางการให้ยา

  ชนิดเม็ดละลายน้ำ

  • ใส่ยาเม็ดลงในแก้วน้ำที่มีความเย็นในอุณหภูมิห้อง
  • รอจนกว่ายาละลาย
  • ดื่มยาน้ำ
  • วิธีเก็บรักษา

   ควรเก็บวิธีจัดเก็บพานาดอล®ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

   ไม่ควรล้างพานาดอล®บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

   ข้อควรระวังและคำเตือน

   ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

   • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของพานาดอล® หรือยาอื่น ๆ
   • คุณมีเคยมีประวัติของโรคตับและการใช้แอลกอฮอล์เป็นประจำ
   • คุณมี ความผิดปกติของการสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine เป็นภาวะที่ได้รับการสืบทอดซึ่งต้องรับประทานอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา) หรือโรคเบาหวาน พานาดอล®อาจมีรสหวาน
   • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

   ความปลอดภัยในการใช้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

   ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ B ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

   อ้างอิงหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ FDA ดังนี้:

   • A = ไม่มีความเสี่ยง
   • B = ไม่มีความเสี่ยงในการศึกษาบางส่วน
   • C = อาจมีความเสี่ยง
   • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
   • X = ห้าม
   • N = Unknown

   ผลข้างเคียง

   ยานี้มักไม่มีผลข้างเคียง หากคุณมีอาการผิดปกติโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันที อาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้น ได้แก่ :

   • อุจจาระปนเปื้อนเลือด
   • ปัสสาวะปนเปื้อนเลือด
   • มีไข้ อาจมีหรือไม่มีอาการหนาวสั่น
   • ปวดหลังส่วนล่างและหรือด้านข้างรุนแรง
   • มีจุดแดงบนผิวหนัง
   • มีผื่นผิวหนัง ลมพิษ หรือมีอาการคัน
   • เจ็บคอ (อาจมีอาการก่อนการรักษาหรือเกิดจากสาเหตุที่กำลังรับการรักษา)
   • แผล หรือแผลพุพองบนริมฝีปากหรือในปาก
   • ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างฉับพลัน
   • เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ
   • อ่อนเพลียหรืออ่อนแอผิดปกติ
   • ผิวหนังหรือดวงตามีสีเหลือง

   อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

   ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

   พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

   • อาจลดระดับซีรัมของยากันชัก (phenytoin barbiturates carbamazepine)
   • อาจเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการแข็งตัวของยา warfarin และ coumarins อื่น ๆ
   • การเร่งการดูดซึมสาร metoclopramide และ domperidone
   • อาจเพิ่มระดับซีรัมใน probenecid chloramphenicol
   • อาจลดการดูดซึม cholestyramine
   • อาจทำให้ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส hypothermia รุนแรงร่วมกับ ยา phenothiazine

   เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

   ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

   พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

    

   ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

   พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

   ปริมาณการใช้ยา

   ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

   ปริมาณพานาดอล®สำหรับผู้ใหญ่

   สำหรับอาการไข้ ปวด

   • ยาเม็ดพานาดอล® เม็ดฟู่: รับประทาน 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุด 8 เม็ด ต่อวัน
   • พานาดอล® Extra: อาการปวดเมื่อย รับประทาน 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงต่อวัน

   ปริมาณสูงสุด: 4000 มก.  520 มก.

   ทางเดินปัสสาวะ: รับประทาน 650 มก.  ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุด: 3900 มก.  24 ชั่วโมง

   ปริมาณพานาดอล®สำหรับเด็ก

   สำหรับอาการไข้ ปวด

   ให้ยาตามน้ำหนักตัว : อายุ <12 ปี: 10-15 มก. ต่อ  กก. รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงปริมาณสูงสุด: 60 มก. ต่อ  กก. ต่อ วัน

   อายุต่ำกว่า 12 ปีไม่แนะนำให้ใช้พานาดอล® Extra

   รูปแบบของยาพานาดอล

   สำหรับผู้ใหญ่:

   พานาดอล®ชนิดเม็ด แคปซูลพาราเซตามอล 500 มก.

   พานาดอล®ชนิด Extra พาราเซตามอล500 มก.และคาเฟอีน 65 มก.

   พานาดอล®ชนิดเหน็บ 1- 2 เม็ด ทุก 4-6 ชม. ขนาดยาสูงสุด 8 เม็ดต่อวัน

   สำหรับเด็ก:

   พานาดอล®ชนิดเคี้ยวขนาดพาราเซตามอล120 มิลลิกรัม

   พานาดอล®ชนิดหยอดขนาด 20 มิลลิกรัม

   พานาดอล®ชนิดแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม

   พานาดอล® Elixir 100 มิลลิกรัม

   พานาดอล®ที่ละลายน้ำได้

   พานาดอล®เสริม พาราเซตามอล 125มก.

   Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

   หมายเหตุ

   Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

   ทีม Hello คุณหมอ


   เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

   ad iconโฆษณา

   คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

   ad iconโฆษณา
   ad iconโฆษณา