backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน (Vitamin H/B7/Biotin)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน (Vitamin H/B7/Biotin)

ข้อบ่งใช้ วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน

วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน ใช้สำหรับ

วิตามินเอช /บี7/ ไบโอติน (Vitamin H/B7/Biotin) ใช้เพื่อรักษาสภาวะต่าง ๆ ดังนี้

วิตามินเอช /บี7/ ไบโอติน ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน

ใช้วิตามินเอช /บี7/ ไบโอติน ตามที่กำหนดบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

การเก็บรักษาวิตามินเอช/บี7/ไบโอติน

สำหรับวิตามินเอช/บี7/ไบโอติน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาวิตามินเอช/บี7/ไบโอติน บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาวิตามินเอช /บี7/ ไบโอติน ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาวิตามินเอช /บี7/ไบโอติน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The FDA) รายงานว่า วิตามินเอช นั้นจะปลอดภัยและสามารถทนได้ดีหากรับประทานในขนาดที่แนะนำ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาวิตามินเอช /บี7/ไบโอติน อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยากันชัก (Anticonvulsant) ทั้งยาคาร์บาเมเซพีน (Carbamazepine) อย่าง คาร์บาทรอล (Carbatrol) ยาฟีโนบาร์บิทัล (Phenobarbital) ยาเฟนีโทอิน (Phenytoin) อย่าง ดิแลนทิน (Dilantin) ยาพริมิโดน (Primidone) อย่างไมโซลีน (Mysoline)
 • กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-lipoic acid)
 • วิตามินบี 5 หรือกรดแพนโทเธนิค (pantothenic acid)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาวิตามินเอช/บี7/ไบโอติน อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาวิตามินเอช /บี7/ไบโอติน อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน สำหรับผู้ใหญ่

ปริมาณการบริโภค วิตามินเอช จากอาหารที่เพียงพอต่อวันคือ

 • ผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป 30 ไมโครกรัม
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ 30 ไมโครกรัม
 • ผู้หญิงให้นมบุตร 35 ไมโครกรัม

ขนาดยา วิตามิน H/B7/ไบโอติน สำหรับเด็ก

เช่นเดียวกับอาหารเสริมทั้งหมด โปรดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนให้วิตามินเอชกับเด็ก

ปริมาณการบริโภค วิตามินเอช จากอาหารที่เพียงพอต่อวันคือ

 • ทารกแรกเกิด-6 เดือน 5 ไมโครกรัม
 • ทารก 7-12 เดือน 6 ไมโครกรัม
 • เด็ก 1-3 ปี 8 ไมโครกรัม
 • เด็ก 4-8 ปี 12 ไมโครกรัม
 • เด็ก 9-13 ปี 20 ไมโครกรัม
 • วัยรุ่น 14-18 ปี 25 ไมโครกรัม

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • รูปแบบ ยาวิตามินรวมและวิตามินบีรวม และอาหารเสริมวิตามินแต่ละชนิด
 • ขนาด ยาเม็ดขนาด 10 ไมโครกรัม 50 ไมโครกรัม และ 100 ไมโครกรัมและมีไบโอตินธรรมดาหรือไบโอตินเซิงซ้อนที่มีบริเวอร์ยีสต์ (brewer’s yeast)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา