home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

อะเซทิล-แอล-คาร์นิทีน (Acetyl-L-Carnitine)

สรรพคุณของอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน|กลไกการออกฤทธิ์|ข้อควรระวัง และคำเตือน|ความปลอดภัยจาการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน|ความปลอดภัยจาการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้|ขนาดการใช้ยา|รูปแบบของอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน

สรรพคุณของอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน

อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตขึ้นเองในร่างกายมนุษย์ และมีสรรพคุณดังต่อไปนี้

 • โรคอัลไซเมอร์
 • อาการความจำเสื่อมตามอายุ
 • โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 • การวิตกกังวลที่เกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคลายม์
 • ดาวน์ซินโดรม
 • อาการขาดการไหลเวียนของเลือดในสมอง
 • ต้อกระจก
 • อาการปวดเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน
 • อาการปวดเส้นประสาทจากการใช้ยารักษาโรคเอดส์
 • อาการใบหน้าอัมพาต
 • ภาวะการมีบุตรยาก
 • อาการฮอร์โมนเพศชายต่ำตามอายุ
 • โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

อะเซทิล แอล-คาร์นิทีนอาจมีสรรพคุณอย่างอื่น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลไกการออกฤทธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกออกฤทธิ์ของอะเซทิล แอล-คาร์นิทีนยังมีไม่เพียงพอ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหมอสมุนไพรหรือแพทย์ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยพบว่าอะเซทิล แอล-คาร์นิทีนช่วยในการสร้างพลังงานแก่ร่างกายและมีสำคัญต่อการทำงานของหัวใจและสมอง การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

ข้อควรระวัง และคำเตือน

ควรรู้อะไรก่อนอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน:

ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร หรือ หมอสมุนไพร หาก:

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือ อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะเป็นช่วงที่ควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • กำลังใช้ยาประเภทอื่น รวมถึงยาทุกชนิดที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารที่อยู่ในอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน หรือยาและสมุนไพรอื่น ๆ
 • มีอาการป่วย ความผิดปกติ หรือ พยาธิสภาพ
 • เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดอื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีย้อม แพ้สารกันบูด หรือแพ้สัตว์

ข้อกำหนดในการใช้อาหารเสริมจากอะเซทิล แอล-คาร์นิทีนมีความเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ยาทั่วไป แต่ควรศึกษาให้รอบคอบเพื่อรับรองความปลอดภัยของการใช้สมุนไพร ว่าควรเกิดคุณประโยชน์มากกว่าอันตราย และควรปรึกษาแพทย์หรือหมอสมุนไพรเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยจาการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน

โดยทั่วไปอะเซทิล แอล-คาร์นิทีนค่อนข้างปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่

ความปลอดภัยจาการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน

สตรีตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร:

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สมุนไพรชนิดนี้ ในขณะตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรยังมีไม่เพียงพอ ควรปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้เข้ารับการผ่าตัด:

ควรหยุดรับประทานยาอะเซทิล แอล-คาร์นิทีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนกำหนดการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น:

อะเซทิล แอล-คาร์นิทีนอาจมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ
 • ปัสสาวะ ลมหายใจ และเหงื่อมีกลิ่นเหม็น

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและอาจมีอาการจากผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดจากการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีน:

อะเซทิล แอล-คาร์นิทีนอาจมีปฏิกิริยากับยาที่กำลังใช้อยู่หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้

ยาลดการแข็งตัวของลิ่มเลือดอาจมีปฏิกิริยากับตัวยานี้ เช่น ตัวยาอะซีโนคูมาโรล (Acenocoumarol) หรือ(ซินทรอม) (Sintrom) และวาร์ฟาริน (Warfarin) หรือคูมาดิน (Coumadin)

ขนาดการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามมารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาชนิดนี้ทุกครั้ง

ขนาดในการใช้อะเซทิล แอล-คาร์นิทีนโดยทั่วไปคือเท่าไหร่:

สำหรับโรคอัลไซเมอร์:

ขนาดการใช้ยาคือ 1500 – 4000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยจะแบ่งเป็น 2-3 ส่วนในหนึ่งวัน

สำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อมตามอายุ:

ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคือ 1500 – 2000 มิลลิกรัมต่อวัน

สำหรับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ:

ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคือ 1500 – 3000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็นส่วนๆ

สำหรับภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย:

 • ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคืออะเซทิล แอล-คาร์นิทีน 1 กรัม และยาแอล-คาร์นิทีน 2 กรัม ต่อวัน
 • รับประทานยา 4000 มิลลิกรัม ต่อวัน เพื่อเพิ่มการทำงานของสเปิร์ม

สำหรับโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ:

ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคือ 1 กรัม โดยรับประทานสองครั้งต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

อาการฮอร์โมนเพศชายต่ำตามอายุ:

ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคืออะเซทิล แอล-คาร์นิทีน 2 กรัม และแอล-คาร์นิทีนผสม (Propionyl-L-carnitine) 2 กรัม ต่อวัน

อาการปวดเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน:

ขนาดการใช้ยาที่แนะนำคือ 1500 – 3000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็นส่วน

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจใช้อาหารเสริมชนิดนี้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และพยาธิสภาพอื่น ๆ สมุนไพรไม่ได้รับรองความปลอดภัยเสมอไป ควรสอบถามแพทย์สำหรับปริมาณการใช้ที่เหมาะสม

รูปแบบของอะเซทิล แอล-คาร์นิทีน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้อาจพบได้ในรูปแบบต่อไปนี้

 • แคปซูล

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวิเคราะห์โรค หรือการรักษา ***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 09/02/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ