backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เดอมาทริกซ์อัลตรา (Dermatix Ultra)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

สรรพคุณเดอมาทริกซ์อัลตรา

ยาเดอมาทริกซ์อัลตราเป็นเจลซิลิโคน โดยปกติจะใช้สำหรับการรักษารอยแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัด แผลไฟไหม้ รอยขีดข่วน แมลงกัด นอกจากนี้ยังใช้สำหรับลดอาการปวดและคันที่เกิดจากรอยแผลเป็น

การใช้ยา

ใช้ยาเดอมาทริกซ์อัลตราทาบนผิวหนังตามคำแนะนำของแพทย์ และศึกษาข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ บนฉลากที่คุณไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาเดอมาทริกซ์อัลตราไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยาเดอมาทริกซ์อัลตราบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่น ยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยาเดอมาทริกซ์อัลตรา หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้แล้ว
  • คุณมีโรคประจำตัว
  • ไม่ควรใช้กับแผลเปียก หรือเยื่อเมือกหรือบริเวณใกล้ตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและแสงแดดที่รุนแรง ไม่ควรใช้ยาควบคู่กับยาผิวหนังอื่น ๆ

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือ ขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาเดอมาทริกซ์อัลตรา

ผลข้างเคียง

บางส่วนของผลข้างเคียงคือ อาการบวมแดง ปวดหรือระคายเคืองผิวหนัง

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาเดอมาทริกซ์อัลตราอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเดอมาทริกซ์อัลตราอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับโรคประจำตัวที่คุณกำลังเป็นอยู่

ยาเดอมาทริกซ์อัลตราอาจมีปฏิกิริยากับโรคประจำตัวที่คุณกำลังเป็นอยู่ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัวของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาเดอมาทริกซ์อัลตรา

ปริมาณยา เดอมาทริกซ์อัลตรา สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำใช้ 2 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการรักษาคือ 2 เดือน

ปริมาณยาเดอมาทริกซ์อัลตราสำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยาเดอมาทริกซ์อัลตรา

ซิลิโคนเจลชนิดหลอด

  • 15 กรัม
  • 60 กรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา เดอมาทริกซ์อัลตรา

ถ้าคุณลืมใช้ยา ควรรีบใช้ทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยาครั้งถัดไปของคุณ และห้ามใช้ยาเพิ่มเป็น 2 เท่า โดยให้ใช้ขนาดยาปกติ ตามที่กำหนดไว้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา