backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เฟนทานิล (Fentanyl)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ข้อบ่งใช้

ยาเฟนทานิลใช้สำหรับ

ยาเฟนทานิล (Fentanyl) เป็นหนึ่งในยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic analgesics) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดที่รุนแรง ในขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด โดยจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือสมอง

วิธีการใช้ยา เฟนทานิล

สำหรับยาในรูปแบบฉีด คุณควรจะ

 • รับยาเฟนทานิลจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาล ในขนาดยาที่ได้รับการคำนวณแล้วจากแพทย์
 • อ่านฉลากยาอย่างละเอียด ก่อนใช้ยาเฟนทานิลไฮโดรคลอไรด์ (fentanyl hydrochloride)
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายา เฟนทานิล

ยาเฟนทานิลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเฟนทานิลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเฟนทานิลลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เฟนทานิล

ก่อนใช้ยาเฟนทานิล แจ้งให้แพทย์ทราบ

 • อาการแพ้ ต่อยาเฟนทานิล ต่อสารเพิ่มปริมาณที่ใช้ในยาเฟนทานิล ข้อมูลเพิ่มเติมมักอยู่ในใบแผ่นพับข้อมูล
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • สภาวะอื่นหรือกำลังใช้ยาอื่น ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาเฟนทานิล

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา เฟนทานิล

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาเฟนทานิลสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผชข้างเคียงบางอย่างมีดังต่อไปนี้

 • รู้สึกปวดหรือไม่สบายที่หน้าอก
 • หายใจลำบากหรือติดขัด
 • หายใจได้ผิดปกติ เร็ว ช้า หรือตื้น
 • เวียนศีรษะ วิงเวียน หรือหมดสติ
 • ริมฝีปาก เล็บมือ หรือผิวหนังเป็นสีซีดหรือสีน้ำเงิน
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็งอย่างรุนแรง
 • หายใจไม่อิ่ม
 • หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ
 • เหนื่อยล้าผิดปกติ
 • มองเห็นไม่ชัด
 • สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง
 • หนาวสั่น
 • สับสน
 • ไอ
 • กลืนลำบาก
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • รู้สึกหนาว
 • ปวดหัว
 • ลมพิษ
 • ไม่สามารถขยับดวงตาได้
 • ไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆ ได้
 • กระพริบตาหรือตากระตุกบ่อยขึ้น
 • คัน
 • ความดันโลหิตหรือชีพจรลดลง
 • กังวลใจ
 • มีเสียงพึมพำในหู
 • มีอาการบวมที่ดวงตาหรือรอบๆ ดวงตา ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • กระสับกระส่าย
 • มองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่
 • ผดผื่นผิวหนัง
 • แลบลิ้นออกมาอย่างไม่มีเจตนา
 • เหงื่อออก
 • แน่นหน้าอก
 • มีอาการกระตุกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่บริเวณคอ ลำตัว แขน หรือขา
 • มีการแสดงออกทางสีหน้าที่ผิดปกติ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเฟนทานิลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ เช่น

 • บลินาทูโมแมบ (Blinatumomab)
 • โบรมาซีแพม (Bromazepam)
 • บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)
 • บูเพรนอร์ฟีน (Buprenorphine)
 • บัสพิโรน (Buspirone)
 • บูทาบาร์บิทอล (Butabarbital)
 • บูทาลบิทอล (Butalbital)
 • บูทอร์ฟานอล (Butorphanol)
 • คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine)
 • คาร์บิโนซามีน (Carbinoxamine)
 • คาริโซโพรดอล (Carisoprodol)
 • คาร์เฟนาซีน (Carphenazine)
 • เซริทินิบ (Ceritinib)
 • โคลรอลไฮเดรต (Chloral Hydrate)
 • คลอร์ไดอาเซโพไซด์ (Chlordiazepoxide)
 • คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine)
 • คลอร์โพรมาซีน (Chlorpromazine)
 • คลอร์โซซาโซน (Chlorzoxazone)
 • ไซเมทิดีน (Cimetidine)
 • ไซโพรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)
 • ไซทาโลแพรม (Citalopram)
 • คลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)
 • คลอบาแซม (Clobazam)
 • โคลนาเซแพม (Clonazepam)
 • คลอราเซเพต (Clorazepate)
 • คลอร์จิลีน (Clorgyline)
 • โคลซาพริน (Clozapine)
 • โคเคน (Cocaine)
 • โคเดอีน (Codeine)
 • โคนิวาบแทน (Conivaptan)
 • คริโซทินิบ (Crizotinib)
 • ไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine)
 • ไซโคลสปอรีน (Cyclosporine)
 • ดาบราเฟนิบ (Dabrafenib)
 • ดารูนาเวียร์ (Darunavir)
 • เวลาเวียร์ดีน (Delavirdine)เ
 • ดสิพรามีน (Desipramine)
 • เดโซเจสเทรล (Desogestrel)
 • เดสแวนลาฟาซีน (Desvenlafaxine)
 • เดกเมเดโทมิดีน (Dexmedetomidine)
 • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan)
 • ไดอาเซมิลมอร์ฟีน (Diacetylmorphine)
 • ไดอาเซแพม (Diazepam)
 • ไดโคลราลเฟนาโซน (Dichloralphenazone)
 • ไดเอโนเจส (Dienogest)
 • ไดเฟโนซิน (Difenoxin)
 • ไดไฮโดรโดเดอีน (Dihydrocodeine)
 • ดิลไทอาเซม (Diltiazem)
 • ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
 • ไดเฟโนซิเลต (Diphenoxylate)
 • โดลาเซโทรน (Dolasetron)
 • โดเนเพซิล (Donepezil)
 • โดเซพิน (Doxepin)
 • โดซิลลามีน (Doxylamine)
 • โดรเพริโดล (Droperidol)
 • โดสไพเรนโนน (Drospirenone)
 • ดูโลเซทีน (Duloxetine)
 • เอเลทริปแทน (Eletriptan)
 • เอนฟลูเรน (Enflurane)
 • เอนซาลูทาไมด์ (Enzalutamide)
 • เอริโทรมัยซิน (Erythromycin)
 • เอสซิทาโลแพรม (Escitalopram)
 • เอสทาโซแลม (Estazolam)
 • เอสทราไดโอล (Estradiol)
 • เอสโซไพโคลน (Eszopiclone)
 • เอทิคลอร์วีนอล (Ethchlorvynol)
 • เอทินิลเอสทราไดโอล (Ethinyl Estradiol)
 • เอโทโพรพาซีน (Ethopropazine)
 • เอทิลมอร์ฟีน (Ethylmorphine)
 • เอทิโนไดออล (Ethynodiol)
 • อีโทโนเจสเทรล (Etonogestrel)
 • แอมเพรนาเวียร์ (Amprenavir)
 • เบนเพริดอล (Benperidol)
 • ไบคาลูทาไมด์ (Bicalutamide)
 • อะโทร์วาสแตติน (Atorvastatin)
 • บาโคลเฟน (Baclofen)
 • ไฟแบนเซริน (Flibanserin)
 • ฟลูโคนาโซล (Fluconazole)
 • ฟลูนิทราเซแพม (Flunitrazepam)
 • ฟลูโอเซทีน (Fluoxetine)
 • ฟลูเฟนาซีน (Fluphenazine)
 • ฟลูราเซแพม (Flurazepam)
 • ฟลูสไปริเลน (Fluspirilene)
 • ฟลูโวซามีน (Fluvoxamine)
 • โฟแซมเพรเวียร์ (Fosamprenavir)
 • โฟซาเพรไพแทน (Fosaprepitant)
 • ฟอสเฟนิโทอิน (Fosphenytoin)
 • ฟอสโพรโพโฟล (Fospropofol)
 • โฟรวาทริปแทน (Frovatriptan)
 • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)
 • กิงโกะไบโลบา (Ginkgo Biloba)
 • โกลเดนซีล (Goldenseal)
 • โกลิมูแมบ (Golimumab)
 • แกรนิเซโทรน (Granisetron)
 • ฮาลาเซแพม (Halazepam)
 • ฮาโลเพริโดน (Haloperidol)
 • ฮาโลเทน (Halothane)
 • เฮโซบาร์บิทอล (Hexobarbital)
 • ไฮโดรโคโดน (Hydrocodone)
 • ไฮโดรมอร์โฟน (Hydromorphone)
 • ไฮดรอกซีทิบโทแฟน (Hydroxytryptophan)
 • ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine)
 • ไอเดลาลิซิบ (Idelalisib)
 • อิมาทินิบ (Imatinib)
 • อิมิพรามีน (Imipramine)
 • อินไดนาเวียร์ (Indinavir)
 • ไอโพรไนอาซิด (Iproniazid)
 • ไอโซคาร์โบซาซิด (Isocarboxazid)
 • ไอโซฟลูเรน (Isoflurane)
 • ไอโซไนอาซิด (Isoniazid)
 • ไอทราโคนาโซล (Itraconazole)
 • คีทามีน (Ketamine)
 • คีทาโซแลม (Ketazolam)
 • คีโทเบไมโดน (Ketobemidone)
 • คีโทโคนาโซล (Ketoconazole)
 • เลโวมิลนาไซแพรน (Levomilnacipran)
 • เลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel)
 • เลวอร์ฟานอล (Levorphanol)
 • ไลน์โซลิด (Linezolid)
 • ลิเทียม (Lithium)
 • โลมิราไพด์ (Lomitapide)
 • โลราเซแพม (Lorazepam)
 • ลอร์คาเซริน (Lorcaserin)
 • ลูมาคาฟทอร์ (Lumacaftor)
 • เมคลิซีน (Meclizine)
 • เมลเพโรน (Melperone)
 • เมเพริดีน (Meperidine)
 • เมฟอบาร์บิทอล (Mephobarbital)
 • เมโพรเบเมต (Meprobamate)
 • เมบทาซินอล (Meptazinol)
 • เมโซริดาซีน (Mesoridazine)
 • เมสทรานอล (Mestranol)
 • เมทาซาโลน (Metaxalone)
 • เมทาโดน (Methadone)
 • อะทาซานาเวียร์ (Atazanavir)
 • โบเซเพรเวียร์ (Boceprevir)
 • โคบิซิสแตต (Cobicistat)
 • โลพินาเวียร์ (Lopinavir)
 • ไมเฟพริสโทน (Mifepristone)
 • นาลเทรโซน (Naltrexone)
 • เนลไฟนาเวียร์ (Nelfinavir)
 • ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)
 • ซาควินาเวียร์ (Saquinavir)
 • เทลาพริเวียร์ (Telaprevir)
 • ไทพรานาเวียร์ (Tipranavir)
 • อะไบราเทโรน (Abiraterone)
 • อะเซโพรมาซีน (Acepromazine)
 • อะไลฟาเซป (Alefacept)
 • อะมิทริปทิลีน (Amitriptyline)
 • แอมโลดิพีน (Amlodipine)
 • อะโมบาร์บิทอล (Amobarbital)
 • อะมอกซาพีน (Amoxapine)
 • เมทไดลาซีน (Methdilazine)
 • เมโทคาร์บามอล (Methocarbamol)
 • เมโทเอซิทอล (Methohexital)
 • เมโททริเมพราซีน (Methotrimeprazine)
 • เมทิลีนบลู (Methylene Blue)
 • ไมโคนาโซล (Miconazole)
 • ไมดาโซแลม (Midazolam)
 • มิลนาไซแพรน (Milnacipran)
 • เมอร์ทาเซพีน (Mirtazapine)
 • โมโคลเบไมด์ (Moclobemide)
 • โมลินโดน (Molindone)
 • โมริซิซีน (Moricizine)
 • มอร์ฟีน (Morphine)
 • มอร์ฟีนซัลเฟตไลโปโซม (Morphine Sulfate Liposome)
 • นาลบูฟีน (Nalbuphine)
 • นาราทริปแทน (Naratriptan)
 • เนฟาโซโดน (Nefazodone)
 • ไนอาลาไมด์ (Nialamide)
 • ไนคาร์ดิพีน (Nicardipine)
 • ไนโคมอร์ฟีน (Nicomorphine)
 • ไนเฟดิพีน (Nifedipine)
 • ไนโลทินิบ (Nilotinib)
 • ไนทราเซแพม (Nitrazepam)
 • ไนโทอุสออกไซด์ (Nitrous Oxide)
 • โนเรลเจสโทรมิน (Norelgestromin)
 • โนเคทรินโดน (Norethindrone)
 • นอร์เจสทิเมต (Norgestimate)
 • นอร์เจสเทรล (Norgestrel)
 • นอร์ทริปทิลีน (Nortriptyline)
 • โอแลนซาพีน (Olanzapine)
 • โอเปียม (Opium)
 • โอเปียมอัลคาลอยด์ (Opium Alkaloids)
 • ออร์เฟนาดรีน (Orphenadrine)
 • ออซิเมอร์ทินิบ (Osimertinib)
 • ออสเพมิเฟน (Ospemifene)
 • ออกซาเซแพม (Oxazepam)
 • ออกซีโคโดน (Oxycodone)
 • ออกซิมอร์โฟน (Oxymorphone)
 • พาโลโนเซโทน (Palonosetron)
 • พาพาเวเรทุม (Papaveretum)
 • พาเรโกริค (Paregoric)
 • พาร์จิลีน (Pargyline)
 • พาโรเซทีน (Paroxetine)
 • พาโซพานิบ (Pazopanib)
 • เพนทาโซคีน (Pentazocine)
 • เพนโทบาร์บิทอล (Pentobarbital)
 • เพราซีน (Perazine)
 • เพริไซอาซีน (Periciazine)
 • เพอร์เฟนาซีน (Perphenazine)
 • เฟนเนลซีน (Phenelzine)
 • เฟนโนบาร์บิทอล (Phenobarbital)
 • เฟนนิโทอิน (Phenytoin)
 • ไพโมไซด์ (Pimozide)
 • ไพเพราเซทาซีน (Piperacetazine)
 • ไพเพราควีน (Piperaquine)
 • ไพโพไทอาซีน (Pipotiazine)
 • ไพริทราไมด์ (Piritramide)
 • โพซาโคนาโซล (Posaconazole)
 • พราเซแพม (Prazepam)
 • ไพรมิโดน (Primidone)
 • โพรคาร์บาซีน (Procarbazine)
 • โพรคลอร์เพราซีน (Prochlorperazine)
 • โพรมาซีน (Promazine)
 • โพรเมทาซีน (Promethazine)
 • โพรโพฟอล (Propofol)
 • โพรโพซิเฟน (Propoxyphene)
 • กวาเซแพม (Quazepam)
 • กัวไทอาพีน (Quetiapine)
 • ราเมลเทออน (Ramelteon)
 • อัลเฟนทานิล (Alfentanil)
 • อัลโมทริปแทน (Almotriptan)
 • อัลพราโซแลม (Alprazolam)
 • อะมิโอดาโรน (Amiodarone)
 • อะมิซูลไพรด์ (Amisulpride)
 • รานิทิดีน (Ranitidine)
 • ราโนลาซีน (Ranolazine)
 • ราซาจิลีน (Rasagiline)
 • เรโกราเฟนิบ (Regorafenib)
 • เรมิเฟนทานิล (Remifentanil)
 • เรโมซิไพรด์ (Remoxipride)
 • ไรฟาบูติน (Rifabutin)
 • ไรแฟมพิน (Rifampin)
 • ไรฟาเพนทีน (Rifapentine)
 • ไรซาทริปแทน (Rizatriptan)
 • ซาฟินาไมด์ (Safinamide)
 • เซโคบาร์บิทอล (Secobarbital)
 • เซคูคินูแมบ (Secukinumab)
 • เซเลจิลีน (Selegiline)
 • เซอร์ทินโดล (Sertindole)
 • เซอร์ทราลีน (Sertraline)
 • ไซบูทรามีน (Sibutramine)
 • ซิลทูซิแมบ (Siltuximab)
 • โซเดียมออกซิเบต (Sodium Oxybate)
 • สมุนไพรเซนต์จอห์น (St John’s Wort)
 • ซูเฟนทานิล (Sufentanil)
 • ซูลไพไรด์ (Sulpiride)
 • ซูมาทริปแทน (Sumatriptan)
 • ซูโวเรแซนท์ (Suvorexant)
 • ทาเพนทาดอล (Tapentadol)
 • เทลิโทรมัยซิน (Telithromycin)
 • เทมาเซแพม (Temazepam)
 • ไทเอทิลเพราซีน (Thiethylperazine)
 • ไทโอเพนทอล (Thiopental)
 • ไทโอโพรพาเซต (Thiopropazate)
 • ไทโอไรดาซีน (Thioridazine)
 • ไทคาเกรลอร์ (Ticagrelor)
 • ไทลิดีน (Tilidine)
 • ไทซานิดีน (Tizanidine)
 • โทโลเนียม คลอไลด์ (Tolonium Chloride)
 • โทโลซาโทน (Toloxatone)
 • โทไพราเมต (Topiramate)
 • ทรามาดอล (Tramadol)
 • ทรานีลไซโพรมีน (Tranylcypromine)
 • ทราโซโดน (Trazodone)
 • ไทรอาโซแลม (Triazolam)
 • ไทรฟลูโอเพราซีน (Trifluoperazine)
 • ไทรฟลูเพริดอล (Trifluperidol)
 • ไทรฟลูโพรมาซีน (Triflupromazine)
 • ไทรเมพราซีน (Trimeprazine)
 • โทรลีนโดมัยซิน (Troleandomycin)
 • ทริปโทแฟน (Tryptophan)
 • เวทลาฟาซีน (Venlafaxine)
 • เวราพามิล (Verapamil)
 • ไวลาโซโดน (Vilazodone)
 • โวริโคนาโซล (Voriconazole)
 • วอร์ไทโอเซทีน (Vortioxetine)
 • ซาเลโพลน (Zaleplon)
 • ซิเลอูทอน (Zileuton)
 • ไซพราซิโดน (Ziprasidone)
 • โซลมิทริปแทน (Zolmitriptan)
 • โซลพิเดม (Zolpidem)
 • โซพิโคลน (Zopiclone)
 • โซเทพีน (Zotepine)
 • อะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)
 • โคลไทรมาโซล (Clotrimazole)
 • ไดริโทรมัยซิน (Dirithromycin)
 • อีโคนาโซล (Econazole)
 • โจซามัยซิน (Josamycin)
 • เมพาร์ไทรซิน (Mepartricin)
 • ไมโอคามัยซิน (Miokamycin)
 • เนวิราพีน (Nevirapine)
 • โรคิทามัยซิน (Rokitamycin)
 • โรซิโทรมัยซิน (Roxithromycin)
 • สไปรามัยซิน (Spiramycin)
 • แอนิเลริดีน (Anileridine)
 • อะพริพิแทน (Aprepitant)
 • อะริพิพราโซล (Aripiprazole)
 • อะเซนาพีน (Asenapine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเฟนทานิล อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเฟนทานิล อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น

 • หัวใจเต้นช้า
 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือหายใจติดขัด
 • โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ เช่น ระยะคิวทียาว (QT prolongation)
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • เนื้องอกสมอง
 • บาดเจ็บที่ศีรษะ
 • โรคหัวใจ
 • ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
 • ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
 • โรคไต
 • โรคตับ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเฟนทานิลสำหรับผู้ใหญ่

ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาเฟนทานิลไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีมีดังต่อไปนี้:

การให้ยาก่อนการผ่าตัด 50-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ 30-60 นาทีก่อนการผ่าตัด

ห้ร่วมกับการให้ยาชาเฉพาะที่ 25-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ 1-2 นาที

ใช้เป็นยาชา

 • การผ่าตัดเล็ก  0.5-2 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
 • การผ่าตัดใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 2-20 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง ขนาดยาปกติให้ยาเข้าหลอดเลือดดำ 1-2 ไมโครกรัม/กก./ชั่วโมง หยุดยา 30-60 นาทีก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด จำกัดปริมาณของยาเฟนทานิลทั้งหมดไว้ที่ 10-15 ไมโครกรัม/กก. สำหรับการติดตามผลอย่างรวดเร็วและการเอาท่อช่วยหายใจออกก่อน
 • เพื่อเป็นยาเสริมยาชา (ไม่ค่อยใช้) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 20-50 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง

ระงับการปวด (นอกฉลาก)

 • ระงับการปวด 1-2 ไมโครกรัม/กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดทันที หรือ 25-100 ไมโครกรัม/ครั้ง เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น หรือหยอดยาเข้าหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง 1-2 ไมโครกรัม/กก./ชั่วโมง หรือ 25-200 ไมโครกรัม/ชั่วโมง
 • อาการปวดระดับรุนแรง 50-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น (ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาโอปิออยด์ [opioid] อาจสามารถทนต่อขนาดยาที่สูงกว่าได้)
 • ให้ยาระงับความเจ็บปวดโดยผู้ป่วยกำหนดเอง 10 ไมโครกรัม/มล. ฉีดยาเข้าหลอดเลือด (ความเข้มข้นตามปกติ) 20 ไมโครกรัมต้องการช่วงหยุดพัก 5-10 นาที ในอัตราน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง

ขนาดยาเฟนทานิลสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเฟนทานิลซิเตรทที่มีขนาดยาเท่ากับยาเฟนทานิล 50 ไมโครกรัมใน 1 มล.
 • แอมพูล 2 มล. มียาเฟนทานิล 100 ไมโครกรัมเป็นยาเฟนทานิลซิเตรท
 • แอมพูล 10 มล. มียาเฟนทานิล 500 ไมโครกรัมเป็นยาเฟนทานิลซิเตรท

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา