แพลนบี วัน-สเต็ป® (Plan B One-Step®)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

แพลนบี วัน-สเต็ป® (Plan B One-Step®) ที่มีส่วนประกอบของเลโวนอร์เจสเทริล (levonogestrel) เป็นยาคุมฉุกเฉิน ที่ใช่หลังการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือการคุมกำเนิดผิดพลาด

ข้อบ่งใช้

แพลนบี วัน-สเต็ป® (Plan B One-Step®) หรือ ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล ใช้สำหรับ

แพลนบี วัน-สเต็ป® (Plan B One-Step®) ที่มีส่วนประกอบของเลโวนอร์เจสเทริล (levonogestrel) ซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงที่ป้องกันการตกไข่ (การปล่อยไข่ออกมาจากรังไข่) เลโวนอร์เจสเทริลยังสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสารคัดหลั่งในมดลูกและเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้อสุจิเข้าไปในมดลูกได้ยากยิ่งขึ้น และทำให้ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเกาะมดลูกได้ยากขึ้น

แพลนบี วัน-สเต็ป®ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือผิดพลาดจากการคุมกำเนิดในรูปแบบอื่น (เช่น ถุงยางแตก หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดมากกว่า 2 เม็ด)

แพลนบี วัน-สเต็ป®อาจสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากในคู่มือการใช้ยาได้อีกด้วย

วิธีการใช้แพลนบี วัน-สเต็ป® (ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล)

แพลนบี วัน-สเต็ป®เป็นยาที่รับประทานยา 1 เม็ดเพียงหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาครั้งที่สอง ควรรับประทานแพลนบี วัน-สเต็ป®

แจ้งแพทย์หากคุณอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่รับประทานแพลนบี วัน-สเต็ป® อย่ารับประทานยาอีกครั้ง จนกว่าคุณจะได้ปรึกษากับแพทย์แล้ว

คุณควรไปตรวจร่างกายกับแพทย์ภายใน 3 วันหลังจากรับประทานแพลนบี วัน-สเต็ป® แพทย์จำเป็นต้องต้องยืนยันว่า คุณไม่ได้ตั้งครรภ์และยานี้ไม่ได้ส่งผลอันตรายใดๆ

หากประจำเดือนของคุณมาช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น คุณอาจจะตั้งครรภ์ได้ ควรทำการตรวจสอบการตั้งครรภ์ และติดต่อกับแพทย์หากว่าคุณตั้งครรภ์ แพลนบี วัน-สเต็ป®ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วได้ (ไข่ที่ปฏิสนธิฝังลงในมดลูกแล้ว)

การเก็บรักษาแพลนบี วัน-สเต็ป®(ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล)

แพลนบี วัน-สเต็ป®ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งแพลนบี วัน-สเต็ป®ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แพลนบี วัน-สเต็ป® (ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากคุณควรใช้ยาตามที่แพทย์กำหนดเท่านั้น หากคุณคาดหวังที่จะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมถึงยาที่หาซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา เช่นสมุนไพร หรือแพทย์ทางเลือก
 • หากคุณเป็นแพ้ส่วนประกอบสำคัญและไม่สำคัญในยานี้หรือยาอื่น
 • หากคุณเป็นป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะอื่นๆ

แพลนบี วัน-สเต็ป®ไม่ได้มีเจตนาให้ใช้ในการคุมกำเนิดตามปกติ ปรึกษากับแพทย์ถึงวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นที่มีอยู่มากมาย อย่าใช้ยานี้หากคุณตั้งครรภ์ไปแล้ว แพลนบี วัน-สเต็ป®ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ (ไข่ที่ปฏิสนธิฝังลงในมดลูกแล้ว)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการแพ้ยาใดๆ หรือหากคุณเป็นโรคเบาหวาน คุณอาจไม่สามารถใช้ยานี้ได้ หรือจำเป็นต้องได้รับการตรวจเป็นพิเศษระหว่างที่ใช้ยา

เลโวนอร์เจสเทริลนั้นสามารถส่งต่อผ่านน้ำนมแม่ได้ และอาจทำอันตรายต่อทารก อย่าใช้แพลนบี วัน-สเต็ป®โดยที่ไม่ได้แจ้งแพทย์ว่า คุณกำลังให้นมบุตร ห้ามใช้แพลนบี วัน-สเต็ป®กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ แพลนบี วัน-สเต็ป®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด X โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ยาต้องห้าม
 • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้แพลนบี วัน-สเต็ป®(ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีหากคุณมีอาการแพ้แพลนบี วัน-สเต็ป®ที่รุนแรงดังนี้ ผดผื่น หายใจติดขัด บวมที่บริเวณใบหน้า ลิ้น หรือลำคอ แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการปวดท้องช่วงล่างหรือข้างใดข้างหนึ่งที่รุนแรง เพราะอาจเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์ภายในท่อนำไข่ (tubal pregnancy) แทนที่จะเป็นในมดลูก การตั้งครรภ์ภายในท่อนำไข่นั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉิน

ผลข้างเคียงของแพลนบี วัน-สเต็ป®ที่รุนแรงน้อยกว่ามีดังนี้คือ

 • คลื่นไส้ ท้องร่วง หรือปวดท้อง
 • มึนงง รู้สึกเหนื่อยล้า
 • ปวดหน้าอกหรือมีอาการกดเจ็บ
 • ประจำเดือนมีการเปลี่ยนแปลง
 • ปวดหัว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

แพลนบี วัน-สเต็ป®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาไรแฟมพิน (Rifampin) อย่างเช่น ไรฟาดิน (Rifadin) หรือไรฟาเทอร์ (Rifater) หรือไรฟาเมต (Rifamate) หรือไรแมคเทน (Rimactane)
 • ยาบาร์บิทูเรต (Barbiturate) อย่างเช่น ยาอโมบาร์บิทอล (amobarbital) อย่างเอมิทอล (Amytal) ยาบิวทาบาร์บิทอล (butabarbital) อย่างบิวทิซอล (Butisol) ยาเมโฟบาร์บิทอล (mephobarbital) อย่างเมบารอล (Mebaral) ยาเซโคบาร์บิทอล (secobarbital) อย่างเซโคนอล (Seconal) หรือยาฟีโนบาร์บิทอล (phenobarbital) อย่างลูมินอล (Luminal) หรือซอลโฟทอน Solfoton)
 • ยาสำหรับอาการชัก เช่น ยาเฟนิโทอิน (phenytoin) อย่างไดแลนติน (Dilantin) หรือยาคาร์บามาเซพีน (carbamazepine) ยาเทเกรทอล (Tegretol)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

แพลนบี วัน-สเต็ป®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

แพลนบี วัน-สเต็ป®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของแพลนบี วัน-สเต็ป® (ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาของแพลนบี วัน-สเต็ป®คือรับประทานยา 1 เม็ด หนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาครั้งที่สอง ควรรับประทานยาเม็ดแพลนบี วัน-สเต็ป®ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือป้องกันผิดพลาด

ขนาดยาของแพลนบี วัน-สเต็ป® (ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเลโวนอร์เจสเทริล) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา