backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 13/08/2020

แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®)

ข้อบ่งใช้

แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® หรือไดเมนไฮดริเนตใช้สำหรับ

ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®) มักใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียน ที่เกิดจากอาการเมาการเคลื่อนไหว (motion sickness)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำคือ 50-100 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับเด็ก

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำสำหรับเด็กคือ

 • อายุ 2-5 ปี : 12.5-25 มก. รับประทานทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 75 มก. ใน 24 ชั่วโมง
 • อายุ 6-11 ปี : 25 ถึง 50 มก. รับประทานทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 150 มก. ใน 24 ชั่วโมง
 • อายุมากกว่า 12 ปี : 50-100 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

 • รับประทานยาไดเมนไฮดริเนตพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ควรเริ่มรับประทานยา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือเริ่มทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
 • ทำตามแนวทางบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด และสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจจากแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับกระทานยาไดเมนไฮดริเนตตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 • อย่ารับประทานยามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือรับประทานนานกว่า ที่กำหนดบนฉลากยา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • รูม่านตากว้าง (เส้นวงกลมสีดำบริเวณกลางดวงตา)
 • หน้าแดง
 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรืออยู่ไม่สุข
 • มองเห็นภาพหลอน
 • สับสน
 • พูดหรือกลืนลำบาก
 • ไม่มั่นคง
 • ชัก
 • ไม่ตอบสนองหรือโคม่า (หมดสติในระยะเวลาหนึ่ง)

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ผลข้างเคียงของยาไดเมนไฮดริเนตมีอาจมีดังนี้

 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรือไม่อยู่สุข (โดยเฉพาะในเด็ก)
 • ปวดหัว
 • มีอาการวิงเวียนครั้งใหม่หรือแย่ลง
 • มองเห็นไม่ชัด
 • มีเสียงอื้อในหู
 • ปาก จมูก หรือลำคอแห้ง
 • มีปัญหากับการเคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน
 • หมดสติ
 • วิงเวียน
 • คลื่นไส้
 • หัวใจเต้นเร็ว รัว หรือผิดปกติ

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ก่อนให้ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ

 • มีอาการแพ้ ต่อยาไดเมนไฮดริเนต สารเติมแต่งที่ใช้ในยาไดเมนไฮดริเนต ข้อมูลอยู่ในเอกสารกำกับยา
 • มีอาการแพ้ต่อยาอื่น ๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • มีอาการโรคใดๆ หรือกินยาที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาไดเมนไฮดริเนตดังต่อไปนี้
 • โรคตับหรือโรคไต
 • ต่อมลูกหมากโต หรือมีปัญหากับการปัสสาวะ
 • โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
 • เคยมีอาการชัก
 • ทางเดินอาหารอุดตัน (กระเพาะหรือลำไส้)
 • ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
 • ต้อหิน
 • โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หรือความบกพร่องทางการหายใจ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนใช้ยาไดเมนไฮดริเนต

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไดเมนไฮดริเนตอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้คือ

 • ยาปฏิชีวนะ กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside) เช่น ยาอะมิคาซิน (amikacin) อย่าง อะมิคิน (Amikin)
 • ยาเจนตามัยซิน (Gentamicin) อย่าง จารามัยซิน (Garamycin)
 • ยากานามัยซิน (Kanamycin) อย่าง แคนเทรกซ์ (Kantrex)
 • ยานีโอมัยซิน (Neomycin) อย่าง นีโอ-อาร์เอ็กซ์ (Neo-Rx) หรือนีโอ-ฟราดิน Neo-Fradin)
 • ยาเนติลมัยซิน (Netilmicin) อย่าง เนโตรมัยซิน (Netromycin)
 • ยาพาโรโมมัยซิน (Paromomycin) อย่าง ฮิวแมทิน (Humatin)
 • ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin)
 • ยาโทบรามัยซิน (Tobramycin) อย่าง โทบิ (Tobi) หรือเนบซิน (Nebcin)
 • ยาต้านซึมเศร้า เช่นยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil)
 • ยาอะม็อกซาปีน (Amoxapine) อย่าง เอเซนดิน (Asendin
 • ยาโคลมิพรามีน (Clomipramine) อย่าง เอนาฟรานิล (Anafranil)
 • ยาเดซิพรามีน (Desipramine) อย่าง นอร์พรามิน (Norpramin)
 • ยาด็อกเซปิน (Doxepin) อย่าง อะดาปิน (Adapin) หรือซิเนควอน (Sinequan)
 • ยาอิมิพรามีน (Imipramine) อย่าง โทฟรานิล (Tofranil)
 • ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) อย่าง อะเวนทิล (Aventyl) หรือพาเมลอร์ (Pamelor)
 • ยาโพรทิปทิลลีน (Protriptyline) อย่าง วิแวคทิล (Vivactil)
 • ยาไทรมิพรามีน (Trimipramine) อย่าง เซอร์มอนทิล (Surmontil)
 • ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาเอโพแก้ไอแก้ไข้ (Cough and cold Apo-medications)
 • ยาไอปราโทรเปียม (Ipratropium) อย่าง เอโทรเวนต์ (Atrovent)
 • ยาสำหรับอาการวิตกกังวล โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel disease) อาการป่วยทางจิต โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาการชัก แผล หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic) หรือแบบรุนแรง หรือยาคลายกล้ามเนื้อ
 • ยากล่อมประสาท
 • ยานอนหลับ
 • ยาคลายเครียด

แพทย์อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือเฝ้าสังเกตการเกิดผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนตอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

การเก็บรักษายาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ยาไดเมนไฮดริเนตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไดเมนไฮดริเนตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาไดเมนไฮดริเนตลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดแบบเคี้ยว 50 มก.

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 13/08/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา