backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 19/10/2020

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu)

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu) ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ชั่วคราว

ข้อบ่งใช้

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง ใช้สำหรับ

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu) มักจะใช้เพื่อสำหรับอาการเหล่านี้

 • บรรเทาอาการชั่วคราวสำหรับอาการที่เกิดจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
  • อาการไอเนื่องจากการระคายเคืองเล็กน้อยในลำคอและหลอดลม
  • คัดจมูก
  • มีอาการคั่งและความดันในโพรงจมูก
  • มีอาการปวดและเจ็บในระดับเบา
  • เจ็บคอ
  • ปวดหัว
 • ลดไข้ชั่วคราว
 • ช่วยละลายเสมหะและน้ำมูก เพื่อระบายหลอดลมและทำให้ไอได้ดีขึ้น
 • วิธีการใช้โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

  อย่ารับประทานยามากกว่า 6 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง อย่าใช้ยามากกว่าที่แนะนำ การรับประทานยามากกว่าที่แนะนำ (ใช้ยาเกินขนาด) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตับที่รุนแรงได้

  ควรตวงขนาดยาโดยใช้ถ้วยตวงยาที่แถมมาเท่านั้น เก็บถ้วยตวงไว้กับยา ยานี้เป็นยาสำหรับผู้ใหญ่ และไม่ควรใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

  การเก็บรักษาโรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

  โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง โรบิทัสซิน®บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  ไม่ควรทิ้งโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

  ข้อควรระวังและคำเตือน

  ข้อควรรู้ก่อนใช้ โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

  ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

  การแจ้งเตือนการแพ้

  ยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) นั้นอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง อาการอาจมีดังต่อไปนี้

  หากเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง ควรหยุดใช้ยาและรับการรักษาในทันที

  หากอาการเจ็บคอนั้นรุนแรง เป็นนานกว่า 2 วัน และมีอาการร่วมกับอาการไข้ ปวดหัว ผดผื่น หรืออาเจียนควรปรึกษาแพทย์ในทันที

  อย่าใช้ยานี้

  • หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งยาในกลุ่ม MAOI (monoamine oxidase inhibitor) ซึ่งเป็นยาสำหรับโรคซึมเศร้า โรคจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ หรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยาในกลุ่ม MAOI หากคุณไม่ทราบว่ายาที่ได้รับสั่งมานั้นมียาในกลุ่ม MAOI หรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
  • อย่าใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (ทั้งยาตามใบสั่งและยาที่หาซื้อเอง) หากคุณไม่แน่ใจว่ายานั้นมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟนหรือไม่โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงของการใช้โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง

  หยุดใช้ยานี้และสอบถามแพทย์หาก

  • หากคุณมีอาการประหม่า วิงเวียน หรือนอนไม่หลับ
  • หากมีอาการปวด ไอ หรือคัดจมูกรุนแรงขึ้น หรือเป็นนานกว่า 7 วัน
  • มีไข้ขึ้นอย่างรุนแรงหรือมีไข้เป็นนานกว่า 3 วัน
  • มีรอยแดงหรืออาการบวม
  • มีอาการใหม่เกิดขึ้น
  • อาการไอกลับมาหรือเกิดขึ้นพร้อมกับผดผื่นหรืออาการปวดหัวไม่หาย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของสภาวะที่รุนแรง

  ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

  ปฏิกิริยาของยา

  ปฏิกิริยากับยาอื่น

  โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

  ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

  โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

  โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

  ขนาดยา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ขนาดยาโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงสำหรับผู้ใหญ่

  ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 มล. ทุกๆ 4 ชั่วโมง

  ขนาดยาโรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรงสำหรับเด็ก

  • เด็กที่อายุ 12 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 มล. ทุกๆ 4 ชั่วโมง
  • เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี: ห้ามใช้ยา

  รูปแบบของยา

  ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาน้ำ

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

  ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 19/10/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา