backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

โวเรน® (Voren®)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ข้อบ่งใช้

โวเรน® ใช้สำหรับ

โวเรน® (Voren® ตัวยา diclofenac sodium) ใช้กันโดยทั่วไปเพื่อรักษาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือเมื่อมีสัญญาณหรืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือรูมาตอยด์

วิธีการใช้ โวเรน®

เป็นยารับประทาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนปริมาณยาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่ารับประทานยานี้เป็นจำนวนมาก หรือนานกว่าที่แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา โวเรน®

ควรเก็บ โวเรน® ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงและความชื้น ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมีโวเรน®บางยี่ห้อที่ต้องจัดเก็บแตกต่างกัน อ่านดูฉลากยาให้ดี หรือสอบถามวิธีเก็บรักษาจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรเทโวเรน®ทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุ ควรปรึกษาเภสัชกรของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้โวเรน®

ควรให้ข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณก่อนใช้ยา

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ สมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้สารออกฤทธิ์หรือสารไม่ออกฤทธิ์ในยาโวเรน หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
 • คุณมีโรคอื่นๆ มีความผิดปกติหรือมีอาการที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรมีไม่เพียงพอ  โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากโวเรน®

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีผลข้างเคียงเหล่านี้แตกต่างกัน หรืออาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการข้างต้นนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยากับยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการใช้หรือปริมาณยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้เช่น

 • ยาไซโคลสปอร์รีน (Cyclosporine)
 • ลิเทียม
 • ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate)
 • ยาไรแฟมปิน (rifampin)
 • ยาต้านเชื้อรา
 • ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin) คูมาดิน (Coumadin) แจนโตเวน (Jantoven)
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือความดันโลหิตรวมทั้งยาขับปัสสาวะ
 • ยาไดโคลฟีแนคอื่นๆ (Flector, Pennsaid, Solaraze, โวลทาเรน เจล)
 • กลุ่มยาแก้ปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบ NSAID – แอสไพริน, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve) celecoxib (Celebrex), indomethacin, meloxicam และอื่น ๆ
 • ยาสเตียรอยด์ (prednisone และอื่น ๆ ) Lithium

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

โวเรน®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณในปัจจุบัน  โดยอาจทำให้พยาธิสภาพของคุณรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยาที่กำลังใช้อยู่ ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพของคุณอย่างสม่ำเสมอ เช่น

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอและเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนใช้ยาโวเรน

ขนาดยาของโวเรน®สำหรับผู้ใหญ่

โรคข้อเข่าเสื่อม

แนะนำให้รับประทานยาขนาด 35 มก. วันละสามครั้ง

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ยา Voren potassium แบบออกฤทธิ์ทันที: ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

ยา Voren sodium แบบเม็ดเคลือบและแบบออกฤทธิ์นาน: ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง หรือ 75 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ปริมาณสูงสุดคือ 225 มิลลิกรัม ต่อวัน

ไมเกรน

ยา Voren potassium แบบซอง: แนะนำให้กินครั้งละ 50 มก.วันละครั้ง

อาการปวดทั่วไป

ยา Voren free acid แบบแคปซูล แนะนำให้กินขนาด 18 มก. หรือ 35 มก. วันละ 3 ครั้ง

ขนาดยาของโวเรน®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดปริมาณยาในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

โวเรนมีอยู่ในรูปแบบยาต่อไปนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

ถ้าคุณลืมรับประทานหรือลืมใช้ยาถ้าคุณพลาดปริมาณ ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามปริมาณที่ลืมไปและใช้ปริมาณปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มปริมาณเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา