backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 23/09/2020

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) เป็นยาที่มักใช้เพื่อลดเสมหะที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้ และอาการทางสุขภาพอื่นๆ

ข้อบ่งใช้

ไกวเฟนิซิน ใช้สำหรับ

ยาไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) มักใช้เพื่อลดเสมหะ (chest congestion) ที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้ ทั้งยังสามารถใช้เพื่อรักษาอาการอื่นได้อีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์

วิธีการใช้ ไกวเฟนิซิน

สำหรับยาในรูปแบบรับประทาน คุณควร

 • รับประทานไกวเฟนิซินตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องของ ขนาดยา ตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ไกวเฟนิซิน
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษา ยาไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซิน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ไกวเฟนิซินบางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งไกวเฟนิซินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ไกวเฟนิซิน

ก่อนใช้ไกวเฟนิซิน แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ต่อยาไกวเฟนิซิน สารเพิ่มปริมาณสำหรับยาที่มีไกวเฟนิซิน ข้อมูลเพิ่มเติมหาอ่านได้ในฉลากบรรจุภัณฑ์ของยา
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • การใช้ร่วมกับสภาวะหรือยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยาไกวเฟนิซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ไกวเฟนิซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ ยาไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซิน นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกับยาชนิดอื่น ส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงแทบจะไม่ขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษา แต่หากคุณใช้ยานี้แล้วเกิดปัญหาใดๆ ควรปรีกษาแพทย์

สัญญาณบางอย่างของผลข้างเคียงมีดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
 • วิงเวียน
 • ปวดศีรษะ
 • ผดผื่น
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง และโปรดแจ้งประวัติยาที่คุณแพ้เมื่อรับการรักษาพยาบาล

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไกวเฟนิซิน อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไกวเฟนิซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ยาไกวเฟนิซิน สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที : 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง : 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของไกวเฟนิซิน

ขนาด ยาไกวเฟนิซิน สำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี : 12 มก./กก./ วัน แบ่งรับประทาน 6 ครั้ง
 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี : 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี : 100 ถึง 200 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี : 300 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี : 600 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป : 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของยาไกวเฟนิซิน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที : 100 มก. 200 มก.
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง : 1200 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 23/09/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา