กรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก (Ursodeoxycholic Acid)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

กรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก ใช้สำหรับ

กรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก หรือยาแคปซูลเออร์โซฟ็อก (Ursofalk) ใช้สำหรับ

 • สลายนิ่วในถุงน้ำดีที่เกิดจากระดับคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีมากเกินไปในบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นก้อนนิ่วจากการเอ็กซเรย์ตามปกติได้ (นิ่วที่สามารถมองเห็นได้จะไม่สลายไป) และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 มม. แต่ถุงน้ำดียังสามารถทำงานเป็นปกติดีอยู่แม้ว่าจะมีนิ่วก็ตาม
 • รักษาภาวะท่อน้ำดีในตับเกิดความเสียหาย ซึ่งนำไปสู่การสะสมของน้ำดีและทำให้เกิดแผลเป็นภายในตับ และหากตับได้รับความเสียหายมากเกินไป ก็จะไม่สามารถทำงานตามปกติได้ โดยเป็นภาวะของโรคตับแข็งทางเดินน้ำดี (primary biliary cirrhosis)

วิธีการใช้ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก

กลืนยาแคปซูลลงไปพร้อมกับดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำผลไม้ นม ควรรับประทานยานี้ก่อนนอน และควรใช้ยาเป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากยา

การเก็บรักษายากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก

ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกบางยี่ห้ออาจจะมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน  จึงควรอ่านคำแนะนำฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก

ห้ามใช้ยาแคปซูลเออร์โซฟ็อกหาก

 • มีอาการแพ้กรดน้ำดี (bile acids) เช่น กรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก หรือแพ้ส่วนผสมในยาแคปซูลเออร์โซฟ็อก
 • ถุงน้ำดีของคุณทำงานไม่ปกติ
 • นิ่วในถุงน้ำดีนั้นสามารถมองเห็นได้จากการเอ็กซเรย์
 • มีอาการถุงน้ำดีอักเสบ หรือทางเดินน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
 • มีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตัน (การอุดตันของท่อน้ำดีรวมหรือท่อถุงน้ำดี)
 • มีอาการปวดคล้ายเป็นตะคริวที่บริเวณท้องส่วนบนบ่อยครั้ง หรืออาการปวดเสียดท้อง (biliary colic)
 • นิ่วในถุงน้ำดีนั้นแข็งขึ้นเนื่องจากการสะสมของแคลเซียม

หากคุณมีอาการเหล่านี้ เคยมีอาการ หรือสงสัยว่าจะมีอาการเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรที่เพียงพอ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรโปรดปรึกษากับแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก

ยาแคปซูลเออร์โซฟ็อกนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นเดียกับยาอื่น แม้ผลข้างเคียงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาทุกคนก็ตาม

หลังใช้ยาแคปซูลเออร์โซฟ็อก หากเกิดอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 • ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย (เกิดขึ้นในผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 100 คน) คือ อุจจาระนิ่ม อุจจาระเหลว หรือท้องร่วง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการท้องร่วงบ่อยครั้ง เพราะอาจต้องลดขนาดยา หากคุณมีอาการท้องร่วง โปรดดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป
 • อาการท้องร่วงยังอาจจะเป็นผลของการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งถือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ยากมาก (เกิดขึ้นในผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 10,000 คน)
 • ระหว่างการรักษาโรคตับแข็งทางเดินน้ำดี อาจเกิดอาการปวดท้องด้านบนขวาอย่างรุนแรง อาการแผลเป็นที่ตับรุนแรงขึ้น โดยอาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นหลังจากหยุดการรักษา
 • คุณอาจไม่มีอาการนอกเหนือจากนี้ แต่อาจพบอาการอื่นๆ หากเข้ารับการตรวจสอบ

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกสำหรับผู้ใหญ่

การสลายก้อนนิ่วในถุงน้ำดีที่เต็มไปด้วยคอเลสเตอรอล

6-12 มก./กก. ต่อวัน โดยรับประทานหนึ่งครั้งก่อนนอน หรือแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 3-4 เดือน หลังจากที่ก้อนนิ่วหายไปในการตรวจด้วยรังสี อาจแบ่งให้ยาในขนาดที่ไม่เท่ากัน โดยใช้ยาในขนาดที่มากกว่าขนาดยาที่รับประทานก่อนนอน เพื่อหักล้างกับการเพิ่มขึ้นของความอิ่มตัวของคอเลสเตอรอลน้ำดีที่เกิดขึ้นในตอนเช้า ขนาดยาสูงสุดคือ 15 มก./กก.

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่อง หรือเป็นโรคตับเรื้อรัง (ยกเว้นโรคตับแข็งทางเดินน้ำดี)

ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง

โรคตับแข็งทางเดินน้ำดี

10-15 มก./กก. ต่อวัน แบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง

การป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

300 มก. วันละ 2 ครั้ง

ขนาดยากรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิกสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัย และประสิทธิภาพของขนาดยานี้ สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น ก่อนใช้ยา จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาก่อนเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูล 250 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ยา ดีกัวดิน® เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ และการติดเชื้อได้ทันที ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อที่ช่องปากและลำคอ เช่น เชื้อราในช่องปาก ลิ้นอักเสบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และแพนิค เป็นยาซึ่งส่งผลต่อสมองและประสาท ทำงานโดยกระตุ้นสารสื่อประสาท

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล