นอร์โค® (Norco®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ นอร์โค®

นอร์โค® ใช้สำหรับ

นอร์โค® (Norco®) นิยมใช้บรรเทาความเจ็บปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ประกอบด้วยตัวยา อะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen) และไฮโดรโคโดน (Hydrocodone)

วิธีการใช้ นอร์โค®

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา หากคุณกำลังใช้ยาในรูปแบบเหลว ให้ใช้อุปกรณ์วัดยาเพื่อวัดปริมาณยาที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ

Hydrocodone ในนอร์โค® อาจเป็นสารเสพติดแม้ในปริมาณปกติ ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนที่มีประวัติการเสพยาเสพติด อาจทำให้เกิดการเสพติดยาเกินขนาดหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กหรือผู้ใช้ยาอื่น ๆ ที่ไม่มีหลักฐานการจำหน่ายยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ควรหยุดใช้ยานี้ทันทีหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน สอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้นอร์โค®อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามขั้นตอน

การเก็บรักษา นอร์โค®

 • เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง
 • เก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งลงชักโครกหรือทิ้งลงท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งนอร์โค® อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ นอร์โค®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทราบ

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่รุนแรงตามมาได้ในภายหลัง
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากเคยมีประวัติการแพ้กับส่วนผสมของนอร์โค® หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่

ยาบางชนิดมีปฏิกิริยากับ hydrocodone และทำให้เกิดภาวะร้ายแรง นอร์โค®มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจในผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยหนักหรือขาดสารอาหาร ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวของคุณอย่างละเอียดเพื่อง่ายต่อการรักษา

การรับประทานนอร์โค® ขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ต่อทารก แต่คุณอาจจะมีอาการซึมเศร้ากำเริบ หากคุณหยุดใช้ยาต้านซึมเศร้า โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากคุณตั้งครรภ์ อย่าเริ่มหรือหยุดใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์โดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

นอร์โค® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ C ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ มีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ยาต้องห้าม
  • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้นอร์โค®

ผลข้างเคียงจากยานอร์โค®ที่พบโดยทั่วไปมี ดังนี้

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

ในบางกรณี อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง เช่น การอาการประสาทหลอน เป็นไข้ เหงื่อออก ตัวสั่น อัตราหัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อกระตุก ลมพิษ หายใจลำบาก บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ ควรรีบเข้ารับการรักษาฉุกเฉินทันที

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

นอร์โค®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาแก้ปวดอื่น ๆ ที่มี opioid หรือยาแก้ไอ
 • ยาที่ทำให้คุณเกิดอาการง่วงซึม หรือชะลอการหายใจ ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาระงับประสาทหรือยากล่อมประสาท
 • ยาเสพติดที่มีผลต่อระดับ serotonin ในร่างกายของคุณ – ยาสำหรับภาวะซึมเศร้า โรคพาร์คินสัน อาการปวดหัวไมเกรน การติดเชื้อที่รุนแรง หรือการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

นอร์โค®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับอาการโรคอื่น

นอร์โค®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคตับ
 • ลำไส้ทำงานผิดปกติ
 • โรคอุจจาระร่วงติดเชื้อ
 • ความผิดปกติของไต
 • การใช้ยาเสพติด
 • ความดันเลือดต่ำ
 • ความดันในกระเพาะอาหาร
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ความผิดปกติของการสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายกรดอะมิโน PKU
 • ความผิดปกติของต่อมหมวกไต
 • อาการกระตุกในช่องท้อง
 • ภาวะขาดไทรอยด์
 • ปัสสาวะผิดปกติ มีสีปัสสาวะคล้ำ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ขนาดนอร์โค®สำหรับผู้ใหญ่

รับประทาน 1 ถึง 2 เม็ดทุกๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง

ปริมาณสูงสุดคือ 8 เม็ดต่อวัน ไม่ควรเกินจากนี้อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้

ขนาดนอร์โค®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากเป็นยาค่อนข้างอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของนอร์โค®ก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบนอร์โค®

 • ยาเม็ด hydrocodone bitartrate 5 มก. acetaminophen 325 มิลลิกรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

แอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) ภาวะติดสุราเรื้อรัง บำบัดได้ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวคุณ

แอลกอฮอลิซึม เป็นภาวะที่มีอาการติดสุราเรื้อรัง จนไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติเป็นรูปแบบการบำบัดที่ช่วยให้อาการดีขึ้นได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

สัญญาณของโรคไบโพลาร์ ที่คุณอาจมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัว

โรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นโรคทางจิตเภท สัญญาณของโรคไบโพลาร์ อาจจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ลองมาเช็คตัวเองกันดีกว่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย (Gynecomastia)

ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย (Gynecomastia) เป็นภาวะที่ทำให้เนื้อเยื่อเต้านมของผู้ชายบวมขึ้น มันเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศชาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

สาวผมยาวแสนเศร้าใจ ไม่รู้ทำไม มัดผมทีไร ปวดหัวทุกที

อาการ มัดผมแล้วปวดหัว นี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นเพียงแค่อุปาทานหมู่ที่เราคิดกันไปเอง หาคำตอบได้จากบทความนี้โดย Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล