บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ (Bena Expectorant)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

สรรพคุณของบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ เป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการ แน่นหน้าอก และอาการไอที่มีเสมหะ ล้างช่องจมูก และละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ

วิธีการใช้ยา

รับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ตามคำแนะนำของแพทย์

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้แล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ยานี้อาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ได้แก่

 • กดประสาท
 • อาการเวียนศีรษะ
 • หูอื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • เมื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ผิดปกติในอารมณ์
 • ความกังวลใจ
 • นอนไม่หลับ
 • สั่น

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาจมีผลกระทบกับยาเช่น การกดประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่และเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดที่แนะนำคือ 5-10 มล. สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 60 มล. / วัน)
ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับเด็ก
เด็กอายุ 6-12 ปีขนาดที่แนะนำคือ 2.5-5 มล.สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 30 มล. / วัน)

รูปแบบยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 • ชนิดน้ำ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อ่านเพิ่มเติม:

  บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
  happy unhappy"

  บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

  เสมหะในคอ เคลียร์ได้! ด้วยการใช้ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) หรือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-Acetylcysteine)

  อะเซทิลซิสเทอีน  (Acetylcysteine) หรือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-acetylcysteine) คือ ส่วนประกอบหลักของยาละลายเสมหะ ช่วยคลายความข้นเหนียวของ เสมหะในคอ

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by แวววิกา ศรีบ้าน

  ลักษณะการไอ ของคุณเป็นแบบไหน ลองเช็คอาการไอ 5 รูปแบบต่อไปนี้

  อาการไอ แต่ละครั้งของคุณมีความแตกต่างกันหรือไม่ มาทำความรู้จักกับ ลักษณะการไอ แต่ละชนิดที่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by แวววิกา ศรีบ้าน

  เสมหะ บอกอะไร เรียนรู้การถอดรหัสสุขภาพจากสีของเสมหะด้วยตนเอง

  หากคุณกำลังไอแบบมีเสมหะ สีของ เสมหะ มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของคุณซ่อนอยู่ ต่อไปนี้คือวิธีไขรหัสจากสีของเสมหะง่ายๆ ด้วยตนเอง

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by แวววิกา ศรีบ้าน

  ส่วนประกอบหลักใน ยาแก้ไอแบบมีเสมหะ แบบไหนมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ยาแก้ไอมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของตัวยาสำคัญที่มีฤทธิ์ในการจัดการอาการไอที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ยาแก้ไอแบบมีเสมหะ และ ยาแก้ไอแบบไม่มีเสมหะ

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by แวววิกา ศรีบ้าน

  Recommended for you

  ออเรซอล (Oresol)

  ออเรซอล (Oresol)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by พลอย วงษ์วิไล
  Published on ธันวาคม 1, 2019
  โคพาสทิน® (Copastin®)

  โคพาสทิน® (Copastin®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by วรภพ ไกยเดช
  Published on พฤศจิกายน 29, 2019
  มูซิเน็กซ์® สำหรับเด็ก (Children’s Mucinex®)

  มูซิเน็กซ์® สำหรับเด็ก (Children’s Mucinex®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by พลอย วงษ์วิไล
  Published on มิถุนายน 26, 2019
  อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) หรือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-Acetylcysteine) กับคุณสมบัติน่าทึ่งในการต้านพิษในร่างกาย

  อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) หรือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-Acetylcysteine) กับคุณสมบัติน่าทึ่งในการต้านพิษในร่างกาย

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by แวววิกา ศรีบ้าน
  Published on มีนาคม 25, 2019