บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ (Bena Expectorant)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 31/12/2019 . 3 mins read
Share now

สรรพคุณของบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ เป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการ แน่นหน้าอก และอาการไอที่มีเสมหะ ล้างช่องจมูก และละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ

วิธีการใช้ยา

รับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ตามคำแนะนำของแพทย์

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้แล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ยานี้อาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ได้แก่

 • กดประสาท
 • อาการเวียนศีรษะ
 • หูอื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • เมื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ผิดปกติในอารมณ์
 • ความกังวลใจ
 • นอนไม่หลับ
 • สั่น

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาจมีผลกระทบกับยาเช่น การกดประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่และเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดที่แนะนำคือ 5-10 มล. สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 60 มล. / วัน)
ปริมาณยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์สำหรับเด็ก
เด็กอายุ 6-12 ปีขนาดที่แนะนำคือ 2.5-5 มล.สำหรับ 4-6 ชั่วโมง (สูงสุด 30 มล. / วัน)

รูปแบบยาบีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์

 • ชนิดน้ำ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

อ่านเพิ่มเติม:

  บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

  ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

  ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by วรภพ ไกยเดช

  ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

  ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by วรภพ ไกยเดช

  ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

  ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by วรภพ ไกยเดช

  ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

  ยา ดรามามีนสำหรับเด็ก เป็นยาที่ใช้เพื่อลดอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื่องบิน ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการวิงเวียนเมื่อขึ้นยานพาหนะ

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by วรภพ ไกยเดช

  Recommended for you

  บลิสเท็กซ์-blistex

  บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by pimruethai
  Published on 06/01/2020 . 3 mins read
  บอนเจลลา-bonjela

  บอนเจลลา® (Bonjela®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by pimruethai
  Published on 06/01/2020 . 3 mins read
  บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

  บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by pimruethai
  Published on 06/01/2020 . 4 mins read
  คาลิเมท-kalimate

  คาลิเมท® (Kalimate®)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  Written by pimruethai
  Published on 23/12/2019 . 4 mins read