ฟีนอล (Phenol)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา ฟีนอล ใช้สำหรับ

ยาฟีนอล (Phenol) ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอ แผลในปาก อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับแผลร้อนใน และอาการระคายเคืองในปากระดับเบา ยานี้ยังอาจใช้เพื่อรักษาสภาวะอื่นตามที่แพทย์กำหนด

ยาพ่นฟีนอลเป็นยาชาผสมกับยาแก้ปวดสำหรับใช้ที่ปาก ยานี้ทำงานโดยการทำให้บริเวณที่มีอาการปวดหรือระคายเคืองนั้นมีอาการชา

วิธีการใช้ยาฟีนอล

ใช้ยาพ่นฟีนอลตามที่แพทย์กำหนด ควรอ่านฉลากยาเพื่อรับทราบวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง

ใช้ยาในบริเวณที่มีอาการ ปล่อยยาทิ้งไว้นานอย่างน้อย 15 วินาทีแล้วจึงคายทิ้ง

หากใช้ยาเป็นประจำแล้วลืมใช้ยาควรรีบใช้ยาทันที หากใกล้กับเวลาสำหรับการใช้ยาครั้งถัดไปก็ไม่ควรใช้ยาเป็นสองเท่าเว้นเสียแต่ว่าแพทย์จะแนะนำให้ทำเช่นนั้น อย่าใช้ยาสำหรับ 2 ครั้งภายในครั้งเดียว

โปรดสอบถามแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาพ่นฟีนอล

การเก็บรักษายาฟีนอล

ยาฟีนอลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาฟีนอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาฟีนอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ฟีนอล

ระหว่างที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ยา แพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงของการใช้ยาต่อประโยชน์ของยาเสียก่อน สำหรับยานี้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยมีอาการที่ผิดปกติหรืออาการแพ้ต่อยานี้ นอกจากนี้ยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อื่นๆ ที่คุณเป็น เช่นแพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สำหรับยาที่หาซื้อเองควรอ่านฉลากยาหรือส่วนประกอบของยาอย่างละเอียด

เด็ก

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุต่อประสิทธิภาพของยาฟีนอลในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ยังไม่มีการพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี

ผู้สูงอายุ

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุต่อประสิทธิภาพของยาฟีนอลในกลุ่มผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาฟีนอล

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

อุบัติการณ์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก

  • หายใจลำบาก
  • เป็นไข้
  • ปวดหัว
  • คลื่นไส้ ผดผื่น
  • บวม
  • อาเจียน
  • อาการปวด รอยแดง หรืออาการระคายเคืองภายในหรือบริเวณรอบปากรุนแรงขึ้น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาฟีนอลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาฟีนอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาฟีนอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาฟีนอลสำหรับผู้ใหญ่

ยาพ่น (1.4%) พ่นยาเข้าในคอโดยตรง ปล่อยไว้ 15 วินาทีแล้วจึงคายออก อาจให้ยาซ้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง น้ำยาบ้วนปาก (1.4%) บ้วนปากหรือกวาดคอเป็นเวลา 15 วินาทีแล้วจึงคายออก อาจให้ยาซ้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง

ขนาดยาฟีนอลสำหรับเด็ก

ยาพ่น อายุ 2-12 ปี พ่นยาสารละลาย1.4% 3 ครั้ง หรือพ่นยาสารละลาย 0.5% ครั้ง 5 ครั้งเข้าในคอหรือบริเวณที่มีอาการ อาจให้ยาซ้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง น้ำยาบ้วนปาก อายุ 6-12 ปี ใช้ผ้าก็อซชุบน้ำยาสารละลาย 1.4% 10 มล. แปะลงบนบริเวณที่มีอาการ หรือบ้วนปากหรือกวาดคอเป็นเวลา 15 วินาทีแล้วจึงคายออก อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี บ้วนปากหรือกวาดคอเป็นเวลาโดยใช้ยาสารละลาย 1.4% เป็นเวลา 15 วินาทีแล้วจึงคายออก อาจให้ยาซ้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาพ่น
  • ยาอม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

แอมโลดิปีน (Amlodipine) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 06/02/2020 . 9 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
ดีกัวดิน-dequadin

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on 09/12/2019 . 3 mins read
อัลปราโซแลม-alprazolam

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 01/12/2019 . 5 mins read