ดรามามีน® สำหรับเด็ก (Dramamine® For Kids)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก ใช้สำหรับ

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ใช้ป้องกันและรักษาอาการเหล่านี้

  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • อาการเวียนศีรษะ
  • อาการป่วยที่เกิดจากการเดินทาง เช่น เมารถ เมาเรือ

วิธีการใช้ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ควรรับประทานยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ก่อนออกเดินทางโดยรถ เรือ หรือว่าเครื่องบิน 30-60 นาทีทำตามคำแนะนำการใช้ยาบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ข้อมูลปริมาณจะขึ้นอยู่กับอายุ หากไม่มั่นใจในวิธีการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง

ลองขนาดยาที่แนะนำน้อยที่สุดก่อน หากปริมาณนี้เป็นวิธีที่ไม่ช่วย ให้เพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไป ซึ่งคุณสามารถให้ลูกของคุณได้รับยาทุกๆ 6-8 ชั่วโมงได้ตามที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ให้ลูกมากกว่าปริมาณสูงสุดที่ระบุที่ฉลากข้างผลิตภัณฑ์

ใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาหรือตาที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ โดยปกติมักจะใช้ยาแก้หวัดหรือแก้แพ้แค่ในระยะสั้นจนกว่าอาการจะหายไปจนหมด

การเก็บรักษายา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ดรามามีน® สำหรับเด็ก

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้
  • ลูกของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ใช้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

บางส่วนผลข้างเคียงของยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

 ยาดรามามีน® สำหรับเด็กอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาดรามามีนสำหรับเด็กอาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ขนาดยาดรามามีน® สำหรับเด็ก สำหรับผู้ใหญ่

ปรึกษากับแพทย์ก่อนใช้

ยาดรามามีน® สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

รับประทานยาเม็ดโดยการเคี้ยว 6-8 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาเกินกว่า 6 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามคำแนะนำของแพทย์

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ใช้ยาเม็ดเคี้ยวทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาเกินกว่า 3 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

รูปแบบของยาดรามามีน® สำหรับเด็ก

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เห็นคนสวย เป็นต้องหนี เพราะ ผมเป็น โรคกลัวผู้หญิงสวย

เห็นคนสวย ทีไร มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัวสั่น เหงื่อออก ทุกที จนบางครั้งต้องเก็บตัวแยกออกมาคนเดียว อาการเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ โรคกลัวผู้หญิงสวย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

เตือน! สายเมา ดื่มแอลกอฮอล์มาก ระวัง เสี่ยง กระเพาะทะลุ

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ อาจเสี่ยงกระเพาะทะลุ วันนี้ Hello คุณหมอจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาการ กระเพาะทะลุ กันค่ะ จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมกันเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ไข้เหลือง ภัยเงียบจากยุงตัวร้าย เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เมื่อพูดถึงอันตรายจากยุงลายก็เชื่อว่าผู้คนทั่วไปส่วนใหญ่จะต้องนึกถึง “โรคไข้เลือดออก” หรือ “ไข้ซิกา” แต่ยุงลายก็เป็นพาหะของ โรค ไข้เหลือง ด้วยเช่นกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ไข้กระต่าย (Tularemia) อีกหนึ่งโรคติดต่อ ที่คนรักกระต่าย ต้องรู้

วันนี้ Hello คุณหมอ พามาทำความรู้จักกับ ไข้กระต่าย เป็นโรคที่พบในสัตว์ฟันแทะ เช่น กระต่าย กระรอก เรามาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

บทความแนะนำ

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ-hyponatremia

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 26, 2020 . 3 mins read
แก้อาการปวดท้องของลูกน้อย-ทำเองที่บ้าน

แก้อาการปวดท้องของลูกน้อย ที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 16, 2020 . 4 mins read
วิตามินก่อนคลอด-คุณแม่ตั้งครรภ์

วิตามินก่อนคลอด สำคัญต่อคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 2, 2020 . 2 mins read
เบื่ออาหารหลังฉายรังสี-แก้ไข-สุขภาพ

เบื่ออาหารหลังฉายรังสี ควรแก้ไขอย่างไรดี เพื่อสุขภาพของคุณ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 24, 2020 . 4 mins read