พานาดอล® (Panadol®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . 4 mins read
Share now

สรรคุณของ พานาดอล® (Panadol®)

พานาดอล® (Panadol®) ใช้เป็นยาแก้ปวดและลดไข้ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาอาการต่างๆ เช่นปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดฟัน ไข้หวัดและเป็นไข้ พานาดอล®อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ในตัวยา

การรับประทานพานาดอล®

ชนิดเม็ด

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา
 • หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ยาเหน็บ:

 • ฉีกกระดาษฟอยล์ ลอกออก และใช้ยาเหน็บ
 • สอดเข้ากับทวารหนักตามตารางการให้ยา

ชนิดเม็ดละลายน้ำ

 • ใส่ยาเม็ดลงในแก้วน้ำที่มีความเย็นในอุณหภูมิห้อง
 • รอจนกว่ายาละลาย
 • ดื่มยาน้ำ

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บวิธีจัดเก็บพานาดอล®ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างพานาดอล®บนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของพานาดอล® หรือยาอื่น ๆ
 • คุณมีเคยมีประวัติของโรคตับและการใช้แอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • คุณมี ความผิดปกติของการสร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine เป็นภาวะที่ได้รับการสืบทอดซึ่งต้องรับประทานอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญา) หรือโรคเบาหวาน พานาดอล®อาจมีรสหวาน
 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ความปลอดภัยในการใช้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ B ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

อ้างอิงหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ FDA ดังนี้:

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่มีความเสี่ยงในการศึกษาบางส่วน
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
 • X = ห้าม
 • N = Unknown

ผลข้างเคียง

ยานี้มักไม่มีผลข้างเคียง หากคุณมีอาการผิดปกติโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันที อาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้น ได้แก่ :

 • อุจจาระปนเปื้อนเลือด
 • ปัสสาวะปนเปื้อนเลือด
 • มีไข้ อาจมีหรือไม่มีอาการหนาวสั่น
 • ปวดหลังส่วนล่างและหรือด้านข้างรุนแรง
 • มีจุดแดงบนผิวหนัง
 • มีผื่นผิวหนัง ลมพิษ หรือมีอาการคัน
 • เจ็บคอ (อาจมีอาการก่อนการรักษาหรือเกิดจากสาเหตุที่กำลังรับการรักษา)
 • แผล หรือแผลพุพองบนริมฝีปากหรือในปาก
 • ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างฉับพลัน
 • เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ
 • อ่อนเพลียหรืออ่อนแอผิดปกติ
 • ผิวหนังหรือดวงตามีสีเหลือง

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

 • อาจลดระดับซีรัมของยากันชัก (phenytoin barbiturates carbamazepine)
 • อาจเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการแข็งตัวของยา warfarin และ coumarins อื่น ๆ
 • การเร่งการดูดซึมสาร metoclopramide และ domperidone
 • อาจเพิ่มระดับซีรัมใน probenecid chloramphenicol
 • อาจลดการดูดซึม cholestyramine
 • อาจทำให้ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส hypothermia รุนแรงร่วมกับ ยา phenothiazine

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

พานาดอล®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ปริมาณพานาดอล®สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับอาการไข้ ปวด

 • ยาเม็ดพานาดอล® เม็ดฟู่: รับประทาน 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุด 8 เม็ด ต่อวัน
 • พานาดอล® Extra: อาการปวดเมื่อย รับประทาน 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงต่อวัน

ปริมาณสูงสุด: 4000 มก.  520 มก.

ทางเดินปัสสาวะ: รับประทาน 650 มก.  ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง ปริมาณสูงสุด: 3900 มก.  24 ชั่วโมง

ปริมาณพานาดอล®สำหรับเด็ก

สำหรับอาการไข้ ปวด

ให้ยาตามน้ำหนักตัว : อายุ <12 ปี: 10-15 มก. ต่อ  กก. รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงปริมาณสูงสุด: 60 มก. ต่อ  กก. ต่อ วัน

อายุต่ำกว่า 12 ปีไม่แนะนำให้ใช้พานาดอล® Extra

รูปแบบของยาพานาดอล

สำหรับผู้ใหญ่:

พานาดอล®ชนิดเม็ด แคปซูลพาราเซตามอล 500 มก.

พานาดอล®ชนิด Extra พาราเซตามอล500 มก.และคาเฟอีน 65 มก.

พานาดอล®ชนิดเหน็บ 1- 2 เม็ด ทุก 4-6 ชม. ขนาดยาสูงสุด 8 เม็ดต่อวัน

สำหรับเด็ก:

พานาดอล®ชนิดเคี้ยวขนาดพาราเซตามอล120 มิลลิกรัม

พานาดอล®ชนิดหยอดขนาด 20 มิลลิกรัม

พานาดอล®ชนิดแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม

พานาดอล® Elixir 100 มิลลิกรัม

พานาดอล®ที่ละลายน้ำได้

พานาดอล®เสริม พาราเซตามอล 125มก.

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

การบำบัดด้วยความเย็น เทรนด์ใหม่มาแรง ที่อาจช่วยฟื้นฟูร่างกาย

การบำบัดด้วยความเย็น (Cryotherapy) คือการฟื้นฟูร่างกายด้วยการนำตัวเข้าไปในตู้แช่เย็นที่มีอุณหภูมิ -200 องศา หรืออาจมากน้อยกว่านั้นตามการประเมินโดยนักบำบัด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin

6 ประโยชน์ของแตงโม ผลไม้สีแดงหวานฉ่ำ ที่รับประทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ

ผลไม้หน้าร้อนยอดนิยมที่มีรสชาติแสนอร่อย และความสดชื่นแล้ว ในบทความนี้ของ Hello คุณหมอ ก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์ของแตงโม มาให้ทุกคนได้ทราบกันอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
สุขภาพชีวิตที่ดี มีนาคม 18, 2020 . 3 mins read

ข้อควรรู้…ก่อนเข้ารับหัตถการของ ผู้ป่วยไส้เลื่อน

ไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัด แต่ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยไส้เลื่อน ควรจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

รู้หรือไม่! น้ำท่วมปอด ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก การจมน้ำ อย่างเดียวนะ

รู้หรือไม่คะว่า น้ำท่วมปอด ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก การจมน้ำอย่างเดียวนะ  ยังเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน วันนี้ Hello คุณหมอ พามาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

บทความแนะนำ

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ-hyponatremia

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 26, 2020 . 3 mins read
อาการ-แพ้ผงชูรส-วิธีรักษา

เผลอทานทีไร รู้สึกไม่สบายตัวทุกที อาการเช่นนี้เรียกว่า แพ้ผงชูรส หรือเปล่านะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 7, 2020 . 2 mins read
มัดผมแล้วปวดหัว-อาการ-วิธีแก้

สาวผมยาวแสนเศร้าใจ ไม่รู้ทำไม มัดผมทีไร ปวดหัวทุกที

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ เมษายน 22, 2020 . 2 mins read
การบำบัดด้วยการลอยตัวในน้ำเกลือ-ประโยชน์-ข้อแนะนำ

การบำบัดด้วยการลอยตัวในน้ำเกลือ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการนวด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ เมษายน 3, 2020 . 3 mins read