อะมิคาซิน แบบฉีด (Amikacin injection meiji)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 6 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

อะมิคาซิน แบบฉีด ใช้สำหรับ

ยาฉีดอะมิคาซิน แบบฉีด (Amikacin injection meiji) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycoside antibiotic) มีการออกฤทธิ์โดยไปขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ทำให้เซลล์แบคทีเรียตาย ยาอะมิคาซินมักใช้สำหรับการรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรง

วิธีการใช้

อะมิคาซินมีการใช้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดที่ที่ทำการของแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ในขณะที่คุณฉีดยาอะมิคาซิน ให้ขอคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาลอีกครั้ง

วิธีการเก็บรักษา

ยา อะมิคาซิน แบบฉีดจะได้รับการจัดการและเก็บรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ คุณไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่บ้านได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา อะมิคาซิน แบบฉีด

ห้ามใช้ยาอะมิคาซินหากคุณแพ้ส่วนผสมใดๆ ในยาอะมิคาซินหรือยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ ในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ อย่างเช่น ยาเจนทาไมซิน (gentamicin)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญที่คุณต้องสังเกต

 • ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่า คุณใช้ยาฉีดอะมิคาซินก่อนเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หรือทันตกรรม การรักษาฉุกเฉิน หรือการผ่าตัด
 • ยาเหล่านี้อาจมีส่วนผสมของซัลไฟต์ ซัลไฟต์อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยหอบหืด หากคุณเคยมีอาการแพ้ซัลไฟต์ ให้สอบถามจากเภสัชกรว่ายาที่คุณใช้มีส่วนผสมของซัลไฟต์หรือไม่
 • ยาฉีดอะมิคาซินออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเท่านั้น ไม่ได้รักษาอาการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคหวัดทั่วไป
 • ให่มั่นใจว่าใช้ยาฉีดอะมิคาซินจนครบระยะเวลาการรักษา หากใช้ไม่ครบการรักษา ยาที่ใช้อาจไม่สามารถรักษาอาการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ แบคทีเรียอาจมีความไวต่อยาชนิดนี้หรือยาอื่นได้น้อยลง ก่อให้เกิดอาการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นสำหรับการรักษาในอนาคต
 • การใช้ยาฉีดอะมิคาซินในระยะยาวหรือใช้ซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อทุติยภูมิ (second infection) ให้แจ้งแพทย์หากสิ่งบ่งชี้การติดเชื้อทุติยภูมิเกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนยาเพื่อรักษาภาวะดังกล่าว
 • อาการท้องร่วงที่ไม่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติในการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ดี อาการท้องร่วงอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก อาการดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่คุณใช้ยาปฏิชีวนะ หรือภายในเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที หากมีอาการปวดหรือบิดเกร็งในท้อง ท้องร่วงรุนแรง หรืออุจจาระมีเลือดปน ห้ามรักษาอาการท้องร่วงเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • อาจมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการในขณะที่คุณใช้ยาอะมิคาซิน การทดสอบนี้อาจใช้เพื่อเฝ้าติดตามอาการหรือตรวจหาผลข้างเคียง ให้มั่นใจว่าได้ไปตามนัดหมายแพทย์และการทดสอบทั้งหมด
 • ให้ใช้ยาฉีดอะมิคาซินด้วยความระมัดระวังในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอาจมีความไวต่อการออกฤทธิ์ของยาได้มากกว่า
 • ให้ใช้ยาฉีดอะมิคาซินด้วยความระมัดระวังในเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดอาจมีความไวต่อการออกฤทธิ์ของยาได้มากกว่า

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาอะมิคาซินในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาก่อนการใช้ยานี้ ยาฉีดอะมิคาซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดย FDA มีดังนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจจะมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยา อะมิคาซิน แบบฉีด

ยาทุกชนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ แต่ผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีหรือมีผลข้างเคียงน้อย ให้ปรึกษาแพทย์หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้เกิดขึ้นหรือรบกวนคุณ

 • ท้องร่วง

ให้ไปพบแพทย์ทันที หากผลข้างเคียงที่รุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้น

 • ผื่น
 • ลมพิษ
 • อาการคัน
 • หายใจลำบาก
 • แน่นหน้าอก
 • อาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • มีรอยไหม้ อาการชา ความรู้สึกเหมือนเข็มหรือของแหลมคมทิ่มตำ
 • สมดุลร่างกายเปลี่ยนไป
 • สับสน
 • เวียนศีรษะ
 • หน้ามืด
 • สูญเสียการได้ยิน
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ได้ยินเสียงวิ้งๆ หรือเสียงดังในหู
 • มีอาการชัก
 • อาการเกี่ยวกับความผิดปกติของไต เช่น ไม่สามารถปัสสาวะได้ ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนไป ปัสสาวะมีเลือดปน น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก
 • หายใจลำบาก หายใจช้าลง หรือหายใจตื้น
 • มีอาการกระตุก
 • มีอาการเหนื่อยหรือล้าผิดปกติ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น

คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อรับประทานเอง และยาสมุนไพรต่างๆ และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาอะมิคาซินอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • ยาแอมโฟเทริซิน บี (Amphotericin B)
 • ยาอะซิทราซิน (Acitracin)
 • ยาเซฟาโลสโปรินส์ (Cephalosporins) เช่น ยาเซฟาโลริดีน (cephaloridine)
 • ยาซิสพลาติน (Cisplatin)
 • ยาโคลิสติน (Colistin)
 • ยาไซโคลสปอรีน (Cyclosporine)
 • ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) (เช่น ยาเอทาครีนิคแอซิด (ethacrynic acid), ยาฟูโรเซไมด์ (furosemide)
 • ยาต้านการอักเสบที่ปราศจากสเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen)
 • ยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ อื่น ๆ เช่น ยาเจนทาไมซิน (gentamicin)
 • ยาพาโรโมไมซิน (Paromomycin)
 • ยาโพลีไมซิน บี (Polymyxin B)
 • ยาแวนโคไมซิน (Vancomycin)
 • ยาไวโอไมซิน (Viomycin)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้ภาวะทางสุขภาพแย่ลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณในปัจจุบัน

โดยเฉพาะหากคุณมีอาการใดๆ เหล่านี้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาอะมิคาซินเสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาทั่วไป

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก./วัน แบ่งใช้ โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 8 – 12 ชม.

อาการทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 250 มก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 12 ชม.

ขนาดยาที่ให้ในช่วงเวลาที่กว้างขึ้น (ทุก 24 ชั่วโมง)

 • ขนาดยาแรก ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ตามน้ำหนักร่างกายที่ปราศจากไขมัน
 • ขนาดยาถัดไป ให้ปรึกษาเภสัชกร

โรคปอดบวม ที่รับเชื้อจากโรงพยาบาล

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 20 มก./กก./วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ อาจใช้ร่วมกับ ยาแอนไทซูโดมอนอล เบตา-แลคแตม (antipseudomonal beta-lactam) หรือยาคาร์บาพีเน็ม (carbapenem)

การปรับขนาดยา

ภาวะไตเสื่อม

 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) มากกว่า 90 มล./นาที และอายุ <60 ปี ทุก 8 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 60-90 มล./นาที หรือ อายุ ≥60 yr ทุก 12 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 25-60 มล./นาที ทุก 24 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 10-25 มล./นาที ทุก 48 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) น้อยกว่า 10 มล./นาที ทุก 72 ชม.
 • ให้ยาหลังจากการฟอกไต สำหรับภาวะไตวายเรื้อรัง (ESRD)

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาทั่วไป

ขนาดยาแนะนำ คือ 15-22.5 มก./กก./วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ แบ่งใช้ยา ทุก 8 ชม.

อายุน้อยกว่า 7 วัน

 • โดยอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์ ขนาดยาแนะนำ คือ 18 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 48 ชม.
 • โดยอายุครรภ์ 30-33 สัปดาห์ ขนาดยาแนะนำ คือ 18 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 36 ชม.
 • โดยอายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์ ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.

อายุมากกว่า 7 วัน

 • โดยอายุครรภ์ 30-33 สัปดาห์ ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.
 • โดยอายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์ ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 12-18 ชม.

อายุ 8-28 วัน และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 36 ชม.
 • ให้ใช้ขนาดยานี้สำหรับภาวะต่อไปนี้ด้วย คือ ภาวะขาดอากาศหายใจ (significant asphyxia) ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในระดับต่ำ (poor cardiac output) หรือภาวะไตเสื่อม (renal impairment)

ทารกแรกเกิด อายุมากกว่า 28 วัน และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.
 • ให้ใช้ขนาดยานี้สำหรับภาวะต่อไปนี้ด้วย คือ ภาวะขาดอากาศหายใจ (significant asphyxia) ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในระดับต่ำ (poor cardiac output) หรือภาวะไตเสื่อม (renal impairment)

รูปแบบของยา

ยาอะมิคาซินมีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. x 10 ขวด
 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. x 10’s
 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. 10 x 1’s (Meiji)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากลืมใช้ยาอะมิคาซิน ให้ปรึกษาแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) เชื้อโรคร้ายที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในเด็ก

ไมโคพลาสมา เป็นเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในเด็กได้ จนบางครั้งทำให้เด็กบางคนกลายเป็นโรคปอดบวม ซึ่งร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

บลิสเท็กซ์® (Blistex®) ใช้เพื่อลดความแห้งกร้านบริเวณริมฝีปาก เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดวัน และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บอนเจลลา® (Bonjela®)

บอนเจลลา® (Bonjela®) นิยมใช้สำหรับรักษาแผลภายในช่องปาก การระคายเคืองจากการใส่ฟันปลอม อาการปวดฟัน และอาการเจ็บไขสันหลังของทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai