อัลปราโซแลม (Alprazolam)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา อัลปราโซแลม ใช้สำหรับ

ยา อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และแพนิค เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ซึ่งส่งผลต่อสมองและประสาท (ระบบประสาทส่วนกลาง) เพื่อทำให้สงบลง ยานี้ทำงานโดยกระตุ้นสารสื่อประสาท ที่เรียกว่า กาบา (GABA)

วิธีการใช้ยา อัลปราโซแลม

รับประทานยาตามที่แพทย์กำหนด ขนาดยานั้นขึ้นอยู่กับอาการ อายุ และการตอบสนองต่อการรักษา อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นได้ จนกระทั่งยามีฤทธิ์ให้การรักษา ทำตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียง

ยานี้อาจมีอาการถอนยาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ยานี้เป็นประจำเป็นเวลานาน หรือใช้ในขนาดยาที่สูง ในบางกรณี อาการถอนยา (เช่น อาการชัก) อาจเกิดขึ้นหากคุณหยุดใช้ยาแบบฉับพลัน เพื่อป้องกันอาการถอนยานี้ แพทย์จะสั่งให้คุณค่อยๆ ลดขนาดยาลง แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากมีอาการถอนยาใดๆ เกิดขึ้น

ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเสพติดได้ ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นหากคุณเคยติดสุราหรือติดยาเสพติด รับประทานยาให้ตรงตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดยา

หากใช้ยานี้เป็นเวลานาน ยาอาจจะไม่มีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แจ้งแพทย์หากยาไม่มีประสิทธิภาพการรักษาเท่าที่ควร

การเก็บรักษายา อัลปราโซแลม

ยาอัลปราโซแลมควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอัลปราโซแลมบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอัลปราโซแลมลงในชักโครก หรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา อัลปราโซแลม

ก่อนใช้ยาอัลปราโซแลม

 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณแพ้ยาอัลปราโซแลม ยาคลอไดอะซิปอกไซด์ (chlordiazepoxide) อย่างลิเบรียม (Librium) หรือลิแบกซ์ (Librax) ยาโคลนาซีแพม (clonazepam) อย่างโคลโนปิน (Klonopin) ยาคลอราซีเพท (clorazepate) อย่างทรานซีน (Tranxene) ยาไดอะซีแพม (diazepam) อย่างวาเลียม (Valium) ยาเอสตาโซแลม (estazolam) อย่างโปรซอม (ProSom) ยาฟลูราซีแพม (flurazepam) อย่างดัลเมน (Dalmane) ยาฮาลเลซแพม (halazepam) อย่างพาซิแพม (Paxipam) ยาลอราซีแพม (lorazepam) อย่างแอติแวน (Ativan) ยาออกซ์ซาเซแพม (oxazepam) อย่างซีแรกซ์ (Serax) ยาพราเซแพม (prazepam) อย่างเซนเทร็กซ์ (Centrax) ยาควอเซแพม (quazepam) อย่างโดรอล (Doral) ยาเทมาซีแพม (temazepam) อย่างเรสโทริล (Restoril) ยา (triazolam) อย่างฮัลคอยน์ (Halcion) หรือยาอื่นๆ
 • แจ้งแพทย์หากคุณใช้ยาไอทราโคนาโซล (itraconazole) อย่างสปอร์รานอกซ์ (Sporanox) หรือยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) อย่างไนโซนอล (Nizoral) แพย์อาจไม่ให้คุณใช้ยาอัลปราโซแลม
 • แจ้งแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่คุณใช้ ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้อได้เอง วิตามิน และอาหารเสริมต่างๆ อย่าลืมกล่าวถึงยาเหล่านี้ ได้แก่ ยาอะมิโอดาโรน (amiodarone) อย่างคอร์ดาโรน (Cordarone) หรือพาเซโรน (Pacerone) ยาต้านซึมเศร้า เช่น ยาเดซิพรามีน (desipramine) อย่างนอร์พรามิน (Norpramin) ยาอิมิพรามีน imipramine อย่างโทฟรานิล (Tofranil) และยาเนฟาโซโดน (nefazodone) ยาต้านเชื้อรา เช่น ยาฟลูโคนาโซล (fluconazole) อย่างไดฟลูแคน (Diflucan) ยาโพซาโคนาโซล (posaconazole) อย่างโนซาฟิล (Noxafil) หรือยาโวริโคนาโซล (voriconazole) อย่างวีเฟนด์ (Vfend) ยาต้านฮิสตามีน (antihistamines) ยาไซเมทิดีน (cimetidine) อย่างทากาเมต (Tagamet) ยาคลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อย่างไบอาซิน (Biaxin) ยาไซโคลสปอริน (cyclosporine) อย่างนีโอรอล (Neoral) หรือแซนดิมมูน (Sandimmune) ยาดิลไทอะเซม (diltiazem) อย่างคาร์ดิเซม (Cardizem) หรือดิลาคอร์ (Dilacor) หรือไทอาแซค (Tiazac) ยาเออร์โกตามีน (ergotamine) อย่างคาฟาทีน (Cafatine) คาเฟอร์กอต (Cafergot) วิเกรน (Wigraine) หรืออื่นๆ ยาอิริโทรมัยซิน (erythromycin) อย่างอีอีเอส (E.E.S.) อีไมซิน (E-Mycin) อีริทรอซิน (Erythrocin) ยาไอโซไนอาซิด (isoniazid) อย่างไอเอ็นเอช (INH) ไนดราซิด (Nydrazid) ยาสำหรับอาการป่วยทางจิต อาการปวดเรื้อรัง และอาการชัก ยานิคาร์ดิปีน (nicardipine) อย่างคาร์ดีน (Cardene) ยาไนเฟดิปีน (nifedipine) อย่างอะดาลัท (Adalat) โพรคาร์เดีย (Procardia) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ยาโพรพอกซิฟีน (propoxyphene) อย่างดาร์วอน (Darvon) ยาในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (selective serotonin reuptake inhibitors) เช่น ยาฟลูออกซิทีน (fluoxetine) อย่างโพรแซค (Prozac) ซาราเฟม (Sarafem) ยาฟลูวอกซามีน (fluvoxamine) อย่างลูวอกซ์ (Luvox) ยาพาร็อกซีทีน (paroxetine) อย่างพาซิล (Paxil) และยาเซอร์ทราลีน (sertraline) อย่างโซลอฟ (Zoloft) ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และยากล่อมประสาท แพทย์อาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือเฝ้าสังเกตผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด
 • แจ้งแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับสมุนไพรที่คุณใช้ โดยเฉพาะสมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต
 • แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคต้อหิน ซึ่งมีความดันบริเวณดวงตาเพิ่มมากขึ้น จนอาจสูญเสียการมองเห็น แพทย์อาจไม่แนะนำให้คุณใช้ยาอัลปราโซแลม
 • แจ้งแพทย์หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า หากคุณเคยมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง หากคุณเป็นโรคพิษสุรา หรือเคยดื่มสุราในปริมาณมาก หากคุณเคยใช้ยาเสพติด หรือเคยใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เกินขนาด หากคุณสูบบุหรี่ หากคุณเคยมีอาการชัก หรือหากคุณเคยเป็นโรคปอด โรคไต หรือโรคตับ
 • แจ้งแพทย์หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ยาอัลปราโซแลมอาจทำร้ายทารกในครรภ์ได้ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างใช้ยานี้ ให้แจ้งแพทย์ในทันที
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของยาก่อนใช้ หากคุณอายุมากกว่า 65 ปี ผู้สูงอายุควรใช้ยาอัลปราโซแลมในขนาดที่ต่ำ เนื่องจากยาในขนาดสูงไม่ได้ให้ผลดีกว่ากัน และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
 • หากคุณกำลังจะผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดทำฟัน แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่า คุณกำลังใช้ยาอัลปราโซแลม
 • ควรทราบว่ายาอัลปราโซแลมอาจทำให้ง่วงซึมได้ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักร จนกว่าคุณจะทราบว่ายานี้ส่งผลอะไรกับคุณ
 • ปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงในการดื่มสุราขณะใช้ยาตัวนี้ แอลกอฮอล์อาจทำให้ผลข้างเคียงของยาอัลปราโซแลมแย่ลงได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ ยาอัลปราโซแลมจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอัลปราโซแลม

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันที หากคุณมีอาการของการแพ้ที่รุนแรง ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

แจ้งแพทย์ในทันทีหากคุณมีผลข้างเคียงที่รุนแรงดังนี้

 • มีอารมณ์หดหู่ มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง มีพฤติกรรมที่อันตรายแบบผิดปกติ ความยับยั้งชั่งใจลดลง ไม่รู้สึกกลัวอันตราย
 • สับสน อยู่ไม่สุข กระวนกระวาย ต่อต้าน เห็นภาพหลอน
 • รู้สึกเหมือนจะหมดสติ
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ หรือไม่ปัสสาวะเลย
 • ปวดหน้าอก หัวใจเต้นเร็วหรืออกกระพือขึ้นลง
 • ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ สั่นเทา ชัก (ชักกระตุก)
 • ดีซ่าน (ผิวและดวงตาเป็นสีเหลือง)

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยลงมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอัลปราโซแลมอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

บทความนี้ไม่ได้นำเสนอยาทั้งหมดที่มีโอกาสจะเกิดปฏิกิริยา ควรแจ้งรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาตามใบสั่ง ยาที่หาซื้อได้เอง และสมุนไพร) ให้แก่แพทย์หรือเภสัชกรรับทราบ

ก่อนใช้ยาอัลปราโซแลม แจ้งแพทย์หากคุณใช้ยาที่ทำให้คุณง่วงนอน เช่น ยาแก้หวัด หรือยาแก้แพ้ ยากล่อมประสาท (Sedatives) อื่นๆ ยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic pain medicine) ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาสำหรับอาการชัก โรคซึมเศร้า หรือวิตกกังวล ยาพวกนี้อาจเพิ่มอาการง่วงนอนที่เป็นเพราะยาอัลปราโซแลม

แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาอื่นๆ ที่คุณใช้ โดยเฉพาะ

 • ยาคุมกำเนิด
 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine) อย่างทากาเมต (tagamet)
 • ยาไซโคลสปอริน (Cyclosporine) อย่างเกนกราฟ (gengraf) หรือนีโอรัล (neoral) หรือแซนดิมมูน ผsandimmune)
 • ยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) อย่างคอร์ทาแสท (cortastat) หรือเดซาโซเน (dexasone) หรือโซลูเรกซ์ (solurex) หรือเดกซ์แพค (dexpak)
 • ยาเออร์โกตามีน (Ergotamine) อย่างคาเฟอร์กอต (cafergot) หรือเออร์โกมาร์ (ergomar) หรือมิจิกอต (migergot)
 • ยาอิมมาตินิบ (Imatinib) อย่างกลีเวค (gleevec)
 • ยาไอโซไนอาซิด (Isoniazid) สำหรับรักษาวัณโรค
 • สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต
 • ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาคลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อย่างไบอาซิน (biaxin) ยาอิริโทรมัยซิน (erythromycin) อย่างอีอีเอส (e.e.s.) หรือเอริเพด (eryped) หรือเอริแท็ป (ery-tab) หรือเอริทรอซิน (erythrocin) หรือเพเดียโซล (pediazole) ยาไรฟาบิวติน (Rifabutin) อย่างไมโซบูติน (mycobutin) ยาไรแฟมพิน (rifampin) อย่างไรฟาดิน (rifadin) ไรฟาเตอร์ (rifater) ไรฟาเมต (rifamate) ยาไรฟาเพนติน (rifapentine) อย่างพริฟติน (priftin) หรือยาเทลิโทรมัยซิน (telithromycin) อย่างเคเทค (ketek)
 • ยาต้านเชื้อรา เช่น ยาไมโคนาโซล (miconazole) อย่างออราวิก (oravig) หรือยาโวริโคนาโซล (voriconazole) อย่างวีเฟนด์ (vfend)
 • ยาต้านซึมเศร้า เช่น ยาฟลูออกซิทีน (fluoxetine) อย่างโพรแซค (prozac) หรือซาราเฟม (sarafem) หรือซิมไบแอกซ์ (symbyax) ยาฟลูออกซามีน (fluvoxamine) อย่างลูวอกซ์ (luvox) ยาเดซิพรามีน (desipramine) อย่างนอร์พรามิน (norpramin) ยาอิมิพรามีน (imipramine) อย่างแจนิมีน (janimine) หรือโทฟรานิล (tofranil) หรือยาเนฟาโซโดน (nefazodone)
 • ยากลุ่มบาร์บิทูเรต (Barbiturate) เช่น ยาบูตาบาร์บิทอล (butabarbital) อย่างบูติซอล (butisol) ยาเซโคบาร์บิทอล (secobarbital) อย่างเซโคนอล (seconal) ยาเพนโทบาร์บิทอล (pentobarbital) อย่างเนมบูทอล (nembutal) หรือยาฟีโนบาร์บิทัล (phenobarbital) อย่างโซลโฟตอน (solfoton)
 • ยาสำหรับโรคหัวใจหรือความดันโลหิต เช่น ยาอะมิโอดาโรน (amiodarone) อย่างคอร์ดาโรน (cordarone) หรือเพเซอร์โรน (pacerone) ยาดิลไทอะเซม (diltiazem) อย่างไทอาแซค (tiazac) หรือคาร์ไทอา (cartia) หรือคาร์ดิเซม (cardizem) ยานิคาร์ดิปีน (nicardipine) อย่างคาร์เดน (cardene) ยาไนเฟดิปีน (nifedipine) อย่างไนเฟดิคอล (nifedical) หรือโพรคาร์เดีย (procardia) หรือยาควินิดีน (quinidine) อย่างควินจี (quin-g)
 • ยาสำหรับเอชไอวี/เอด์ เช่น ยาอะทาซานาเวียร์ (atazanavir) อย่างเรยาแทส (reyataz) ยาดีลาเวอร์ดีน (delavirdine) อย่างรีสคริฟทอร์ (rescriptor) ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (efavirenz) อย่างซุสทิวา (sustiva) หรืออะทริพรา atripla) ยาเออทาไวรีน (etravirine) อย่างอินเทลเลนซ์ (intelence) ยาอินดินาเวียร์ (indinavir) อย่างคริซิแวน (crixivan) ยาเนวฟินนาเวียร์ (nelfinavir) อย่างไวราเสป (viracept) ยาเนวิราปีน (nevirapine) อย่างไวรามูน (viramune) ยาซาควินาเวียร์ (saquinavir) อย่างอินไวราส (invirase) หรือยาริโทนาเวียร์ (ritonavir) อย่างนอร์เวียร์ (norvir) หรือคาเลทรา (kaletra)
 • ยาสำหรับอาการชัก เช่น ยาคาร์บามาเซพีน (carbamazepine) อย่างคาร์บาโทรล (Carbatrol) เอเควโทรล (Equetro) หรือเทเกรทอล (Tegretol) ยาเฟลบาเมท (felbamate) อย่างเฟลบาทอล (Felbatol) ยาออกคาร์บาซีปีน (oxcarbazepine) อย่างไทรเลปทัล (Trileptal) ยาเฟนิโทอิน (phenytoin) อย่างไดแลนทิน (Dilantin) หรือยาไพรมิโดน (primidone) อย่างไมโซลีน (Mysoline)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอัลปราโซแลมอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอัลปราโซแลมอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • โรคซึมเศ้รา
 • โรคลมชัก หรือมีประวัติเคยชัก
 • โรคปอด ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทำให้อาการแย่ลง
 • ต้อหิน (Glaucoma) มุมที่แคบลงแบบฉับพลัน ไม่ควรใช้ยานี้กับผู้ที่มีอาการนี้
 • โรคไต
 • โรคตับ ใช้ด้วยความระมัดระวัง ผลของยาอาจจะเพิ่มขึ้น เพราะการกำจัดยาออกจากร่างกายได้ช้าลง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอัลปราโซแลมสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการวิตกกังวล

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว สารสกัดเข้มข้นสำหรับรับประทาน:

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 0.25 ถึง 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • อาจค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทุก ๆ 3 ถึง 4 วัน เท่าที่จำเป็นและทนได้
 • ขนาดยาปกติ: อาจเพิ่มได้ถึงขนาดยาสูงสุด 4 มก. โดยแบ่งรับประทาน

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรัอาการแพนิค (Panic Disorder)

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว:

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • อาจค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทุก ๆ 3 ถึง 4 วัน เท่าที่จำเป็นและทนได้
 • ขนาดยาปกติ: 1 ถึง 10 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
 • ขนาดยาโดยเฉลี่ย: 5 ถึง 6 มก. ต่อวันแบ่งรับประทาน

ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน:

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 0.5 มก. ถึง 1 มก. รับประทานวันละครั้ง
 • อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาโดยไม่เกิน 1 มก. ทุก ๆ 3 ถึง 3 วัน เท่าที่จำเป็นและทนได้
 • ขนาดยาปกติ: 1 ถึง 10 มก. ต่อวัน วันละครั้ง
 • ขนาดยาโดยเฉลี่ย: 3 ถึง 6 มก. วันละครั้ง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า
ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว สารสกัดเข้มข้นสำหรับรับประทาน:

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • อาจค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาโดยไม่เกิน 1 มก. ทุก ๆ 3 ถึง 3 วัน เท่าที่จำเป็นและทนได้
 • ขนาดยาเฉลี่ย: มีงานวิจัยเรื่องการใช้ยาอัลปราโซแลมเพื่อรักษาโรคซึมเศร้ารายงานว่าค่าเฉลี่ยของขนาดยาที่มีประสิทธิภาพคือ 3 มก. แบ่งรับประทานทุกวัน
 • ขนาดยาสูงสุด: มีงานวิจัยเรื่องการใช้ยาอัลปราโซแลมเพื่อรักษาโรคซึมเศร้ารายงานว่ามีการใช้ยาที่ขนาดสูงสุดคือ 4.5 มก. แบ่งรับประทานทุกวัน

ขนาดยาอัลปราโซแลมสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้คือ ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน: 0.5 มก. 1 มก. 2 มก. 3 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • ง่วงซึม
 • สับสน
 • มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน
 • หมดสติ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ดอกเสาวรส (Passion Flower)

ดอกเสาวรส (Passion flower) เป็นพืชที่นำมารักษาอาการนอนไม่หลับ (insomnia) จากระบบการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติ และยังก่อให้เกิดโรควิตกกังวลขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ซาแน็กซ์® (Xanax®)

ซาแน็กซ์® (Xanax®)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 26, 2018 . เวลาในการอ่าน
โปรแซค-prozac

โปรแซค® (Prozac®)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 25, 2018 . เวลาในการอ่าน
ไพร็อกซิแคม (Piroxicam)

ไพร็อกซิแคม (Piroxicam)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย จิดาภา ติยะสิริทานนท์
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 19, 2018 . เวลาในการอ่าน
แซมอี-sam-e

แซมอี (SAM-e)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน