เดแคควินอน (Decaquinon®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

เดแคควินอน เป็นชื่อยี่ห้อของยายูบิเดคาริโนน ที่มักจะใช้เพื่อโรคหัวใจ โดยเฉพาะภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart failure: CHF) ซึ่งมีรายละเอียดยาดังต่อไปนี้

ข้อบ่งใช้

เดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน) ใช้สำหรับ

เดแคควินอน (Decaquinon®) ใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) โดยเฉพาะโรคหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) แต่ในการวิจัยในความผิดปกติทางระบบประสาทนั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้น้อย มีการดำเนินการทดลองทางการแพทย์อย่างจำกัด ที่จะสนับสนุนการใช้ยาอย่างกว้างขวางสำหรับภาวะอื่นๆ

วิธีการใช้ยาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน)

กลืนยาลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยา รับประทานยาพร้อมกับดื่มน้ำและควรรับประทานยาหลังมื้ออาหาร อย่าใช้ยานี้ในขนาดยาที่มากกว่าหรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

การเก็บรักษายาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน)

ยาเดแคควินอนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเดแคควินอนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเดแคควินอนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาเดแคควินอน หรือยาอื่นๆ
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน)

ผลไม่พึงประสงค์ของยานี้นั้นเกิดขึ้นยาก ได้แก่ อาการท้องร่วง ระบบทางเดินอาหารปั่นป่วน ปวดหัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ และอาการแพ้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเดแคควินอนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเดแคควินอนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเดแคควินอนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ รับประทาน 1 เม็ด วันละสามครั้ง

ขนาดยาเดแคควินอน (ยูบิเดคาริโนน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเดแคควินอนรูปแบบยาเม็ดเคลือบน้ำตาล 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา เดแคควินอน

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โรคหัวใจ (Heart Disease)

โรคหัวใจ (Heart Disease) มีทั้งอาการที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน และปัญหาหัวใจอื่นๆ เช่น ปัญหาของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หรือชีพจรหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ปราโมทย์ วงศ์คำ

เมื่อเป็นโรคหัวใจ ควรต้องใส่ใจเรื่องใดมากที่สุด

เมื่อเป็นโรคหัวใจ การดูแลตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

อาการและสัญญาญเตือนที่บอกให้สาวๆ รู้ว่ากำลังจะเกิด หัวใจวาย

หัวใจวายในผู้หญิง เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิง โรคนี้จะส่งผลกระทบกับเพศชายและหญิงต่างกัน จึงควรตระหนักถึงอาการและสัญญาณเตือนของโรค

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ไม้จันทน์ขาว (White Sandalwood)

สรรพคุณของไม้จันทน์ขาวไม้จันทน์ขาว เป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดฤดูกาล ไม้ใช้เป็นยาและน้ำมัน ...

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Ploylada Prommate