เบนโซนาเทต (Benzonatate)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา เบนโซนาเทต ใช้สำหรับ

ยา เบนโซนาเทต (Benzonatate) ใช้เพื่อบรรเทาอาการไอ

วิธีการใช้ยา เบนโซนาเทต

ใช้ยาเบนโซนาเทตตามที่แพทย์กำหนด โปรดอ่านฉลากยาเพื่อรับทราบแนวทางการใช้ยาที่ถูกต้อง

รับประทานยาเบนโซนาเทตพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

กลืนยาเบนโซนาเทตลงไปทั้งเม็ด อย่าหัก บด เคี้ยว ละลาย หรืออมยาเบนโซนาเทตก่อนกลืน

การเก็บรักษายาเบนโซนาเทต

ยาเบนโซนาเทตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเบนโซนาเทตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเบนโซนาเทตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเบนโซนาเทต

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาเบนโซนาเทต หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคหอบหืด

ยาเบนโซนาเทตอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียนได้ ผลเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้นหากรับประทานยาร่วมกับการดื่มสุราหรือยาบางชนิด ควรใช้ยาเบนโซนาเทตด้วยความระมัดระวัง

อย่าขับรถหรือทำกิจกรรมที่อาจจะไม่ปลอดภัย จนกว่าคุณจะทราบว่าคุณมีปฏิกิริยาต่อยาอย่างไร

อย่าหัก บด เคี้ยว ละลาย หรืออมยาเบนโซนาเทตก่อนกลืน อาจเกิดอาการเหน็บชาภายในปาก ลิ้น ลำคอ หรือใบหน้าได้ และเคยมีรายงานอาการสำลักและอาการแพ้ที่รุนแรง (เช่น หายใจติดขัด ช็อก หมดสติ) หากเกิดอาการเหน็บชา อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำจนกว่าอาการจะหายไป หากคุณมีอาการแพ้ที่รุนแรง หรืออาการเหน็บชาไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้น โปรดรับการรักษาในทันที

อย่ารับประทานยาเบนโซนาเทตมากกว่าขนาดยาที่แนะนำ โดยไม่ปรึกษาแพทย์

ไม่ควรใช้ยาเบนโซนาเทตกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ยังไม่มีการยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเด็กเหล่านี้

สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ที่เผลอรับประทานยาเบนโซนาเทตเข้าไปในร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจนั้น ส่งผลที่รุนแรง และในบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต ทั้งอาการชัก หมดสติ และหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (ภาวะหัวใจหยุดเต้น) หากเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปีเผลอกลืนยาเบนโซนาเทตเข้าไป โปรดนำส่งรับการรักษาพยาบาลในทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเบนโซนาเทตจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเบนโซนาเทต

โปรดติดต่อแพทย์ หากผลข้างเคียงที่ผลได้ทั่วไปดังต่อไปนี้ ไม่หายไปหรือรบกวนคุณ

รับการรักษาในทันที หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ เช่น ผดผื่น หรืออาการบวม (โดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้า ลิ้น หรือลำคอ) วิงเวียนอย่างรุนแรง หายใจติดขัด หมดสติ
 • มีพฤติกรรมแปลกประหลาด
 • มองเห็นภาพหลอน

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเบนโซนาเทตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่ ไทซานิดีน (tizanidine) ซานาเฟลกซ์ (zanaflex) อย่าง

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเบนโซนาเทตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเบนโซนาเทตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่ โรคจิตเภท

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเบนโซนาเทตสำหรับผู้ใหญ่

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก.-200 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เท่าที่จำเป็นสำหรับอาการไอ
 • ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด
 • อย่ารับประทานมากกว่า 200 มก. ภายในคราวเดียว

ขนาดยาเบนโซนาเทตสำหรับเด็ก

 • เด็กอายุมากกว่า 10 ปี
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก.-200 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เท่าที่จำเป็นสำหรับอาการไอ
 • ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด 100 มก. 200 มก. 150 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โคพาสทิน® (Copastin®)

ยา โคพาสทิน® เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก. ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับการรับประทานเพื่อบรรเทาอาการไอ ระงับอาการไอ หรือออกฤทธิ์ยับยั้งการไอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 29, 2019 . เวลาในการอ่าน

สูตรก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ประกอบด้วยผักนานาชนิดและเนื้อสัตว์ ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ดังนั้น Hello คุณหมอจึงขอนำ สูตรก๋วยเตี๋ยวลุยสวน มาให้ลองทำกันดู

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สูตรอาหารสุขภาพ, โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤศจิกายน 1, 2019 . เวลาในการอ่าน

เบซิลาน (Becilan)

เบซิลาน (Becilan) ใช้รักษาความอ่อนแอของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชนิด Myasthenia Gravis นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่แพทย์ของคุณกำหนด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ กันยายน 19, 2019 . เวลาในการอ่าน

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ (Bena Expectorant)

บีนาเอ็กซ์เป็กทอแรนท์ เป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการ แน่นหน้าอก และอาการไอที่มีเสมหะ ล้างช่องจมูก และละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ กันยายน 19, 2019 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

เจ็บคอ-ไอแห้ง-covid-19-วิธีรักษา

เช็กอาการป่วย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ป่วยธรรมดา หรือเป็น COVID-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน
ของที่ควรกักตุน-รับมือ-โรคระบาด-covid-19

รู้ก่อน เตรียมตัวทัน ของที่ควรกักตุน เพื่อรับมือในช่วงโรคระบาด Covid-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 18, 2020 . เวลาในการอ่าน
คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
คาลิเมท-kalimate

คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 23, 2019 . เวลาในการอ่าน