แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 13/08/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® หรือไดเมนไฮดริเนตใช้สำหรับ

ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®) มักใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียน ที่เกิดจากอาการเมาการเคลื่อนไหว (motion sickness)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำคือ 50-100 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับเด็ก

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำสำหรับเด็กคือ

 • อายุ 2-5 ปี : 12.5-25 มก. รับประทานทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 75 มก. ใน 24 ชั่วโมง
 • อายุ 6-11 ปี : 25 ถึง 50 มก. รับประทานทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 150 มก. ใน 24 ชั่วโมง
 • อายุมากกว่า 12 ปี : 50-100 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

 • รับประทานยาไดเมนไฮดริเนตพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ควรเริ่มรับประทานยา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือเริ่มทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
 • ทำตามแนวทางบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด และสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจจากแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับกระทานยาไดเมนไฮดริเนตตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 • อย่ารับประทานยามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือรับประทานนานกว่า ที่กำหนดบนฉลากยา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • รูม่านตากว้าง (เส้นวงกลมสีดำบริเวณกลางดวงตา)
 • หน้าแดง
 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรืออยู่ไม่สุข
 • มองเห็นภาพหลอน
 • สับสน
 • พูดหรือกลืนลำบาก
 • ไม่มั่นคง
 • ชัก
 • ไม่ตอบสนองหรือโคม่า (หมดสติในระยะเวลาหนึ่ง)

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ผลข้างเคียงของยาไดเมนไฮดริเนตมีอาจมีดังนี้

 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรือไม่อยู่สุข (โดยเฉพาะในเด็ก)
 • ปวดหัว
 • มีอาการวิงเวียนครั้งใหม่หรือแย่ลง
 • มองเห็นไม่ชัด
 • มีเสียงอื้อในหู
 • ปาก จมูก หรือลำคอแห้ง
 • มีปัญหากับการเคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน
 • หมดสติ
 • วิงเวียน
 • คลื่นไส้
 • หัวใจเต้นเร็ว รัว หรือผิดปกติ

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ก่อนให้ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ

 • มีอาการแพ้ ต่อยาไดเมนไฮดริเนต สารเติมแต่งที่ใช้ในยาไดเมนไฮดริเนต ข้อมูลอยู่ในเอกสารกำกับยา
 • มีอาการแพ้ต่อยาอื่น ๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • มีอาการโรคใดๆ หรือกินยาที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาไดเมนไฮดริเนตดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนใช้ยาไดเมนไฮดริเนต

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไดเมนไฮดริเนตอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้คือ

 • ยาปฏิชีวนะ กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside) เช่น ยาอะมิคาซิน (amikacin) อย่าง อะมิคิน (Amikin)
 • ยาเจนตามัยซิน (Gentamicin) อย่าง จารามัยซิน (Garamycin)
 • ยากานามัยซิน (Kanamycin) อย่าง แคนเทรกซ์ (Kantrex)
 • ยานีโอมัยซิน (Neomycin) อย่าง นีโอ-อาร์เอ็กซ์ (Neo-Rx) หรือนีโอ-ฟราดิน Neo-Fradin)
 • ยาเนติลมัยซิน (Netilmicin) อย่าง เนโตรมัยซิน (Netromycin)
 • ยาพาโรโมมัยซิน (Paromomycin) อย่าง ฮิวแมทิน (Humatin)
 • ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin)
 • ยาโทบรามัยซิน (Tobramycin) อย่าง โทบิ (Tobi) หรือเนบซิน (Nebcin)
 • ยาต้านซึมเศร้า เช่นยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil)
 • ยาอะม็อกซาปีน (Amoxapine) อย่าง เอเซนดิน (Asendin
 • ยาโคลมิพรามีน (Clomipramine) อย่าง เอนาฟรานิล (Anafranil)
 • ยาเดซิพรามีน (Desipramine) อย่าง นอร์พรามิน (Norpramin)
 • ยาด็อกเซปิน (Doxepin) อย่าง อะดาปิน (Adapin) หรือซิเนควอน (Sinequan)
 • ยาอิมิพรามีน (Imipramine) อย่าง โทฟรานิล (Tofranil)
 • ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) อย่าง อะเวนทิล (Aventyl) หรือพาเมลอร์ (Pamelor)
 • ยาโพรทิปทิลลีน (Protriptyline) อย่าง วิแวคทิล (Vivactil)
 • ยาไทรมิพรามีน (Trimipramine) อย่าง เซอร์มอนทิล (Surmontil)
 • ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาเอโพแก้ไอแก้ไข้ (Cough and cold Apo-medications)
 • ยาไอปราโทรเปียม (Ipratropium) อย่าง เอโทรเวนต์ (Atrovent)
 • ยาสำหรับอาการวิตกกังวล โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel disease) อาการป่วยทางจิต โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาการชัก แผล หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic) หรือแบบรุนแรง หรือยาคลายกล้ามเนื้อ
 • ยากล่อมประสาท
 • ยานอนหลับ
 • ยาคลายเครียด

แพทย์อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือเฝ้าสังเกตการเกิดผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนตอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

การเก็บรักษายาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (ไดเมนไฮดริเนต)

ยาไดเมนไฮดริเนตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไดเมนไฮดริเนตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาไดเมนไฮดริเนตลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดแบบเคี้ยว 50 มก.

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อาการวิงเวียนศีรษะ ที่พบบ่อย กับวิธีเยียวยาอาการด้วยตนเองในระยะยาว

เมื่อลุกขึ้นเร็ว ๆ อาจจะมีอาการหน้ามืด รวมถึงมี อาการวิงเวียนศีรษะ ร่วมด้วย อาการวิงเวียนศีรษะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ทางเรามีคำตอบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

กำจัดอาการคลื่นไส้ ง่ายๆ ด้วยวิธีธรรมชาติ

หลายคนหาวิธีธรรมชาติที่จะสามารถ กำจัดอาการคลื่นไส้ หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้น ซึ่งวิธีธรรมชาติที่จะช่วยกำจัดอาการคลื่นไส้ได้นั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

รู้ทัน ปัญหา แก๊สรั่ว อันตรายร้ายแรงภายในบ้าน

แก๊สรั่ว เป็นปัญหาอันตราย ภายในครัวเรือน ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แต่เราก็สามารถรับมือกับปัญหาแก๊สรั่ว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

เมื่อ ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อ ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด คุณพ่อคุณแม่คงเป็นกังวลและพยายามหาสาเหตุ การที่ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือดถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ต้องติดตามใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย